Konkurs Fotograficzny
dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu limanowskiego
„Przyroda na wesoło, niezwykłości natury”
 
 
CEL KONKURSU:
 

 1. rozbudzenie u młodzieży zainteresowania przyrodą z terenu powiatu limanowskiego,
 2. kształtowanie nawyków szacunku do roślin i zwierząt leśnych oraz ludzi związanych z utrzymanie ciągłości leśnej,
 3. uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody
 4. rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu,
 5. nawiązanie bezpośredniego kontaktu z naturą

 

STRATEGIA DZIAŁANIA:
 1. konkurs adresowany jest do wychowanków wszystkich szkół i placówek oświatowych w powiecie limanowskich,
 2. środki edukacyjne – fotografie wykonywane przez dzieci i młodzież,
 3. dodatkowo tworzy się dodatkową kategorię o takiej samej tematyce dla klas 1-3 szkół podstawowych, w której zamiast zdjęć można wykonać pracę plastyczną, przy czym jedno zdjęcie odpowiada jednej pracy plastycznej.
 4. format prac plastycznych – (A4), technika dowolna
 5. format prac fotograficznych:
 6. należy dostarczyć maksymalnie dwa zdjęcia w formie cyfrowej na płycie CD-R, oraz ich wydruk – w formacie A5 (dwa zdjęcia na kartce formatu A4)
 7. minimalny rozmiar zdjęcia 1280 pikseli przy rozdzielczości 300 dpi
 8. każda praca ma zawierać „metryczkę” (imię i nazwisko, wiek, placówka, klasa,  tytuł zdjęcia oraz dokładny opis miejsca, które przedstawia zdjęcie),
 9. karta zgłoszeniowa i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami zawarta będzie na stronie internetowej www.powait.limanowa.pl oraz http://limanowa.krakow.lasy.gov.pl/
 10. prace złożone do konkursu nie będą zwracane autorom
 11. organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystanie złożonych do konkursu prac w celach promocyjnych na stronach internetowych oraz w publikacjach z zachowaniem praw autorskich

 

PRZEBIEG KONKURSU:
 • Ogłoszenie konkursu do 29.04.2009 r.,
 • Do 15.06.2009 r. nadesłanie zgłoszeń do konkursu
 • Do 21.09.2009 r. nadesłanie prac
 • Do 15.10.2009 r. wyłonienie zwycięzców konkursu i wręczenie nagród

 

PROMOCJA KONKURSU:
 • konferencja informacyjna w Starostwie Powiatowym w Limanowej dla nauczycieli szkół, rozdanie kart zgłoszeniowych,
 • informacja przekazana do placówek biorących udział,
 • patronat medialny „Echo Limanowskie”, „Gazeta Krakowska”, „Głos”, strona internetowa www.powait.limanowa.pl oraz http://limanowa.krakow.lasy.gov.pl/

 

KATEGORIE:

 

Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach:
 1. dzieci w wieku szkoły podstawowej klasy 1-3 (w tym możliwość prac plastycznych)
 2. dzieci w wieku szkoły podstawowej klasy 4-6
 3. dzieci w wieku szkoły gimnazjalnej
 4. młodzież szkół ponadgimnazjalnych

NAGRODY:

 

 1. Dla zwycięzców Konkursu w każdej grupie konkursowej przewidziane są nagrody: za I, II i III miejsce – nagrody rzeczowe
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród niż w regulaminie
 3. praca oceniana jest według następujących kryteriów:
 4. estetyka wykonania,
 5. kompozycja obrazu fotograficznego,
 6. pomysł
 7. wkład pracy,
 8. zgodność z tematem,
 
2009-10-06
W regulaminowym terminie wpłynęło aż 318 prac wykonanych przez 189 dzieci i młodzeży z terenu powiatu limanowskiego.
 
Wyboru najlepszych prac dokonała Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Limanowskiego w składzie:

 1. Jan Puchała – Starosta Powiatu Limanowskiego – Gość Honorowy
 2. Bolesław Żaba – Członek Zarządu – przewodniczący Komisji Konkursowej
 3. Anna Fabia - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – członek Komisji Konkursowej
 4. Jan Legutko – Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa – członek Komisji Konkursowej
 5. Justyna Wąsik – Fotograf – członek Komisji Konkursowej
 6. Piotr Ociepka – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa sekretarz Komisji Konkursowej

i przyznała odpowiednio nagrody dla:

w kategorii szkoły podstawowej w klasach I-III:
Miejsce I Justyna Liptak             Zespół Szkół Samorządowych Nr1 Limanowa kl 1
Miejsce II Klaudia Wojcieszczak Szkoła Podstawowa Nr 1 Stara Wieś kl. 3
Miejsce III Jagoda Garcarz         Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 Limanowa kl 3
 
w kategorii szkoły podstawowej w klasach IV-VI:
Miejsce I Katarzyna Sławek       Szkoła Podstawowa w Kaninie kl. 5
Miejsce II Natalia Hebda            Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przyszowej kl.6
Miejsce III Dagmara Leśniak      Szkoła Podstawowa w Kaninie kl.6
 
W kategorii szkoły gimnazjalnej:
Miejsce I Marta Palka                Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dobrej kl.1
Miejsce II Mateusz Pałka           Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dobrej kl.3
Miejsce III Dorian Kapusta         Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Mszanie Dolnej kl. 2
 
W kategorii szkoły ponadgimnazjalnej:
Miejsce I Maciej Urban              Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej
Miejsce I Elżbieta Gacek           Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dobrej kl. 1
Miejsce I Julian Chrustek           Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dobrej kl. 1

 

 

Nagrodzone prace przedstawiamy poniżej:

 

w kategorii szkoły podstawowej w klasach I-III:
Miejsce I Justyna Liptak             Zespół Szkół Samorządowych Nr1 Limanowa kl 1
 
 
Miejsce II Klaudia Wojcieszczak Szkoła Podstawowa Nr 1 Stara Wieś kl. 3
 
 
Miejsce III Jagoda Garcarz         Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 Limanowa kl 3
 
 
w kategorii szkoły podstawowej w klasach IV-VI:
Miejsce I Katarzyna Sławek       Szkoła Podstawowa w Kaninie kl. 5
 
Miejsce II Natalia Hebda            Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przyszowej kl.6
 
Miejsce III Dagmara Leśniak      Szkoła Podstawowa w Kaninie kl.6
 
 
W kategorii szkoły gimnazjalnej:
Miejsce I Marta Palka                Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dobrej kl.1
 
Miejsce II Mateusz Pałka           Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dobrej kl.3
 
Miejsce III Dorian Kapustka         Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Mszanie Dolnej kl. 2
 
 
W kategorii szkoły ponadgimnazjalnej:
Miejsce I Maciej Urban              Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej
 
Miejsce I Elżbieta Gacek           Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dobrej kl. 1
 
Miejsce I Julian Chrustek           Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dobrej kl. 1
 

 

2009-10-22
22 listopada 2009 w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się uroczyste zakończenie ręczenie nagród w konkursach prowadzonych przez Powiatowe Centrum Ekologiczne w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pn. „Zaadoptuj rzekę” i „Podnieś puszkę”.

22 listopada 2009 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się uroczyste zakończenie programu edukacji ekologicznej pod nazwą "Powiat przyjazny środowisku" prowadzonego przez Powiatowe Centrum Ekologiczne działające w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Głównym punktem uroczystości było podsumowanie i wręczenie nagród w konkursach prowadzonych w ramach tego Programu, które zgromadziło prawie 100 osób - laureatów trzech konkursów:
 1. Konkurs fotograficzny pn. "Przyroda na wesoło, niezwykłości natury" dla dzieci i młodzieży ze wszyskich szkół na terenie powiatu limanowskiego, w którym udział wzięło 318 prac wykonanych przez 189 uczestników. Konkurs współorganizowany z Nadleśnictwem Limanowa;
 2. Konkurs zbiernia puszek aluminiowych pn. "Podnieś puszkę", w którym wzięło udział 47 uczestników, zbierając łacznie ok. 4 tony puszek, tj. 240 tys sztuk;
 3. Konkurs na konspekt zajęć ekologicznych pn. "Święto Drzewa" przeznaczonym dla nauczycieli z wszystkich szkół znajdujących się na terenie powiatu limanowskiego, w którym wzięło udział czterech nayczycieli.

Łącznie w konkursach w 2009 roku wzięło udział 47 szkół oraz 264 dzieci i młodzieży z powiatu limanowskiego.


Nagrody w konkursach wręczali Starosta Limanowski Jan Puchała, Wicestarostwa Franciszek Dziedzina, Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa Jan Legutko.

 
 
 
 
 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu