2 kwietnia o godz. 11.30 Powiatowe Centrum Ekologiczne działające w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa przeprowadziło inaugurację programu edukacji ekologicznej 2009 pn.: "Powiat przyjazny środowisku" połączoną z warsztatami ekologicznymi prowadzonymi przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie pn.: "Dobre rady na odpady".
 

Na inauguracji był omówiony program edukacji ekologicznej, jaką przygotowaliśmy dla szkół i nie tylko na rok 2009. Miedzy innymi omówione zostały możliwości współpracy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ze szkołami, a także koordynacja działań ekologicznych organizacji pozarządowych na terenie powiatu. Poinformowaliśmy, że w dalszym ciągu prowadzić będziemy akcję związaną z czystością wód pn "Zaadoptuj rzekę" do współudziału której zapraszamy PZW w Limanowej i Mszanie Dolnej, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, jak również promotora tej akcji Stowarzyszenie Kulturalno Ekologiczne Klub Gaja w Wilkowicach.

Organizować również będziemy 3 konkursy. Jeden skierowany do nauczycieli szkół powiatu limanowskiego na najlepszy "Scenariusz zajęć Święto drzewa" polegający na napisaniu konspektu zajęć ekologicznej edukacji z dziećmi, a tematycznie związanego z sadzeniem drzew 10 października.

Kolejną, trzecią już edycję konkursu "Zbieraj puszki" oraz nowy konkurs fotograficzny prowadzony przy współpracy z Nadleśnictwem Limanowa pn.: "Przyroda na wesoło, niezwykłości natury".

Odbyły się również warsztaty prowadzone przez Fundusze Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie dla nauczycieli klas 4-6 ze szkół podstawowych i nauczycieli gimnazjalnych.

Spotkanie zgromadziło ponad 50 nauczycieli i pedagogów z całego powiatu limanowskiego.
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu