Konkurs na scenariusz zajęć ekologicznych
 „Święto drzewa”
 
Konkurs realizowany jest w ramach programu edukacji ekologicznej 2009 przez Powiatowe Centrum Ekologiczne w Starostwie Powiatowym w Limanowej. Konkurs skierowany jest do nauczycieli, opiekunów szkolnych kół LOP, kółek ekologicznych, przyrodniczych, animatorów edukacji ekologicznej z powiatu limanowskiego, którzy będą podejmowali problematykę sadzenia drzew w ogólnopolskim projekcie „Święto drzewa”.
 
REGULAMIN KONKURSU
 
CELE KONKURSU
Celem konkursu jest upowszechnienie wśród nauczycieli, młodzieży z wszystkich szkół oraz placówek oświatowych w Powiecie Limanowskim postaw ekologicznych poprzez uświadomienie konieczności i słuszności dbania o zieleń wysoką.
 
KOMISJA KONKURSOWA
Powołana zostanie przez Starostę Powiatu Limanowskiego.
 
KATEGORIE KONKURSOWE
Konkurs przeprowadza się w trzech kategoriach:
 1. Scenariusz dla dzieci ze szkół podstawowych
 2. Scenariusz dla dzieci ze szkół gimnazjalnych
 3. Scenariusz dla dzieci ze szkół średnich
 
ZADANIE UCZESTNIKÓW KONKURSU
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie nigdzie niepublikowanego, autorskiego scenariusza w wersji elektronicznej oraz wydruku, opatrzonego pieczęcią szkoły, dokładnymi danymi adresowymi autora na adres Powiatowe Centrum Ekologiczne Starostwo Powiatowe w Limanowej, ul. Józefa marka 9, 34-600 Limanowa.
Tekst scenariusza w formie elektronicznej prosimy nadsyłać w postaci: plik Word, czcionka Times New Roman 12. Tematyka scenariusza musi odpowiadać tematyce projektu. Prace muszą spełniać wszystkie warunki regulaminu
 
Scenariusz powinien zawierać:
 • Cele kształcenia i wychowania
 • Treści nauczania
 • Metody
 • Formy pracy
 • Techniki pracy
 • Środki dydaktyczne
 • Kartę pracy ucznia
 
CELE KONKURSU
 1. Przybliżenie dzieciom i młodzieży zagadnień związanych ze drzewami i ich rolą w naszym życiu
 2. Uświadomienie znaczenia drzew dla prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych
 3. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska
 4. Kształtowanie postaw badawczych
 5. Uświadomieni obecności a najbliższej okolicy drzew – pomników przyrody
 6. Uświadomienie korzyści czerpanych przez ludzi ze środowiska przyrodniczego
 7. Uświadomienie uczniom potrzeby ochrony drzew
 
SPOSÓB OCENY
W konkursie będzie oceniana:
 • poprawność treści merytorycznej;
 • poprawność pod względem metodycznym;
 • wartości edukacyjne;
 • poprawność językowa;
 • pomysłowość oraz atrakcyjność pracy – włączenie różnych form edukacyjnych i treści interdyscyplinarnych np.: gier dydaktycznych, wierszy, apeli, konkursów, piosenek, (mile widziane rysunki nigdzie dotąd niepublikowane).
 
PRZEBIEG KONKURSU
-        do 29.04.2009 r. zostanie zorganizowane spotkanie z nauczycielami z terenu całego Powiatu Limanowskiego celem zachęcenia do wzięcia udziału w konkursie. Zostaną rozdane materiały edukacyjne oraz zgłoszenia konkursowe.
-        do 15.05.2009 r. – zgłoszenie udziału nauczyciela w konkursie
-        do 30.09.2009 r. –wyłonienie przez Komisję Konkursową zwycięzcy oraz poinformowanie o terminie wręczenia nagrody
 
NAGRODY
Dla zwycięzcy Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród niż w regulaminie
 
 
 
2009-10-15
W regulaminowym terminie wpłynęły 4 prace konkursowe
Wyboru najlepszych prac dokonała Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Limanowskiego w składzie:

 1. Jan Puchała – Starosta Powiatu Limanowskiego – Przewodniczący Komisji
 2. Franciszek Dziedzina – Wicestarosta Powiatu Limanowskiego – członek Komisji Konkursowej
 3. Anna Fabia - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – członek Komisji Konkursowej
 4. Marek Twaróg – Wizytator Kuratorium Oświaty Oddział Zamiejscowy Limanowa członek Komisji Konkursowej
 5. Bożena Stryczek – Nauczyciel dyplomowany Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej – członek Komisji Konkursowej
 6. Piotr Ociepka – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa sekretarz Komisji Konkursowej

 

i przyznała odpowiednio nagrody dla:

Miejsce I Małgorzata Opiela                             - Zespół Szkół w Starej Wsi II
Miejsce II Ewa Ficoń                                       - Szkoła Podstawowa w Kamionce Małej
Miejsce III egzequo Maria Biernat-Bugajska     - Szkoła Podstawowa w Chyszówkach
Miejsce III egzequo Alicja Sławek                   - Szkoła Podstawowa w Kaninie
 
Prace prezentujemy poniżej i zachęcamy do wykorzystania ich w swoich szkołach podaczas następnej edycji "Święta Drzewa"
 
Pliki do pobrania:

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu