PODSUMOWANIE PROJEKTU EKOLOGICZNEGO "EKOALARM"  W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ WSI II

 

 

Niezwykły przebieg miał dzień 11 maja 2009 roku w Zespole Szkół w Starej Wsi II.                       To właśnie w tym dniu, kiedy 8 lat temu polski parlament uchwalił pakiet ustaw wprowadzających system odzysku i recyklingu odpadów w  obecności zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów zakończono realizację projektu ekologicznego „Ekoalarm”. Odbyła się prezentacja i podsumowanie efektów kilkumiesięcznej pracy uczniów Koła Geograficznego.

Głównym celem przedsięwzięcia było pobudzenie świadomości ekologicznej uczniów  poprzez ukazanie wpływu działalności człowieka na różne elementy przyrody, uczestniczenie w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji krajobrazu oraz wykorzystanie metod badawczych do monitoringu środowiska.
W ramach projektu:

I zespół zadaniowy opracował temat:  ZIELONY DETEKTYW. Uczniowie zajmowali się badaniem  stanu czystości powietrza w regionie wykorzystując skalę porostową .Określali  stan zapylenia powietrza i wpływ ruchu samochodowego. Sprawdzali , jaki procent                                 w najbliższym otoczeniu ucznia stanowią samochody bez katalizatora. Zaprosili na pogadankę leśniczego -  Jakuba Zygarowicza.

II zespół zadaniowy opracował temat: PO DROGACH BEZDROŻACH I SZOSĄ. Uczniowie zajmowali się oceną stanu czystości poboczy ,dokonali inwentaryzacji odpadów wzdłuż szlaków komunikacyjnych oraz dzikich wysypisk śmieci.  Przeprowadzili rozmowę                  z pracownikiem  Urzędu Gminy  Limanowa uzyskując informacje o stopniu zanieczyszczeń gleb i roślin metalami ciężkimi. 

III zespół zadaniowy opracował temat: PŁYNIE, WIJE SIĘ RZECZKA A W NIEJ… . Uczniowie wykorzystując  biologiczne metody określili klasę czystości wody, badali również  jej temperaturę, pH, granicę światła oraz zapach i barwę. Przeprowadzili konkurs                           na najlepszą bajkę pt. ,,W krainie Hydrolandii” oraz  konkurs plastyczno- informacyjny ,,List gończy za rybą”. Zaprosili na pogadankę prezesa Klubu Wędkarskiego – Bogusława Rębisza.

    IV zespół zadaniowy opracował temat: DZIEWCZĘTA I CHŁOPAKI PATRZCIE NA EKOZNAKI. Uczniowie przygotowali plakaty najczęściej spotykanych znaków ekologicznych z opisami aby  zapoznali się z nimi inni uczniowie, by mogli dokonywać    przemyślanych zakupów.

Dodatkowo zespoły zadaniowe :

- Uczestniczyły w wycieczce rowerowej pod hasłem: NIE TRUJ ATMOSFERY-  ALTERNATYWĄ ROWERY    

- Odwiedziły gospodarstwo ekologicznego gdzie otrzymali wiele cennych informacji dotyczących  produkcji żywności i jej wpływu na środowisko. Przygotowały ulotki na temat znaczenia ziół w przyrodzie i lecznictwie.

-Wzięły udział w  wycieczce  na Składowisko Odpadów w Słopnicach. Przygotowały krótki film pt. Historia śmiecia.

- Zorganizowały konkurs plastyczny ,, Druga szansa dla śmiecia’’

- Założyły szkolne przedsiębiorstwo na rzecz segregacji odpadów. Zorganizowały kampanię; Pomóż chronić środowisko baterie nie na śmietnisko. Uzbierały 94kg baterii i 85kg puszek aluminiowych.  

- Zorganizowały : Święto Drzewa, Święto Wody, Dni Lasu i Zadrzewień, Dzień Zdrowia, Dzień bez papierosa, Dzień Ziemi.

 

W ramach projektu uczniowie przeprowadzili i opracowali szereg doświadczeń i obserwacji między innymi: badali wpływ spalin na kiełkujące nasiona roślin, skutki oddziaływania kwaśnego deszczu, wpływ dzikiego wysypiska na środowisko, przemieszczanie się zanieczyszczeń w roślinach.

 

Rezultatem wielu żmudnych godzin przygotowań były bardzo efektowne występy

uczniów podczas podsumowania. Uroczystość rozpoczęła się sesją popularno – naukową prowadzoną przez przedstawiciela  Powiatowego Centrum Ekologicznego - Piotra Ociepkę.   Następnie miały miejsce występy zespołu wokalnego, tanecznego, scenki teatralne przeplatane informacjami dotyczącymi stanu czystości powietrza, wód i gleb w regionie, prezentacje multimedialne i krótkie filmy przygotowane przez uczniów oraz scenki kabaretowe. W drugiej części spotkania  odbyła się sesja plakatowa oraz degustacja herbat ziołowych, miodku majowego oraz prawdziwego wiejskiego chleba. Na specjalnie przygotowanych stanowiskach można było zobaczyć produkcję papieru z makulatury, rozwiązać test ,,Czy jesteś zielony?”, uczestniczyć w grze ,,Zbiórka – selekcja – ponowne użycie” oraz otrzymać próbki zapachu natury. Warto dodać, że realizacji zadań projektu         z dużym zainteresowaniem przyglądali się zaproszeni goście w osobach : wicewójt  Gminy Limanowa - Franciszek Bieda, dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół - Marek Ziaja, przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej– Rafał Woźniak oraz przedstawiciel  Powiatowego Centrum Ekologicznego - Piotr Ociepka.

Poniedziałek, inny niż zwykle, upłynął wszystkim pod znakiem radości, radości z tego,                     że udało się osiągnąć sukces – młodzi ludzie pokazali, że potrafią działać twórczo                                             i z entuzjazmem, że potrafią kreatywnie wykorzystać swój czas, że chcą i mogą robić wspaniałe rzeczy.

 

Pomysłodawcą i koordynatorem projektu ekologicznego była Małgorzata Opiela, opiekun Koła Geograficznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu