Konsultacje społeczne w sprawie proponowanych granic obszarów Natury 2000.

 

 

               7 października 2008r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się kolejne spotkanie mające na celu zapoznanie zainteresowanych z propozycjami nowych Obszarów Natura 2000 , które będą przedmiotem opinii Rad Gmin i Miast początkiem 2009roku.

Spotkanie było wynikiem ustaleń jakie zapadły na Konwencie Wójtów zwołanym19 września 2008r.w Starostwie Powiatowym w Limanowej.

Na spotkanie, dotyczące Ostoi Nietoperzy przybyli licznie zaproszeni goście z terenu powiatu limanowskiego Panie i Panowie Wójtowie, Radni Rad Gminnych i Miejskich, Członkowie Komisji Rolnictwa rady Powiatu Limanowskiego, księża, pracownicy merytoryczni jednostek samorządowych  oraz zainteresowani tym tematem rolnicy, jak również przedstawiciele gmin z powiatów gorlickiego, myślenickiego, nowosądeckiego i brzeskiego.

Spotkanie otworzył Pan Bolesław Żaba- członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, witając bardzo serdecznie przybyłych na spotkanie gości i prowadzących spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na liczne pytania gości odpowiadali zaproszeni na spotkanie Pani Bożena Kotońska- Wojewódzki Konserwator Przyrody, Pan Rafał Szkudlarek- chiropterolog jako ekspert merytoryczne w sprawie nietoperzy i moderator spotkania Pani Dorota Soida.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały walory przyrodnicze terenu i uzasadnienie propozycji przebiegu granic dla Ostoi  Nietoperzy. Przybyłych gości zaznajomiono również z fizjologią nietoperzy, stylem życia oraz potrzebami troficznymi. Dyskutowano nad dodatnimi i ujemnymi stronami tworzenia obszarów Natura 2000.       

Najwięcej kontrowersji wzbudził fakt objęcia ¾ powierzchni gminy Laskowa Ostoją Nietoperzy, dlatego też przybyli rolnicy oraz pani Wójt Gminy ostro sprzeciwili się tej propozycji. Natomiast radni z Miasta Limanowej zwrócili uwagę ,że Ostoja Nietoperzy jest również planowana na terenie Łososiny Górnej ,gdzie zgodnie z PPZ Miasta jest to teren oznaczony PU przeznaczony na lokalizację przemysłu i usług. Wójt Gminy Tymbark dziękując, że debata na temat Natury 2000 z tajności stała się jawna, zwrócił uwagę, że wyznaczanie granic  musi być mądre.  Kontynuując dyskusję Wójt Gminy Jodłownik zwrócił się z zapytaniem o preferencje finansowe i warunki przydziału środków w zakresie realizacji inwestycji liniowych na terenach Natury 2000.Zwrócono też uwagę, że nie uwzględniono przy wyznaczaniu tych obszarów planowanej realizacji budowy zbiornika w Młynnem.

Efektem burzliwej a zarazem bardzo konstruktywnej dyskusji będą dalsze konsultacje i ustalenia ale już indywidualnie z ekspertem i zainteresowanymi przedstawicielami gmin i rolnikami z terenu Gminy Laskowa, Tymbark, Miasto Limanowa, gmina Limanowa i Dobra.

Jak powiedziała Pani Bożena Kotońska „cieszę się ,że spotkanie w Limanowej było tak kreatywne” możemy wnioskować, że nasze uwagi zostały przyjęte i będą przedmiotem dalszych prac.

Przed ostatecznym ustaleniem granic Obszarów Natura 2000 będą jeszcze na terenie województwa kolejne spotkania 22 i 26 października w sprawie Ostoi Nietoperzy i Ostoi rzecznych.

 

Należy więc, śpieszyć się z wszelkimi uzgodnieniami i wnioskami ponieważ początkiem roku 2009 Ministerstwo  Środowiska musi przesłać granice i powierzchnie Natury 2000 do zatwierdzenia przez UE.

 

Dla zainteresowanych  podaję, że na terenie gmin powiatu proponowane są następujące Obszary Natura 2000, ich powierzchnia nie jest jeszcze ostatecznie ustalona i może ulec zmianie;

1.Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego- obejmujący;

-  Kościół w Łososinie Górnej, Laskowej, Kamionce Małej, Jaworznie, Żmiącej na obszarze

   5 600ha

- Klasztor w Szczyrzycu – 1 400na

- Kościoły w Szyku ,Nowym Rybiu, Wilkowisku- 1 100ha

- Kościół w Łukowicy- 350 ha

- Kościół w Słopnicach -100ha

- Masyw Łopienia – 2 400ha,

2. obszary rzeczne;  rzeka Łososina- 206,4ha , Raba z Mszanką -804,7ha ,   Środkowy  Dunajec z dopływami, Rzeka Tarnawka – 1 043ha

3.Obszar Lubogoszcz -1 161,6ha

4.Gorce- 7 248,6ha

5.Ostoja Gorczańska- 18 445ha

6. Grota Zbójnicka na Łopieniu – 27,6ha

7. Luboń  Wielki-35,24ha

8. Kostrza- 36,4ha