PLIKI DO POBRANIA

 


Edukacja i sport

 


Geodezja i Kartografia

 


Gospodarka i Handel

 


Infrastruktura (Kounikacja i Transport)  

 


Mieszkalnictwo i budownictwo

 


Niepełnosprawni

 


Obywatel

 


Praca

 


Środowisko

 


Turystyka

 


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności


 

 

Wykaz ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
z terenu Powiatu Limanowskiego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011, o którym mowa w art. 27a ust. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie