Powiatowe Centrum Ekologiczne działające w Starostwie Powiatowym w Limanowej

Nadleśnictwo Limanowa

Klub Gaja w Wilkowicach

zapraszają na

V edycję Światowego Święta Drzewa.

 

 http://www.starostwolimanowa.iaw.pl/img/fck/8001537/st-limanowa/Image/pce/swieto%20drzewa/2007/swieto%20drzewa%202007.jpg

O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa ...
Leopold Staff

Powiatowe Centrum Ekologiczne działające w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa już po raz trzeci zorganizowało Święto Drzewa na terenie powiatu limanowskiego.

Święto drzewa to ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew. Prekursorem tej akcji od 2003 r. jest Klub Gaja w Wilkowicach. Święto Drzewa obchodzone jest co roku 10 października. Jest to program edukacji ekologicznej, który opiera się na lokalnej aktywności, w szczególności młodzieży, przy udziale przedstawicieli różnych instytucji, lokalnych społeczności, samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych.

Celem programu Święto Drzewa jest zainspirowanie dzieci, młodzieży, nauczycieli i wszystkich uczestników do podejmowania działań proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzew. Jak co roku naszym partnerem było Nadleśnictwo Limanowa. Dzięki uprzejmości Jana Legutko nadleśniczego z Nadleśnictwa Limanowa mogliśmy w tym roku pobić rekord nie tylko w liczbie posadzonych drzew, ale również w ilości szkół, które zdecydowały się tego dnia posadzić drzewa.

Dla przypomnienia w roku 2005 – posadziliśmy 270 drzewek w 8 szkołach, w 2006 – 340 drzewek w 9 szkołach. Chcieliśmy utrzymać tendencję rosnącą i udało nam się to w 100 procentach, a nawet lepiej, gdyż posadziliśmy 768 drzewek, aż w 24 szkołach położonych w różnych częściach powiatu limanowskiego. W tym roku również urozmaiciliśmy gatunki sadzonek, m. in. sadziliśmy świerki, sosny, lipy, jodły koreańskie, brzozy, a nawet krzewy – berberysy.

Wraz z młodzieżą, jak co roku, drzewa sadził dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Anna Fabia, jak również nie zabrakło władz samorządowych. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej w sadzeniu drzew pomagał wicestarosta limanowski Franciszek Dziedzina. W Szkole Podstawowej w Starej Wsi Woli swojej fachowej wiedzy i pomocy w sadzeniu udzielał nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa Jan Legutko.

Podczas sadzenia drzew leśniczowie, pracownicy starostwa, nauczyciele przeprowadzali prelekcje związane z ekologią, drzewami, ochroną środowiska.

W Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej Agnieszka Sułkowska przeprowadziła konkurs związany ze Świętem Drzewa. Oceniane m. in. były prace plastyczne (pierwsze miejsce Weronika Królik), wiersze (pierwsze miejsce Karolina Wojtas), referaty (pierwsze miejsce Wojciech Duda, Piotr Chlipała, Michał Mrózek), inne formy artystyczne (pierwsze miejsce Wiktor Lachor, Wojciech Tokarczyk, Michał Więcław). W komisji konkursowej zasiedli: wicedyrektor szkoły Anna Zając, nauczyciel biologii Agnieszka Sułkowska, przedstawiciel Powiatowego Centrum Ekologicznego, Piotr Ociepka oraz pracownicy Nadleśnictwa Maria Mikołajczyk i Jakub Zygarowicz. Nagrody zostały ufundowane przez szkołę, Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz Nadleśnictwo Limanowa.

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących gościliśmy również radio Galicja z Nowego Sącza, które umożliwiło słuchaczom poznanie zapału i motywacji młodzieży tej szkoły w sadzeniu drzew.

Dodam tylko na zakończenie, że niezbyt ciekawa i zimna aura październikowa tego dnia zmieniła się w piękny, ciepły i słoneczny dzień, umożliwiając posadzenie drzewek ponad 700 dzieciom.

Czy w przyszłym roku znowu uda nam się ustanowić rekord?...

   


Szkoła Podstawowa w Sadku Kostrzy po raz pierwszy uczestniczyła w obchodach „Święta Drzewa”.  W ramach obchodów święta została wykonana gazetka, na której zaprezentowano pospolite gatunki drzew liściastych i iglastych, oraz ogólne informacje na temat pobliskiego Rezerwatu Przyrody Kostrza, a także kryteria ustanawiania statusu pomnika przyrody.

8 października gazetka została umieszczona na korytarzu naprzeciw głównego wejścia do budynku szkoły. 10 października gościł w naszej szkolep. S. Twaróg-leśniczy, który przywiózł drzewka i udzielił instruktażu ich sadzenia, a także rozmawiał z uczniami o ich pielęgnacji. Uczniowie pytali również o Rezerwat Przyrody i rosnący niedaleko rezerwatu stary buk zwany „Panem Bukiem”, który jak się dowiedzieli przed 1939r  znajdował się na liście  Pomników Przyrody, a po wojnie został z tej listy usunięty. W akcji udział wzięli uczniowie kl. Ia, Ib i III gimnazjum łącznie 65 osób. Sosny i brzozy otrzymane z Nadleśnictwa Limanowa staną się ozdobą terenu wokół naszej szkoły. Koordynatorem akcji na terenie szkoły była p. J. Pazdan.

 

 

IV LO w LimanowejW Szkole Podstawowej nr 4 w Słopnicach w "Święcie drzewa" wzięli udział p. dyr. Małgorzata Sułkowska, podleśniczy Leśnictwa Łopień Stanisław Czyrnek, 41 uczniów z kl. I, II i III z wychowawcami. Posadzono 6 świerków wokół szkoły.

 

 

W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Chyszówkach po raz pierwszy przystąpiła do programu „Święto Drzewa”. Przed obchodami tego święta została wykonana gazetka ścienna i przeprowadzona została lekcja tematyczna. W akcji wzięło udział 20 uczniów. Pan leśniczy J. Bogacz przeprowadził pogadankę z uczniami oraz udzielił instrukcji na temat sadzenia drzew. Posadzono 30 sadzonek świerka wokół ogrodzenia szkoły. Opiekun: Maria Biernat-Bugajska


 

 

Święto Drzewa obchodzone 10 października 2007r., było dniem szczególnym dla uczniów, a także nauczycieli Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu, gdyż pierwszy raz wzięliśmy czynny udział w tej Ogólnopolskiej i Międzynarodowej akcji. Dzień wcześniej członkowie szkolnego Koła Przyrodniczego z pomocą pana konserwatora, przygotowali teren - wyznaczyli miejsca i wykopali dołki. W dniu 10 października z Nadleśnictwa Limanowa specjalista służby leśnej Pan Jakub Zygarowicz przywiózł do naszej szkoły sadzonki świerka. Najpierw opowiadał dzieciom na temat roli i znaczenia lasu, o swojej pracy i o zwierzętach żyjących w pobliskich lasach Beskidu Wyspowego. Następnie Pan leśniczy dokładnie pokazał dzieciom jak należy sadzić drzewka. Wszyscy uczniowie od kl.0 - VI (52 uczniów) wraz z nauczycielami przystąpili do sadzenia drzewek. Ukoronowaniem naszych działań było posadzenie na placu starej szkoły "Drzewka Pokoju" przez szkolnego katechetę ks. Leszka Babraja. Razem wsadziliśmy 25 sadzonek. Uczniowie naszej szkoły od kilku lat czynnie włączają się w ratowanie kasztanowców. Jesienią grabią liście, wynoszą i spalają, aby zniszczyć larwy szrotówka. Święto Drzewa zapisało się na stałe w naszym szkolnym kalendarzu imprez. nauczycielka przyrody - Maria Majda


 

 

10. X. 2007r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Krasnem – Lasocicach po raz pierwszy przystąpili do akcji „Święto Drzewa”. Z tej okazji członkowie szkolnego Koła LOP przygotowali okolicznościową gazetkę informującą o celach organizowanego przedsięwzięcia i działalności Klubu Gaja. Wytyczyli również odpowiednie miejsce dla sadzonek. Przed dwoma laty przeprowadzono gruntowny remont ogrzewania budynków szkolnych instalując pompy ciepła. Inwestycja ta wymagała usunięcia większości drzew rosnących wokół budynków i boiska szkolnego, dlatego naszym celem jest zagospodarowanie obejścia szkoły poprzez posadzenie roślin szczególnie wzdłuż drogi, by powstał pas zieleni. W dniu „Święta Drzewa” wszyscy członkowie społeczności szkolnej spotkali się przed budynkiem wokół 30 letniej wierzby, gdzie uczniowie klasy w krótkiej inscenizacji przedstawili korzyści jakie daje las oraz znaczenie drzew dla człowieka i środowiska. Biorący udział w tym apelu pracownik Nadleśnictwa Limanowa przybliżył dzieciom problematykę lasów wygłaszając prelekcję. Po apelu uczniowie klas IV-VI oraz nauczyciele wraz z dyrektorem szkoły pod fachowym nadzorem pana leśniczego posadzili wokół szkoły 50 sadzonek świerków, które dostarczyło Nadleśnictwo w Limanowej. Wśród 50 drzewek posadzono jedno szczególne – „Drzewko Pokoju”. W tym dniu Szkolne Koło LOP zainicjowało zbiórkę makulatury. S. Piechnik


 


Szkoła Podstawowa w Łukowicy po raz pierwszy przystąpiła do programu „Święto Drzewa”. Na początku października uczniowie z „Klubu Gaja” wykonali gazetkę z informacją o święcie drzewa, ciekawostkami przyrodniczymi o najpiękniejszych drzewach w Polsce oraz ulotkę mówiącą o znaczeniu drzew. Uczniowie też przynosili najciekawsze wiersze ,fraszki , teksty piosenek o drzewach , które też umieszczone zostały na gazetce.

Następnie zaprosiliśmy do szkoły pracownika Nadleśnictwa Limanowa pana

Jakuba Zygarowicza, który na uroczystym apelu przeprowadził pogadankę z uczniami na temat stanu lasów z Nadleśnictwa Limanowa, oraz udzielił instrukcji na temat sadzenia drzewek . Po spotkaniu wyszliśmy na plac szkolny gdzie posadziliśmy drzewka. Każde drzewko otrzymało swoje imię oraz opiekunów.

W najbliższych dniach postawimy również tabliczki na których będzie informacja o gatunku drzewa oraz ich opiekunach  . Jedno z drzewek jest „drzewkiem pokoju” Dalszym zadaniem uczniów jest dbanie o nowo posadzone drzewka. Ewa Ślaga


 


Dlatego też, dnia 10 października 2007r. do naszej  Szkoły Podstawowej w Mszanie Górnej przyjechał przedstawiciel PCE, który przywiózł ze sobą jedną sadzonkę lipy. Objaśnił on krótko naszym uczniom cel sadzenia drzew oraz omówił sposób ich sadzenia. W akcji tej uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły, a więc 140 osób, wraz z nauczycielami. Przy sadzeniu tego drzewa czynnie uczestniczyła  nasza pani dyrektor Krystyna Masłowiec oraz dyrektor sąsiadującego gimnazjum Pan Jarosław Mazur. Pani Dyrektor oznajmiła, że drzewo to zostało posadzone na znak pokoju. W ten oto sposób nasza szkoła obchodziła „Święto Drzewa”.

 

 


Obchody „Święta drzewa” w Szkole Podstawowej w Stroniu polegały na przeprowadzenie pogadanek na temat przyrody w kl. IV – VI, zorganizowanie wycieczki pieszej i zajęć w terenie z kl. V (Krajobraz naturalny i kulturowy – roślinność i dary lasu), spotkanie uczniów całej szkoły z leśnikiem Jakubem Zygarowiczem przedstawicielem Nadleśnictwa w Limanowej (praca leśnika, zwrócenie uwagi na wzajemną zależność pomiędzy człowiekiem a ekosystemem naszej planety, a także wskazanie na wpływ sadzenia drzew na zmiany klimatyczne na Ziemi, odpowiadanie na pytania uczniów), posadzenie otrzymanych sadzonek drzew w wyznaczonych miejscach obejścia szkoły. Uczestniczyło 87 uczniów, 9 nauczycieli i 1 pracownik obsługi;

posadzono 6 świerków i 20 berberysów pod opieką pana leśniczego

 Jakuba Zegarowicza. Celina Plata


 


Szkoła Podstawowa  im. Henryka Sienkiewicza w Szyku po raz pierwszy włączyła się  w obchody „Święta Drzewa”. Dnia 12 października 2007 r. zaprosiliśmy do naszej placówki przedstawiciela Nadleśnictwa w Limanowej Pana Edwarda Krupę, który przywiózł ze sobą 60 sadzonek świerka .Podczas krótkiego apelu Pan leśniczy opowiedział o znaczeniu drzew w życiu każdego człowieka, funkcjonowaniu lasu  oraz  innych ciekawostkach związanych z pracą leśnika .Bardzo wyczerpująco odpowiadał na pytania zadawane przez uczniów związane z tą tematyką. Następnie udał się wraz  z uczniami klas IV,V VI i nauczycielami przed budynek szkoły, by pokazać jak prawidłowo sadzi się drzewa. Do akcji włączył się także Pan Stanisław Kotara, który fachowo wykopywał dołki pod młode sadzonki tym uczniom, którym brakowało sił.

Podczas wspólnej pracy zasadzono wzdłuż boiska szkolnego aż 60 świerków. Wszyscy młodzi ekolodzy obiecali troszczyć się  o nowe drzewa, obserwować ich rozwój a za rok zasadzić następne. Nauczyciele i  uczniowie szkoły dziękują Nadleśnictwu w Limanowej za tak piękną i pouczającą lekcję przyrody. Mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy.

Joanna Wojtas – nauczyciel przyrody i opiekun szkolnego koła LOP


 


W dniu 10 października 2007 roku my, uczniowie Szkoły Podstawowej w Wilczycach, wzięliśmy udział w Święcie Drzewa. Zorganizowaliśmy apel, na którym prelekcję wygłosił Pan leśniczy Józef Bogacz, pracownik Nadleśnictwa w Limanowej. Przywiózł nam 20 drzew świerkowych. Opowiedział historię Święta Drzewa oraz towarzyszącym mu programie edukacji ekologicznej. Zwrócił uwagę na wzajemną zależność pomiędzy człowiekiem a ekosystemem naszej planety. Wskazał, jaki jest wpływ sadzenia drzew na zmiany klimatyczne na Ziemi. Pan leśniczy dokładnie wytłumaczył nam, jak prawidłowo należy sadzić drzewa. Po prelekcji 14 uczniów (z kl.IV-VI) wzięło udział w sadzeniu 20 drzew świerkowych wokół szkoły, co udokumentowane zostało na zdjęciach. Pragniemy poprzez tę akcję, sadzenia drzew przyczynić się do tego, aby nasza wieś Wilczyce była miejscem dla wszystkich, którzy unikając zgiełku chcą wypocząć wśród drzew w przyjaznym otoczeniu, a wokół naszej szkoły, aby było pięknie, zielono i przyjemnie. Dorota Naściszewska


 


W akcji sadzenia drzew w Szkole Podstawowej w Żmiącej brało udział 20 uczniów. Aby przygotować uczniów do tego przedsięwzięcia, na zajęciach przyrody podejmowałam tematykę dotyczącą znaczenia drzew i lasów. Również na zajęciach Koła Ekologicznego uczniowie tworzyli piękne wiersze, których tematem było drzewo jako element przyrody i nieodzowny dla nas składnik ekosystemu. Przygotowaniem gruntu i posadzeniem 10-ciu świerków z wielkim entuzjazmem zajęli się członkowie Koła Ekologicznego i przedstawiciele klas IV-VI.

Sadzonki dostarczył do szkoły leśniczy Ireneusz Mąka z Leśnictwa „Jaworz” – Nadleśnictwo Limanowa. Drzewka zostały posadzone na działce szkolnej. Przedłużeniem naszej akcji będą prace pielęgnacyjne i opieka nad posadzonymi świerkami.

W następnych latach pragniemy kontynuować rozpoczętą akcję. Mam nadzieję, że program ten zostanie wpisany na stałe do kalendarza imprez szkolnych. Teresa Chełmecka


 


W tym roku w Zespole Placówek Oświatowych w Skrzydlnej po raz pierwszy przeprowadzono Święto Drzewa. Aby zainspirować młodzież do działań na rzecz środowiska i zainteresować tematem został ogłoszony konkurs plastyczny „Drzewo w kolorach jesieni”. Złożono wiele prac, a najciekawsze zostały nagrodzone. W tym dniu z uczniami kl. IV została przeprowadzona pogadanka na temat roli lasu, a także konkurs, w którym mogli wykazać się umiejętnościami rozpoznawania drzew. Najlepsi uzyskali tytuł „klasowego przyrodnika”. Pod fachowym okiem pana leśniczego Czesława Bogacza posadziliśmy 4 drzewa – brzozy. W akcji brało udział 24 uczniów, 4 nauczycieli, w tym pan dyrektor mgr inż. Ryszard Szymański. Nad organizacją Święta Drzewa czuwała mgr Bogumiła Śmiałek.


 10.10. 2007 ZPO w Jurkowie dołączyło się po raz pierwszy do obchodów Święta Drzewa. Pierwszym krokiem było wykonanie gazetki symbolizującej etapy wzrostu drzewa od nasionka do okazalej rośliny. O gdodz. 10 przybył do naszej szkoły P. Józef Bogacz - leśniczy, który przywiózł sadzonki (3 sosny i 1 brzozę). Wygłosił krótką , ale jakże ciekawą prelekcjędla uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej. Wspomniał o znaczeniu lasu oraz osoboliwościach gatunkowych naszych terenów. Następnie przedstawiciele Gimnazjum, Szkoły Podstawowej klas I - III i grupy uczniów pod czujnym okiem pana leśniczego posadziła swoje drzewa. Ogółem brało udział 60 uczniów. Akcja sadzenia została przypieczętowana - mamay swoje drzewa. W tym roku 4, a w następnym może 24. Beata MarekW związku z piątą edycją „ŚWIĘTA DRZEWA” w dniu 8 października 2007r. - w poniedziałek o godzinie 12.30 na świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej odbyła się PRELEKCJA prowadzona przez Pana Jakuba Zygarowicza -    specjalistę służby leśnej Nadleśnictwa Limanowa. Tematem spotkania było zapoznanie uczniów z drzewostanami w powiecie limanowskim, ekologią drzew leśnych oraz zakresem i charakterem działań leśników na tym terenie. Przedstawione zostały również walory krajobrazowo – przyrodnicze naszego regionu, a także wybrane gatunki chronione i  miejsca ich występowania. W prelekcji uczestniczyło 56 – ciu uczniów z jedenastu klas naszej szkoły (klasy pierwsze: O, F, S, b; drugie: H i P oraz trzecie: H, P, F, O i M). Obecni byli również nauczyciele biologii: Pani Krystyna Król i Pani Agnieszka Sułkowska.

Równocześnie w szkole został ogłoszony KONKURS pt. „DRZEWA I MY”. Możliwe były wszelkie formy artystyczne: rzeźba, ikona, plakat, film, wiersz, esej, referat i inne. Do konkursu  zostało zgłoszonych 30 prac. Uczniowie biorący udział w konkursie składali prace do dnia 5 października 2007r. (piątek) na ręce Pani Krystyny Król i Pani Agnieszki Sułkowskiej. W wyborze zwycięskich prac uczestniczyli: Pani dyr. Anna Zając i Pani Agnieszka Sułkowska  (Zesp.Szk.Nr 1), Pan Piotr Ociepka (Starostwo Powiatowe), Pan Jakub Zygarowicz i Pani Maria Mikołajczyk (Nadleśnictwo Limanowa).                   Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się dnia 10 października 2007r. podczas „ŚWIĘTA DRZEWA”. Nagrody książkowe ufundowała Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 1. Uczniowie otrzymali również foldery Powiatu Limanowskiego i inne upominki przekazane z Nadleśnictwa Limanowa.

Prace nagrodzono w czterech kategoriach: praca plastyczna, wiersz, referat oraz inne formy artystyczne.

 

W dniu 10 października 2007 roku Zespół Szkół w Tymbarku uczestniczył po raz trzeci w akcji sadzenia drzewek z okazji obchodów „Święta drzewa”. Akcja ta polegała na posadzeniu w obrębie terenu przyszkolnego 40 sadzonek. W święcie wzięło udział 22 uczniów z klasy pierwszej. Sadzenie nadzorował przedstawiciel Starostwa Powiatowego Limanowej a sadzonki otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Limanowa. Akcja nie zakończyła się w dniu sadzenia, zostały rozpisane dyżury w trakcie, których młodzież naszej szkoły wykonuje prace pielęgnacyjne wokół drzewek. Udział w obchodach Święta drzewa miał na celu uświadomienie młodzieży jak ogromne znaczenie mają tereny zielone, płuca naszej planety. Justyna Gaik

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. 


 


Dnia 10 października 2007 r. w ramach V edycji Święta Drzewa Uczniowie ZSS Nr 3 w Limanowej tradycyjnie wzięli udział w sadzeniu drzew. Młodzież miała okazję wysłuchać prelekcji na temat ekologii i sposobu sadzenia drzew wygłoszonej przez przedstawiciela Powiatowego Centrum Ekologicznego – p. Piotra Ociepkę.

W sumie w akcji wzięło udział 33 4a i 5c. W ciągu dwóch godzin posadzono drzewka w ogrodzie szkolnym pod czujnym okiem nauczycielek biologii: p. Bożeny Stryczek i p. Justyny Wojtowicz.

Akcja, jak co roku, spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Miejmy nadzieję, że młodzież zaangażowana w to przedsięwzięcie doceni rolę, jaką odgrywam drzewa i w przyszłości zostaną obrońcami środowiska naturalnego.

 

 


 

Zespół Samorządowych Nr 1 w Limanowej uczestniczył w tej akcji oraz w towarzyszącym jej programie edukacji ekologicznej po raz pierwszy. W programie uczestniczyło 54 uczniów z klas szóstych wraz z nauczycielem przyrody Panią Heleną Michałek. Pomocą służyli pracownicy szkoły: Pan Adam Bukański i Pan Janusz Kądziołka. Starostwo Powiatowe reprezentował Pan Grzegorz Wrona. W akcji uczestniczyła dyrektor Szkoły mgr Kazimiera Zięba.

W ogrodzie szkolnym posadzono 54 drzewa: 18 świerków i 25 brzóz. W czasie akcji posadzono również Drzewo dla pokoju. Uczniowie, którzy uczestniczyli w programie, z zainteresowaniem słuchali Pana Grzegorza Wrony, który opowiadał o sposobach sadzenia drzew oraz o działaniach proekologicznych, dotyczących ich ochrony.

Po zakończeniu akcji uczniowie podzielili się na grupy i podjęli zobowiązanie, że będą podlewać posadzone sadzonki, aby szybciej się ukorzeniły. Kazimiera Zięba

 Piotr Ociepka

Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu