Gmina miejska Limanowa

1. Zespół Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej (bazylika z początku XX wieku., muzeum,
ołtarz polowy, krużganki, dom pielgrzyma),
2. Zabytkowy Dwór Marsów z przełomu XVIII i XIX w. (siedziba Muzeum Regionalnego
Ziemi Limanowskiej),
3. Zespół cmentarzy żołnierskich z lat 1914 – 1945 na wzgórzu Jabłoniec,
4. Kaplica MB Bolesnej z XIX w.
5. Kościół drewniany w Łososinie Górnej
 
 
Gmina wiejska Limanowa
 
 
1. Zabytkowy drewniany kościół parafialny pw. MB wniebowziętej w Łososinie Górnej z XVII w.,
2. Kościół drewniany w Męcinie z XVI w.,
3. Kościół drewniany w Pisarzowej z XVIII w.,
4. Kościół murowany w Nowym Rybiu z XVI w.,
5. Zespół Sanktuarium MB Pocieszenia w Pasierbcu,
6. Izba Regionalna i Dom Folkloru w Pisarzowej,
7. Kapliczki przydrożne w Pisarzowej z XVIII i XIX w.,
8. Dwór drewniany w Łososinie Górnej z XIX w.,
 
 
Gmina miejska Mszana Dolna
 
 
1. Murowany kościół parafialny, wzniesiony w latach 1891 – 1901, z elementami
wyposażenia z XVI – XVII w.,
2. Na cmentarzu parafialnym pomnik ofiar z drugiej wojny światowej,
3. Park miejski przy ul. Orkana wraz z zabytkowym zespołem dworskim oraz spichlerzem
murowanym folwarcznym z XVII,
 
 
Gmina wiejska Mszana Dolna
 
  
1. Drewniany kościół w Kasinie Wielkiej z 1678 r.,
2. Zabytkowy dwór murowany w Rabie Niżnej,
3. Budownictwo drewniane w Lubomierzu,
4. Kościół z przed I wojny światowej w Lubomierzu,
5. Kaplica z XVIII w. W Lubomierzu, fundowana przez Lubomirskich,
6. Budownictwo drewniane (przysiółek Gronoszowa),
 
 
Dobra
 
 
1. Drewniany kościół parafialny w Dobrej z XVII w.,
2. Drewniano – murowany kościół parafialny w Skrzydlnej z XV/XVI w. (wewnątrz
przepiękny renesansowy nagrobek fundatora – Prokopa Pieniążka),
3. Muzeum parafialne na plebani w Dobrej (filia Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie)
4. Park dworski z grupą starodrzewia w Dobrej,
5. Dwór w Skrzydlnej z XVIII w.
6. Zabytkowy kościół drewniany w Gruszowcu z pierwszej połowy XVI w.
 
 
Jodłownik
 
 
1. Zespół Cystersów w Szczyrzycu (kościół, klasztor z dziedzińcami, opatówka, ogród z
zabudowaniami sanktuaryjnymi, browar) – obecny wygląd po przebudowie z XVII w.,
2. „Diabli Kamień” – potężna i owiana legendami ławica piaskowca w Pogorzanach koło
Szczyrzyca, u podnóża jedna z ostatnich w Beskidach czynnych pustelni,
3. Drewniany, zabytkowy kościół z XVI w. W Jodłowniku,
4. Drewniany, XVI wieczny kościół pw. Stanisława i Barbary w Szyku,
5. Muzeum regionalne w Szczyrzycu,
6. Wilkowisko – w kościele krucyfiks z XV w. Oraz 2 dzwony z XV i XVI w.,
 
 
Kamienica
 
 
1. Zespół pałacu, dworu i zabytkowego parku w Kamienicy z XIX w.
2. Kaplica Szalajów z początku XIX w. na cmentarzu w Kamienicy,
3. Stare budowle gospodarskie, plebańskie i podworskie w Kamienicy,
4. Zabytkowe budownictwo góralskie z ciekawymi kapliczkami
5. Pomnik martyrologii w rejonie Gorca Kamienieckiego
 
 
Laskowa
 
 
1. XVII-wieczny zespół dworski w Laskowej (dwór, spichlerz, kaplica, park, stajnie),
2. Gotycki kościół murowany w Ujanowicach z 1509 r.,
3. Drewniany kościół w Kamionce Małej – w obecnym kształcie z 1884 r.,
4. Cmentarz wojenny z 1914 r. na Orłówce (Jarząbka),
5. Drewniane budownictwo wiejskie
 
 
Łukowica
 
 
1. XVIII-wieczny dwór w Świdniku,
2. Drewniany zabytkowy kościół parafialny z XVII w. W Łukowicy,
3. Gotyckie wyposażenie kościoła w Przyszowej
 
 
Niedźwiedź
 
 
1. „Orkanówka” w Porębie Wielkiej – drewniana willa wzniesiona przez pisarza
Władysława Orkana – mieści muzeum jego imienia,
2. Pozostałości dworu w Porębie Wielkiej (park, lamus, wozownia),
3. Zespoły budownictwa drewnianego (osiedle Halamy),
4. 100-letni tracz ze starym młynem i stępą w Niedźwiedźu,
5. Figura św. Jana w Podobinie,
6. Budownictwo drewniane w Podobinie,
 
 
Słopnice
1. Drewniany kościół parafialny w Słopnicach z XVIII w. Z późnorenesansowym i
barokowym wyposażeniem,
2. Dwór klasycystyczny z I połowy XIX w. wraz z ogrodem krajobrazowym z XVIII/XIX w.
W Słopnicach,
3. Drewniany kościół z 1776 r. z ołtarzem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1637 r. oraz
pozostałymi ołtarzami z XVII i XVIII w.,
 
 
Tymbark
 
 
1. Zespół kościoła i plebanii w Tymbarku z XIX w.,
2. Spichlerz chłopski z XVIII/XIX w.,
3. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej
4. Kapliczki przydrożne
 
 
Obiekty współczesne stanowiące atrakcje turystyczne
 
 
1. Zakłady Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego – Tymbark
2. Obserwatorium astronomiczne – polana Suhora
3. Krzyż z platformą widokową - Limanowa

  

Główne atrakcje turystyczne w Powiecie Limanowskim 

 Nazwa atrakcji turystycznej

Adres lub lokalizacja atrakcji

 

1. Bazylika Matki Boskiej Bolesnej
w Limanowej

ul. Jana Pawła II 1, 34-600 Limanowa
18 3372-004, 18 3372-264
www.limanowa.tarnow.opoka.org.pl
 

2. Klasztor OO.Cystersów w Szczyrzycu

34-623 Szczyrzyc 1, 18 3320-004,
www.szczyrzyc.cystersi.pl
 

3. Krzyż Milenijny na Miejskiej Górze w Limanowej

 

Miejska Góra, 34-600 Limanowa
www.miasto.limanowa.pl

4. Szlak Architektury Drewnianej – zabytki sakralne

http://szlak.wrotamalopolski.pl


- DOBRA,  pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza Apostołów z 1678 r.

- JODŁOWNIK,  pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z II poł. XVI w., 34-620 Jodłownik 27, 18 3321-080

- KAMIONKA MAŁA,  pw. Św. Katarzyny z XVIII w.

- JURKÓW, pw. MBNieustającej Pomocy z 1913 r., 34-643 Jurków 128

- KASINA WIELKA, pw. Św. M. Magdaleny z 1678 roku, 34-741 Kasina Wielka 534

- ŁOSOSINA GÓRNA, pw. Wszystkich Świętych z 1778 r. ul.Koszarska 1, 34-601 Limanowa 3, 183378-301, 18 3376-043

- MĘCINA, pw. Św. Antoniego Pustelnika z XVI w., 34-654 Męcina 10, 18 3327-054

- PISARZOWA, pw. Św. J.Ewangelisty zbudowany w 1713 roku, Pisarzowa 20

- SKRZYDLNA, pw. Św. Mikołaja Biskupa z XVI wieku, 34-625 Skrzydlna 48, 18 3331-039

- SZYK, pw. Św. Stanisława Biskupa i Barbary z 1633 roku, Szyk 7, 34-620 Jodłownik

- WILKOWISKO, pw. Św. Katarzyny, zbudowany w 1921-1930 na wzór spalonego w 1916 roku

5. Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej Dworek Marsów w Limanowej

 

ul. Józefa Marka 13, 34-600 Limanowa
tel. 18 3372-042 www.miasto.limanowa.pl

6. Muzeum 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej

 

Muzeum mieści się w Szczawie (gmina Kamienica) obok "Kościółka Partyzanckiego ". W muzeum znajdują się liczne zbiory z okresu II wojny światowej w tym sztandar, mundury, listy, fotografie upamiętniające działania 1 PSP AK.

6. Prywatne muzeum – skansen Krzysztof Jędrzejek Laskowa

34-602 Laskowa 360, tel. 18 3333-657
www.laskowa.pl

7. Gorczański Park Narodowy

Poręba Wielka 580, 34-735 Niedźwiedź
18 3317-207, www.gorczanskipark.pl

8. Rezerwat Przyrody Kostrza

leśny rezerwat przyrody na górze Kostrza w Beskidzie Wyspowym o powierzchni 38,56 ha.

9. Rezerwat Przyrody Śnieżnica

leśny rezerwat przyrody na Śnieżnicy (1006 m n.p.m.) w Beskidzie Wyspowym o powierzchni 24,92 ha

10. Rezerwat Przyrody Luboń Wielki

rezerwat przyrody nieożywionej na Luboniu Wielkim (1022 m n.p.m.) w Beskidzie Wyspowym o powierzchni 12 ha

11. „Orkanówka” Muzeum Biograficzne Władysława Orkana

Poręba Wielka 109, 34-735 Niedźwiedź
18 3317088, www.niedzwiedz.iap.pl

12. Dwór w Świdniku

Zbudowany w 1752 roku, Świdnik 1,
34-606 Łukowica, 18 3337-549
www.dworswidnik.pl

13. Dworek w Laskowej

XVII- wieczy dworek w Laskowej
34-602 Laskowa 1 tel. 18 33 33 040
www.laskowa.pl http://laskowa.beskid.org/dwor

14. Zespół Pałacowy, dworu i zabytkowego parku z XIX ww Kamienicy

34-608 Kamienica, Rynek, 18 3323-071, 18 3323-077, www.dworek-gorce.com.pl

15. Szlak Papieski

Beskid Wyspowy, Gorce www.wikipedia.pl

16. Papieżówka Lubomierz-Rzeki

Lubomierz (Gm.Mszana Dolna) pogranicze Beskidu Wyspowego i Gorców

17. Obserwatorium astronomiczne na szczycie Suchora

Szczyt Suhory (1000 m n.p.m.) Gorczański Park Narodowy
www.as.ap.krakow.pl/pl-ascii/

18. Jaskinia „Zbójecka” na Łopieniu

Gmina Dobra, Łopień 951 m n.p.m. Beskid Wyspowy

19. Wioska Indiańska

Szczyrzyc gm.Jodłownik, Lidia i Maciej Włodarczyk, 18 3320-400, 508111684
www.wioskaindianska.pl

20. Wodospad zwany Spadem

Szczawa (Gm. Kamienica) rzeka Kamienica

21. Diabli Kamień

Blisko (5 min.) drogi łączącej Raciechowice i Szczyrzyc. U podnóża góry Grodzisko w Beskidzie Wyspowym.

22. Kudłoński Baca

Szlak turystyczny z Lubomierza (gmina Mszana Dolna na szczyt Kudłania – 1274 m n.p.m)

23. Wieża widokowa na górze Mogielica

Gminy: Dobra, Tymbark, Słopnice, Góra Mogielica 1171 m n.p.m. Beskid Wyspowy
www.dobra.iap.pl

24. Pociąg Retro

Skansen Taboru Kolejowego w miesiącach letnich organizuje przejażdżki pociągiem retro na trasie Chabówka-Dobra-Chabówka

www.skansen.hg.pl www.gminadobra.pl

 

 

 
Lista atrakcji powiatu limanowskiego jest cały czas otwarta. Piszcie, dzwońcie, zgłaszajcie Wasze ulubione, bądź dopiero co odkryte atrakcyjne miejsca naszego regionu. Zapraszamy i gorąco zachęcamy do tego, abyście Państwo podzielili się swoimi wrażeniami pozwalając innym odkryć to, co was urzekło w powiecie limanowskim.
 

 

 

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu