Konferencja ekologiczna pn.: „Powiat przyjazny środowisku”

Powiatowe Centrum Ekologiczne działające w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Limanowej z zaproszoną ekologiczną organizacją pozarządową „Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła” z Łodzi, 9 września 2009 r. przeprowadziło konferencję ekologiczną pn.: „Powiat przyjazny środowisku” skierowaną do nauczycieli z wszystkich szkół Powiatu Limanowskiego.  

Starosta Limanowski Jan Puchała otwierając konferencję przekazał uczestnikom, że ochrona środowiska i walorów przyrodniczo-turystycznych naszego regionu jest bardzo ważna dla Zarządu Powiatu. Przekazał również bieżące informacje o zakończonych i trwających inwestycjach prowadzonych przez Powiat.

Jest to już druga konferencja przeprowadzona w tym roku przez powiatowe Centrum Ekologiczne dotycząca promocji projektu pn.: „Powiat przyjazny środowisku” wśród nauczycieli Powiatu Limanowskiego – powiedział wicestarosta Franciszek Dziedzina.

 

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Paulina Pankowska – przewodnicząca krakowskiego oddziału Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”, Anna Kurzeja – starszy specjalista ds. edukacji i udostępniania Gorczańskiego Parku Narodowego, Jan Legutko – Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa, Rafał Tokarz – specjalista służby leśnej Nadleśnictwa Stary Sącz, Jacek Bożek – Prezes Klubu Gaja w Wilkowicach . W konferencji wzięło udział 41 nauczycieli z terenu Powiatu Limanowskiego.

Konferencja miała na celu zapoznanie nauczycieli z projektem „Nie podgrzewaj atmosfery” prowadzonym przez ekologiczną organizacje pozarządową Źródła w Łodzi. Następnie omówiono trwające konkursy prowadzone przez PCE. W ostatniej części konferencji była omawiana strategia organizacji obchodów Święta Drzewa w Powiecie Limanowskim.

Pan Jacek Bożek zaprezentował również możliwość wzięcia udziału w happeningu, który wkrótce odbędzie się w Limanowej pn.; „Ryby mają głos” – projektu którego partnerami są Powiatowe Centrum Ekologiczne w Limanowej wraz z Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Więcej...

Święto drzewa w Powiecie Limanowskim

Święto Drzewa w Polsce

Ryby mają głos

Przebieg konferencji:

  •     11:30       Prezentacja oferty dla szkół oraz działalności Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”;
  •     11:45       Wykład na temat zmian klimatu, ich skutków społeczno-polityczno- gospodarczo-ekologicznych oraz podejmowanych na arenach       międzynarodowych działań na rzecz klimatu;
  •     12:15       Zaprezentowanie projektu „Nie podgrzewaj atmosfery”, którego celem jest     kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw służących przeciwdziałaniu          globalnemu ociepleniu.
  •     12:45       przerwa kawowa
  •     13:00       Raport dotyczący przebiegu konkursów: dla nauczycieli „Scenariusz zajęć    Święto drzewa”, dla dzieci i młodzieży „Przyroda na wesoło,   niezwykłości    natury” oraz „Zbieramy puszki
  •     13:15       Ustalenia związane z przygotowaniem obchodów Święta Drzewa 2009 w        Powiecie Limanowskim. Bardzo prosimy o wstępną informację czy i które    szkoły przystępują do akcji w tym roku. Będzie można wymienić się   doświadczeniami oraz zamówić prelekcje w danym nadleśnictwie. Na spotkanie będą zaproszeni przedstawiciele Nadleśnictwa Limanowa, Stary   Sącz, GPN-u oraz prywatnych szkółkarzy. Prosimy już o wstępne    zdeklarowanie ilości i gatunków drzew do nasadzeń przy Państwa placówkach.
  •     13:45       Rozdanie materiałów edukacyjnych:


- poradnik „Dobre rady na odpady” 2009 Kraków
- pakiet edukacyjny „Wiedzą dzieci jak segregować śmieci”
- raport Święta Drzewa 2009
- Biuletyn Współodczuwanie 2009
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu