Konkurs Ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół  ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie powiatu limanowskiego pn. „PODNIEŚ PUSZKĘ”
 
1.      Założenia ogólne Konkursu
 
1.1. Patronat Konkursu – Zarząd Powiatu Limanowskiego
 
1.2. Cele Konkursu – Celem konkursu jest upowszechnienie wśród dzieci, ze szkół podstawowych i młodzieży z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie powiatu limanowskiego, postaw ekologicznych poprzez uświadomienie konieczności i słuszności selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych oraz poddawania surowców wtórnych odzyskowi.
 
1.3. Organizator –   Powiat Limanowski, działający poprzez:
Starostwo Powiatowe w Limanowej
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
tel. (018) 33 75 856

 
1.4. Komisja Konkursowa – Powołana zostanie przez Starostę Powiatu Limanowskiego.
 
1.5. Uczestnicy – Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie powiatu limanowskiego oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Limanowski w roku 2009.
 
 
2.      Zasady Konkursu
 
2.1. Grupy konkursowe – Konkurs przeprowadza się w dwóch grupach konkursowych:
 1. uczniowie szkół podstawowych
 2. uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 
2.2. Kategorie konkursowe – W każdej z dwóch grup konkursowych występuje jedna kategoria: indywidualna – uczniowie.
 
2.3. Zadanie uczestników Konkursu – Zebranie i sprzedaż możliwie największej ilości puszek aluminiowych firmie zajmującej się skupem puszek aluminiowych na terenie powiatu, potwierdzona dokumentami przyjęcia odpadów wystawionymi przez firmę zajmującą się skupem puszek aluminiowych.
 
2.4. Punktacja – za 1 puszkę – 1 punkt (według rejestru prowadzonego przez Koordynatora Szkolnego ds. Konkursu potwierdzonego przez Dyrektora Szkoły)
 
2.5. Przebieg konkursu
a)      do 31.03.2009 r. – zgłoszenie udziału Szkoły w Konkursie – Spotkanie Koordynatorów Szkolnych ds. Konkursu zainteresowanych Szkół w celu szczegółowego omówienia zasad Konkursu.    
b)      od 01.04.2009 r. do 30.09.2009 r. – zbiórka przez uczestników Konkursu puszek aluminiowych i sprzedaż firmie zajmującej się ich skupem.
c)      do 15.10.2009 r. – przesłanie przez Szkoły sprawozdania z ilości zebranych i sprzedanych puszek aluminiowych wraz ze zgłoszeniami uczestników (formularz zgłoszenia uczestników stanowi załącznik nr 2) i dokumentami przyjęcia odpadów wystawionymi przez firmę zajmującą się skupem puszek aluminiowych; decyduje data stempla pocztowego – zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Szkoła biorąca udział w Konkursie może zgłosić maksymalnie trzech uczniów, którzy zdobyli najwięcej punktów zgodnie z ppkt. 2.4.
Do zgłoszeń winny być załączone dokumenty, o których mowa w pakt. 2.3, świadczące o ilości i masie puszek aluminiowych zabranych przez uczestnika konkursu. 
d)     do 20.10.2009 r. – wyłonienie przez Komisję Konkursową zwycięzców z nadesłanych zgłoszeń
e)      do 30.10.2009 r. – Podsumowanie Konkursu i rozdanie nagród.
            Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani pisemnie i zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród.
 
2.6. Nagrody
Dla zwycięzców Konkursu w każdej grupie konkursowej przewidziane są nagrody rzeczowe za zdobycie I, II i III miejsca.
Dla pozostałych, zgłoszonych uczniów – drobne upominki

 Pobierz formularz zgłoszeniowy

 

2009-10-20

 

W regulaminowym terminie zostało zgłoszonych 47 uczniów z 17 szkół z terenu powiatu limanowskiego. Zebrano łącznie 240 tys. sztuk puszek tj.  prawie 4 tony przez 47 dzieci.
Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Franciszek  Dziedzina – Wicestarosta Powiatu Limanowskiego – przewodniczący Komisji Konkursowej
 2. Anna Fabia - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – z-ca przewodniczącego Komisji Konkursowej
 3. Bogusław Kowalski – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa sekretarz Komisji Konkursowej

przyznała odpowiednio nagrody dla:

w kategorii uczniów szkół podstawowych:
I miejsce Andrzej Krzysztof                         Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubomierzu 21384 pkt
II miejsce Karolina Marcisz              Szkoła Podstawowa nr 2 w Przyszowej 15060 pkt
III miejsce Mateusz Wojtyczka        Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubomierzu 11340 pkt
 
w kategorii uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce Izabela Korec                     IV Liceum Ogólnokształcące w Limanowej 62250 pkt
II miejsce Przemysław Tokarz          Gimnazjum w Starej Wsi II 6994 pkt
III miejsce Agnieszka Sikoń             Gimnazjum w Starej Wsi II 6552 pkt
 
Pozostali uczestnicy konkursu podnieś puszkę otrzymują drobne upominki:


Angelika Kowalczyk

Andrzej Oleksy

Tomczyk Ewa

Katarzyna Oleś

Mateusz Krzysztof

Marek Mamak

Józef Krawczyk

Kołodziejczyk Weronika

Ewelina Kunicka

Piotr Kuzar

Kacper Łabuz

Sukiennik Kacper

Marcin Chorągwicki

Marcin Młynarczyk

Agniueszka Pajor

Natalia Węglarz

Małgorzata Włodarczyk

Dominik Zelek

Kamil Wrdęga

Wiktoria Bogacz

Dawid Pociecha

Joanna Augustyn

Mikołaj Tokarz

Gabriel Popławski

Marek Łacny

Dawid Uryga

Szymon Leśniak

Barłomiej Pajdzik

Artur Morzywołek

Dominka Talarczyk

Szkarłat Karol

Załupska Kamila

Adrian Dawiec

Krzysztof Kornaś

Kamil Ślaga

Dominika Skowronek

Karol Ziemianin

Przemysław Gąsior

Sylwia Kornaś

Martyna Stożek

Aleksander Król


2009-10-22
22 listopada 2009 w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się uroczyste zakończenie ręczenie nagród w konkursach prowadzonych przez Powiatowe Centrum Ekologiczne w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pn. „Zaadoptuj rzekę” i „Podnieś puszkę”.

22 listopada 2009 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się uroczyste zakończenie programu edukacji ekologicznej pod nazwą "Powiat przyjazny środowisku" prowadzonego przez Powiatowe Centrum Ekologiczne działające w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Głównym punktem uroczystości było podsumowanie i wręczenie nagród w konkursach prowadzonych w ramach tego Programu, które zgromadziło prawie 100 osób - laureatów trzech konkursów:
 1. Konkurs fotograficzny pn. "Przyroda na wesoło, niezwykłości natury" dla dzieci i młodzieży ze wszyskich szkół na terenie powiatu limanowskiego, w którym udział wzięło 318 prac wykonanych przez 189 uczestników. Konkurs współorganizowany z Nadleśnictwem Limanowa;
 2. Konkurs zbiernia puszek aluminiowych pn. "Podnieś puszkę", w którym wzięło udział 47 uczestników, zbierając łacznie ok. 4 tony puszek, tj. 240 tys sztuk;
 3. Konkurs na konspekt zajęć ekologicznych pn. "Święto Drzewa" przeznaczonym dla nauczycieli z wszystkich szkół znajdujących się na terenie powiatu limanowskiego, w którym wzięło udział czterech nayczycieli.

Łącznie w konkursach w 2009 roku wzięło udział 47 szkół oraz 264 dzieci i młodzieży z powiatu limanowskiego.


Nagrody w konkursach wręczali Starosta Limanowski Jan Puchała, Wicestarostwa Franciszek Dziedzina, Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa Jan Legutko.
 
 Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu