Powiatowe Centrum Ekologiczne działające w Starostwie Powiatowym w Limanowej wraz z Klubem Gaja w Wilkowicach zapraszają na

VII edycję Światowego Święta Drzewa 2009.

 W 2009 roku posadziliśmy ponad 818 drzew (w tym 9 drzew dla pokoju z cvertyfikatem) przy udziale ponad dwóch tysięcy osób, swoim zasięgiem objęliśmy wszystkie gminy powiatu limanowskiego oraz zaangażowaliśmy 33 placówki oświatowe. Najmłodszymi uczestnikami byli wychowankowie limanowskiego żłobka.

2009-09-09

Powiatowe Centrum Ekologiczne działające w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Limanowej 9 września 2009 r. przeprowadziło konferencję ekologiczną pn.: „Powiat przyjazny środowisku” skierowaną do nauczycieli z wszystkich szkół Powiatu Limanowskiego.
 
 
 
Starosta Limanowski Jan Puchała otwierając konferencję przekazał uczestnikom, że ochrona środowiska i walorów przyrodniczo-turystycznych naszego regionu jest bardzo ważna dla Zarządu Powiatu. Przekazał również bieżące informacje o zakończonych i trwających inwestycjach prowadzonych przez Powiat.

Konferencja miała m. in. na celu omówienie strategia organizacji obchodów Święta Drzewa w Powiecie Limanowskim w 2009 roku. W tej kwestii głos zabrali zaproszeni goście:  Anna Kurzeja – starszy specjalista ds. edukacji i udostępniania Gorczańskiego Parku Narodowego, Jan Legutko – Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa, Rafał Tokarz – specjalista służby leśnej Nadleśnictwa Stary Sącz, Jacek Bożek – Prezes Klubu Gaja w Wilkowicach. W konferencji wzięło udział 41 nauczycieli z terenu Powiatu Limanowskiego.

 

Święto Drzewa w Polsce

Czarodziejskie Drzewo dla Powiatu Limanowskiego poraz drugi!!!
W dniu 31 maja 2009 Komisja Konkursowa Klubu Gaja w składzie - Beata Tarnawa, Jacek Bożek, Jolanta Migdał, po zapoznaniu się z nadesłanymi do Klubu Gaja kartami zgłoszeń i sprawozdaniami wyłoniła laureatów Konkursu Czarodziejskie Drzewo za osiągnięcia w Programie edukacji ekologicznej Święto Drzewa w roku 2008. Nagrody Czarodziejskiego Drzewa zostaną wręczone tegorocznym laureatom podczas inauguracji Święta Drzewa 10 października 2009.
Czarodziejskie Drzewo 2008 otrzymaliśmy za zaangażowanie największej liczby uczestników – 1963 osób oraz za współpracę z placówkami oświatowymi z powiatu limanowskiego.
 

2009-09-09

 

Miło nam poinformować, że od 6 października w Powiecie Limanowskim rozpoczyna się kolejna edycja obchodów ogólnopolskiego i międzynarodowego „Święta Drzewa”. Każdego roku 10 października na całym świecie trwa akcja sadzenia drzew. Akcję tę zapoczątkowała ekologiczna organizacja pozarządowa Klub Gaja w Wilkowicach, a co roku takie osoby jak: Maciej Nowicki - Minister Środowiska, czy Marian Pigan - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zachęcają do wzięcia czynnego udziału w sadzeniu drzew.

W ramach tego święta od 2005 roku dzięki Powiatowemu Centrum Ekologicznemu w powiecie limanowskim posadzono już 2,5 tys. drzew, a w tym roku mamy zamiar posadzić ponad 750 drzew przy udziale 31 szkół i prawie 2000 dzieci młodzieży.

Podczas obchód „Święta Drzewa” w powiecie limanowskim odbywają się zajęcia, apele, konkursy a nawet całodniowe akademie związane z sadzeniem drzew, przyrodą, ekologią i segregacją śmieci. Sadzą drzewa nie tylko dzieci i młodzież, ale również Zarząd Powiatu Limanowskiego na czele ze Starostą Janem Puchałą, wójtowie, dyrektorzy szkół, księża, nauczyciele. Najmłodszymi uczestnikami obchodów są wychowankowie limanowskiego żłobka. Naszymi partnerami są: Nadleśnictwo Limanowa, Nadleśnictwo Stary Sącz, Gorczański Park Narodowy.

Dodatkowo sadzimy również drzewa dla pokoju. Są to opatrzone certyfikatem sadzonki świerka istebniańskiego, które zostały wyhodowane w Nadleśnictwie Jabłonka z nasion, które pobłogosławił Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie Pielgrzymki do Polski w dniu 26 maja 2006 r. podczas Mszy Świętej na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Za wkład pracy w „Święto Drzewa”  i zaangażowanie tylu placówek otrzymaliśmy w 2008 roku jako najlepsi w kraju nagrodę Czarodziejskiego Drzewa. Również w tym roku odbieramy tą nagrodę po raz drugi podczas uroczystej inauguracji „Święta Drzewa” w Warszawie 9 października.


 

2009-11-06

 

Miło nam poinformować, że w dniu 27 października zakończyły się obchody Światowego Święta Drzewa w powiecie limanowskim.
Cała akcja rozpoczęła się 9 września gdzie podczas konferencji poświęconej m. in. temu tematowi Starosta Limanowski Jan Puchała wraz z Wicestarosta Franciszkiem Dziedziną, Wicedyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dorotą Dutką oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Limanowa zachęcali nauczycieli do wzięcia udziału w tym święcie.
 
Od 6 października w poszczególnych szkołach znajdujących się na terenie powiatu limanowskiego rozpoczęło się sadzenie drzew. Jst to już tradycja w powiecie limanowskim, gdzie od kilku lat posadziliśmy już 3253 drzew.
 
W dniu 12 października 2009 roku akcja sadzenia drzew odbyła się w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej na czele ze Starostą Limanowskim Janem Puchałą wraz z Wicestarostą Franciszkiem Dziedziną, Dyrektorem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Anną Fabią oraz Członkami Zarządu: Bolesławem Żabą i Stanisławem Potaczkiem oraz Dyrektorem Zespołu Szkół Stanisławem Dębskim.
 
 
Zaproszeni goście z Gorczańskiego Parku Narodowego, którzy w tym roku zostali naszymi partnerami w tej akcji: Anna Kurzej i Jacek Sopota wygłosili krótką pogadankę na temat metod sadzenia drzew oraz dokonali prezentacji sposobu sadzenia. Zadaniem uczniów było nie tylko umiejętne posadzenie drzewek, ale również rozpoznanie gatunków dostarczonych sadzonek. Tę umiejętność uczniowie opanowali na zajęciach biologii, na które samodzielnie przygotowali i przedstawili obszerne opracowania dotyczące zasad oznaczania drzew.
Efektem pracy wszystkich uczestników akcji „Święta Drzewa” jest posadzenie 40 sadzonek buków i lip w otoczeniu szkoły.
Każdego roku angażujemy do tego przedsięwzięcia ponad dwa tysiące osób i ponad 30 placówek oświatowych za co otrzymaliśmy ponownie nagrodę Czarodziejskiego Drzewa, które przyznawane jest dla najlepszych w Polsce w tej dziedzinie. Podczas uroczystych obchodów Święta Drzewa w Warszawie przy udziale Ministra Środowiska Macieja Nowickiego nagrodę odbierała Dyrektor Wydziału Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Anna Fabia.
 
 
 
Posadziliśmy również dziewięć Drzew dla Pokoju, jednocząc się tym samym ze wszystkimi osobami z 35 krajach na świecie, dla których hasło Let's plant a tree for peace i pokój na świecie jest jedną z najcenniejszych ludzkich wartości. Tak jak w poprzednim roku drzewa pokoju opatrzone były certyfikatem potwierdzającym pochodzenie sadzonek świerka istebniańskiego, które zostały wyhodowane w Nadleśnictwie Jabłonka z nasion pobłogosławionych przez  Ojca Świętego Benedykt XVI w czasie Pielgrzymki do Polski w dniu 26 maja 2006 r. podczas Mszy Świętej na placu Piłsudskiego w Warszawie.
O tym, że powiat limanowski sadzi coraz więcej świadczyć może coraz większy udział organizacji, które w tym nam pomagają. W tym roku można do nich zaliczyć Nadleśnictwo Limanowa, Nadleśnictwo Stary Sącz oraz Gorczański Park Narodowy.

 
Poniżej przedstawiamy sprawozdania z poszczególnych szkół:
 
Szkoła Podstawowa w Łukowicy, opiekun Ewa Ślaga
 
Tak  jak w latach ubiegłych ,tak i w tym roku 2009, nasza szkoła przystąpiła do programu ´Święto Drzewa ,który poświęcony jest  ochronie i sadzeniu drzew oraz popularyzacji znaczenia lasów.
Już w m-cu wrześniu rozpoczęliśmy cykl zajęć edukacyjnych w ramach programu edukacji ekologicznej . W zajęciach uczestniczyli uczniowie całej społeczności szkolnej , szczególnie wyróżnili się uczniowie klasy IVa  przyjęci w br. do „ Klubu  Gaja” .
Na początku przybliżyliśmy wszystkim cele programu oraz podaliśmy informacje na gazetce szkolnej co udało nam się zrobić do tej pory. Zorganizowaliśmy akcję „ Zbieraj makulaturę ratuj konie „ oraz „ Zbieraj nakrętki na wózek inwalidzki”.
Ogłosiliśmy konkurs plastyczny i fotograficzny na „ Najpiękniejsze drzewo mojej okolicy „ –nagrody ufundowała wójt Gminy Łukowica Czesława Rzadkosz .
W dniu 09.10.2009 w holu  naszej szkoły wywiesiliśmy prace laureatów , udekorowaliśmy wejście i plac ,na którym odbył się uroczysty apel z okazji „ Święta Drzewa”.
Na tę uroczystość przybył do nas pan leśniczy -Rafał Tokarz z Nadleśnictwa Stary Sącz . Uczniowie klasy IV przygotowali krótki spektakl przy relaksującej muzyce lasu pt” Prośba drzew do dzieci” . Piękna dekoracja,  stroje ,rekwizyty, śpiew ptaków  odtworzony z magnetofonu uświetniły tę uroczystość Uwieńczeniem naszych działań związanych ze świętem drzewa było wręczenie nagród laureatom konkursu.
Po występie dzieci głos zabrał leśniczy ,który zapoznał nas ze stanem drzewostanu naszych lasów, sadzeniu , pielęgnacji i koniecznej ich ochronie . Zwrócił też szczególną uwagę na związki drzew ze zmieniającym się klimatem. Odpowiadał  na szereg pytań zadawanych  przez dzieci np. „ Jak długo żyje las”, „Po czym poznajemy wiek drzewa” „W jaki sposób leśnicy zdobywają nasiona drzew” Po spotkaniu w szkole leśniczy , opiekun koła , oraz dzieci
z klasy IV udali  się na brzeg potoku Łukowica ,aby posadzić przywiezione sadzonki drzew, które zafundowało Nadleśnictwo Stary Sącz . Uczniowie otrzymali rzetelny instruktaż jak sadzić i przy pomocy leśniczego oraz naszego nieocenionego p. Staszka pracownika szkoły udało nam się wsadzić 10 jodełek , o które będziemy dbać jak dotychczas.
Na zakończenie pan leśniczy zapoznał uczniów  z plakatami drzew różnych gatunków pospolicie występujących w naszych lasach, ich budowie , wymaganiach życiowych, cechach rozpoznawczych, służył im  fachową pomocą w rozpoznawaniu nasion drzew. Dzieci były bardzo zaangażowane, podczas sadzenia drzewek, wykładu leśniczego , było to dla nich nowe doświadczenie.
 W głowach i sercach zakorzeniła się świadomość ,że środowisko naturalne zatrważająco  kurczy się w swoich zasobach ze względu na konsumpcyjną działalność człowieka. Postanowiły dbać o drzewa rosnące wokół nich. Z pewnością w przyszłym roku weźmiemy udział w takich  akcjach.
Mam nadzieję, że wprowadzane przez nas działania proekologiczne wpłyną pozytywnie na uwrażliwienie dzieci, i że w przyszłości nasi absolwenci będą miłośnikami przyrody.
 

 

 

Szkoła Podstawowa w Kaninie, opiekun Alicja Sławek

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaninie pod opieką mgr Alicji Sławek przygotowywali się do obchodów „Święta Drzewa”. Wzięli udział w konkursie literackim na fraszkę treścią związaną z tematem.  Wszystkie klasy (O-VI) wykonały plakaty z sylwetkami drzew, które utworzyły piękną dekorację. Uczniowie klas II i III przygotowali inscenizację: „Na leśnej polanie”, ukazującą znaczenie drzew dla życia ludzi i zwierząt.
         Zwieńczenie przygotowań odbyło się 13 października 2009 r. Pani Dyrektor mgr Halina Śmierciak otworzyła uroczystość „Święta Drzewa”, w czasie której rozstrzygnięto ogłoszone konkursy. Miłym akcentem imprezy była inscenizacja ekologiczna i spotkanie z panem Leśnikiem Rafałem Tokarzem. Swoją obecnością zaszczyciła nas również Sołtys naszej wioski i zarazem Radna Pani Jadwiga Hebda oraz Rada Rodziców naszej szkoły, która ufundowała nagrody konkursowe.
         Punktem kulminacyjnym uroczystości było zasadzenie w specjalnie wybranych miejscach szkolnej działki „Drzew dla pokoju” ofiarowanych nam przez Pana Leśnika, dzięki hojności Nadleśnictwa ze Starego Sącza. Posadzenia drzewek w asyście dzieci dokonali przewodniczący szkoły i zaproszeni goście.
         Cała uroczystość dostarczyła nie tylko ciekawych informacji przyrodniczych ale i niezapomnianych wrażeń.
 
 
 
 
Szkoła Podstawowa w Chyszówkach, opiekun Maria Biernat-Bugajska

 W tym roku szkolnym nasza szkoła po raz trzeci uczestniczyła w akcji „Święto Drzewa”. Przed obchodami tego święta uczniowie udekorowali sale lekcyjne gazetkami ściennymi. Wykonali rozmaite prace plastyczne a także przygotowali "Drzewo obietnic". Dzrzewko to zostało umieszczone na widocznym miejscu w holu naszej szkoły. Wszyscy byli bardzo zaangażowani i nie mogli doczekać się uroczystości.

Dnia 09 października odbył się apel, który miał na celu przypomnienie uczniom jaka jest idea tego święta. Pod koniec uczniowie z każdej klasy odczytywali swoje postanowienia składane drzewom. Zapisane na listkach zostały one powieszone na drzewie obietnic.

O godzinie 13:00 przyjechał Pan Grzegorz Wrona, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Limanowej i przeprowadził z uczniami pogadankę na temat ochrony lasów oraz udzielił instrukcji na temat sadzenia drzew. Pogoda nam dopisała i posadziliśmy 15 sadzonek świerka wokół ogrodzenia, które kiedy wyrosną upiększą otoczenie naszej szkoły.

 

 

Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej, opiekun Helena Domagała

W dniu 13 października 2009 roku (wtorek) o godzinie 9:00 w Zespole Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej odbyły sie obchody z okazji Dnia Święta Drzewa.
Drzewa sadzone w tym dniu(jawory i buki, oraz drzewko pokoju- świerk) dostarczone zostały przez Gorczański Park Narodowy.
Swoją obecnością zaszczyciła nas Radna Sejmiku Małopolskiego Pani Barbara Dziwisz pełniąca funkcję Pełnomocnika Wójta Gminy Mszana Dolna. W obchodach brali udział pracownicy Gorczańskiego Parku Narodowego Pani Anna Kurzeja oraz Pan Grzegorz Gaura. Spośród uczniów naszej Placówki wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej klasy I-VI oraz przedstawiciele z klas gimnazjalnych, w sumie około 150 uczniów.
Uczniowie IV klasy pod opieką nauczyciela biologii i przyrody Heleny Domagała przygotowali na tą okazję, krótki program artystyczny, bajkę pt. „Królewna Śmieszka. Natomiast w wykonaniu dekoracji nauczycielowi pomagały uczennice klasy II gimnazjum Klaudia Kuczaj i Sylwia Dudzik.
Obchody rozpoczęły się na sali gimnastycznej o godz. 9:00 rano przywitaniem przez Dyrekcję Szkoły i nauczyciela biologii wszystkich zebranych, następnie odbyła się krótka prelekcja wygłoszona przez Panią Annę Kurzeja na temat Święta Drzewa oraz drzew które otrzymaliśmy od Nadleśnictwa Limanowskiego , po krótkiej prelekcji odbył się program artystyczny wykonany przez uczniów klasy IV.

 

Pomimo brzydkiej pogody, bowiem w tym dniu było bardzo zimno i padał deszcz wszyscy uczestnicy udali się  na teren ogrodu szkolnego by wspólnie posadzić drzewko pokoju.
Drzewo pokoju zostało zasadzone przez  Radną Sejmiku Małopolskiego Panią Barbarę Dziwisz oraz Panią Dyrektor Martę Skowronek i Pana Wicedyrektora Zbigniewa Jarosza. Pozostałe drzewka 5 jaworów i 5 buków zostały posadzone w tym samym dniu przez pracownika naszej szkoły Pana Stanisława Kuczaj bez udziału uczestników.
 
 
 
 
Szkoła Postawowa w Siekierczynie, opiekun Stanisław Zoń
Celem akcji jest inicjowanie działań proekologicznych w środowisku lokalnym oraz uzmysłowienie uczniom, jak ważne jest świadome korzystanie z zasobów leśnych.
 Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siekierczynie w ramach akcji  „Święto Drzewa”  podjęli różnorodne działania ekologiczne.
            W szkole rozwieszono plakaty informujące o akcji ,,Święto drzewa” .   
Zorganizowałem z młodzieżą uroczysty apel, na którym wyjaśniono pojęcie lasu, i przypomniano jakie las pełni funkcję. Uświadomiono, jaki wpływ na istnienie lasów ma cywilizacja i zwrócono uwagę na konieczność poszanowania otaczającej nas przyrody.
Na apelu tym podsumowałem również etap szkolny konkursu ,,Podnieś puszkę”, a uczniowie którzy osiągnęli najlepsze wyniki otrzymali pamiątkowe koszulki i smycze. 
            Od lat szkoła współpracuje ze Centrum Ekologicznym przy Starostwie Powiatowym w Limanowej, z Nadleśnictwem w Limanowej, które już kilka razy przekazało szkole sadzonki drzew. Do akcji tej zachęciliśmy również OSP z naszej miejscowości, a także księdza naszej parafii. Dzięki takiej współpracy teren wokół szkoły dzisiaj porastają bujne drzewa takie jak: brzozy, wierzby, świerki, sosny, modrzewie, jarzębiny, buki, lipy. Kontynuując tę współpracę przystąpiliśmy do akcji „Święto Drzewa” zamówiliśmy sadzonki drzew świerka i lipy, a także 2 szt. ,,Drzewka dla pokoju”.
            W dniu ,,Święta drzewa” 08.10.2009r. na spotkanie z dziećmi do szkoły przybył przedstawiciel Nadleśnictwa ze Starego Sącza, który to przywiózł nam 2 sadzonki świerka istebniańskiego - drzewka dla pokoju, 20 sadzonek lipy i 40 sadzonek świerka. Leśniczy interesująco opowiedział nam o swojej pracy i zapoznał uczniów z podstawowymi problemami dotyczącymi ochrony lasów - a następnie pokazał i omówił dokładnie jak należy sadzić drzewa.
            Po instruktażu cześć sadzonek świerka uczniowie zasadzili na terenie szkolnym w tym jedno ,,Drzewko dla pokoju”, pozostałe sadzonki zasadzono wokół nowego parkingu przy plebani i przy kościele w Siekierczynie, gdzie również zasadzono ,,Drzewko dla pokoju”. Każdy uczeń zasadził jedno drzewko i zobowiązał się, że przez okres uczęszczania do szkoły – będzie się tym drzewkiem opiekował.
Zakończyliśmy w naszej szkole akcję „Święto Drzewa”, ale dalej będziemy się troszczyć o okolicę i pobliski las. Planujemy dalszą współpracę z Nadleśnictwem, udział w kolejnych akcjach, które ratują nasze środowisko.
 
 
 
 
 
Szkoła Postawowa w Stroniu, opiekun Eugenia Jonik
 1. Przeprowadzono lekcje tematyczne w kl. I – VI.
 
 1. Zorganizowano wycieczkę na Jabłoniec z kl. V-VI oraz do najbliższego lasu z kl. IV (las miejscem życia wielu organizmów, gatunki drzew, znaczenie lasu; dostrzeganie wzajemnej zależności między czynnościami i zachowaniem człowieka a stanem środowiska naturalnego).
 
 1. Wykonano ścienną gazetkę tematyczną , rozwieszono plakaty.
 
 1. Spotkanie uczniów całej szkoły z leśniczym Rafałem Tokarzem (pogadanka na temat programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja i Lasów Państwowych oraz działań dotyczących sadzenia i ochrony drzew w celu zmniejszenia skutków zmian klimatu na Ziemi, praca leśnika).
 
 1. Posadzenie 20 świerków w wyznaczonych miejscach obejścia szkoły.
 
 
Pomocą i radą uczniom przy sadzeniu drzew służyli: leśniczy Rafał Tokarz, konserwator Stanisław Pietrucha i koordynator Celina Plata.
 
 
W „Święcie Drzewa” uczestniczyło łącznie 96 uczniów naszej szkoły, 7nauczycieli i 1 pracownik obsługi.

 
 
 
Szkoła Postawowa w Szyku, opiekun Joanna Wojtas
9 października 2009 roku w przeddzień Święta Drzewa do Szkoły Podstawowej w Szyku przyjechał pan leśniczy z sadzonkami drzewek. Uczniowie klas IV-VI (42 dzieci) w trakcie rozmowy z leśniczym dowiedzieli się na czym polega jego praca oraz jak można zostać leśnikiem. Następnie uczniowie wspólnie z leśniczym, nauczycielkami  przyrody i języka angielskiego oraz z panem konserwatorem poszli na plac przed szkołą, aby posadzić drzewka. Zasadzono 11 świerków przywiezionych przez leśniczego oraz 32 drzewka, które trzeba było przesadzić z powodu prac ziemnych przy szkole (budowa boiska szkolnego oraz drogi dojazdowej). Uczniowie chętnie pracowali, każdy chciał zasadzić swoje drzewko. Uczestnicy akcji zgodnie stwierdzili, że za rok także chcą wziąć udział w sadzeniu drzewek.
 
 
 
Szkoła Postawowa w Zasadnem, opiekun Agnieszka Augustyn
 
W tym roku uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy brali udział w programie Świeto Dzewa. Zaprosiliśmy przedstawicieli Nadleśnictwa Limanowa, od którego dostaliśmy 5 sadzonek do zasadzenia wokół szkoły .
W ramach obchodów uczniowie klas młodszych I-III przygotowali piękne plakaty drzew.
           Obchody Święta Drzewa rozpoczeliśmy od przedstawienia pt. ,,Nieszczęście w Stumilowym lesie''. Przedstawienie to miało na celu pokazać nam jak ważne są drzewa dla człowieka. Na zakończenie akademii dzieci wszystkich klas przeczytały z wcześniej przygotowanych liści prośby drzew do człowieka. Następnie pracownik Nadleśnictwa Limanowa wygłosił prelekcje na temat prawidłowego sadzenia drzewek, opieki i właściwej pielęgnacji sadzonek. Po tej prelekcji każda klasa zasadziła swoje drzewko.
 
 
resztę szkół zamieścimy w kolejnych dnia....

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu