Konkurs plastyczny „Pomagamy zwierzętom”

 

CEL KONKURSU:

 • rozbudzenie u młodzieży zainteresowania warunków w jakich przebywają zwierzęta,
 • kształtowanie nawyków szacunku dla życia i zdrowia wszystkich istot,
 • nawiązanie kontaktu ze środowiskiem
 • pobudzenie świadomości społecznej na temat roli zwierząt w naszym życiu

STRATEGIA DZIAŁANIA:

 • konkurs adresowany jest do wychowanków wszystkich szkół w powiecie limanowskich,
 • forma edukacyjna – konkurs,
 • środki edukacyjne – prace plastyczne wykonywane przez dzieci i młodzież,
 • technika prac – dowolna,
 • format prac – (A-3) lub arkusz Bristolu
 • każda praca ma zawierać „metryczkę” – (imię i nazwisko, wiek, placówka),
 • udział w konkursie plastycznym – wszyscy chętni w danej placówce.

PRZEBIEG KONKURSU:

 • Ogłoszenie konkursu 29.04.2008 r.,
 • Do 15.05.2008 r. nadesłanie zgłoszeń do konkursu
 • wykonanie prac w szkole,
 • szkolna komisja konkursowa dokonuje wyboru 3 najlepszych prac plastycznych w poszczególnych kategoriach, oraz do 15 czerwca br prześle je na adres organizatora (data doręczenia),
 • 16 oraz 17 czerwca komisja w Starostwie Powiatowym dokona wyboru 3 najlepszych prac w każdej kategorii oraz dokona jednego lub dwóch wyróżnień. W ustalonym terminie uhonoruje laureatów.

PROMOCJA KONKURSU:

 • informacja przekazana do placówek biorących udział,
 • patronat medialny „Echo Limanowskie”.


KATEGORIE:

Prace plastyczne będą oceniane w 3 kategoriach:

 1. dzieci w wieku szkoły podstawowej
 2. dzieci w wieku szkoły gimnazjalnej
 3. młodzież szkół średnich

 

NAGRODY

Dla zwycięzców Konkursu w każdej grupie konkursowej przewidziane są nagrody: za I, II i III miejsce – nagrody rzeczowe


2008-09-09
wręczenie nagród przez Franciszka Dziedzinę Wicestarostę Limanowskiego, oraz Jacka Bożka Prezesa Klubu Gaja:


2008-07-18

Na początku roku 2008 Powiatowe Centrum Ekologiczne działające w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Limanowej ogłosiło konkurs plastyczny pn. „Pomagamy zwierzętom”.

Konkurs miał na celu rozbudzenie u młodzieży zainteresowania warunkami w jakich przebywają zwierzęta, kształtowanie nawyków szacunku dla życia i zdrowia wszystkich istot, pobudzenie świadomości społecznej nt. roli zwierząt w naszym życiu. Konkurs stanowi część programu Powiatowego Centrum Ekologiczne „Powiat Limanowski bliski środowisku 2008”.

Skierowany był do wszystkich szkół powiatu limanowskiego. Technika prac plastycznych była dowolna. Do 15 czerwca wpłynęło 68 prac z 20 szkół powiatu limanowskiego.

Powołana Komisja w składzie:

 1. Jan Puchała – Starosta Powiatu Limanowskiego
 2. Franciszek Dziedzina – Wicestarosta Powiatu Limanowskiego
 3. Anna Fabia - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 4. Bolesław Żaba – Członek Zarządu
 5. Aleksander Majerski – Artysta rzeźbiarz
 6. Piotr Ociepka – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wyłoniła zwycięzców konkursu:

 
W kategorii szkoły podstawowej w klasach I-III:

I miejsce Łucja Szkarłat kl. 1 Szkoła Podstawowa w Jaworznej
II miejsce Katarzyna Sławek kl. 3 Szkoła Podstawowa w Kaninie
III miejsce Agnieszka Kuchta kl. 3 Szkoła Podstawowa w Wilczycach
wyróżnienie: Anna Śmierciak kl. 3 Szkoła Podstawowa w Kaninie

 

W kategorii szkoły podstawowej w klasach IV-VI:

I miejsce Barbara Woźniak kl. 5 Szkoła Podstawowa w Przyszowej
II miejsce Karolina Kulag kl. 5 Szkoła Podstawowa w Przyszowej
III miejsce Małgorzata Pulit kl. 4 Szkoła Podstawowa w Męcinie
wyróżnienie: Magdalena Bugajska kl. 5 Szkoła Podstawowa w Kaninie
wyróżnienie: Małgorzata Grucel kl. 5 Szkoła Podstawowa w Słopnicach

 

W kategorii szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej:

I miejsce Zofia Opiela kl. 2 ZSZ Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dobrej
II miejsce Sabina Bubula kl. 1 Gimnazjum ZS w Rupniowie
III miejsce Klaudia Rapacz kl. 1 ZSZ Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dobrej

 
We wrześniu 2008 w Sali konferencyjnej starostwa zostaną wręczone nagrody.
Serdecznie zapraszamy i gratulujemy!


Prace, które wygrały konkurs:

W kategorii szkoły podstawowej w klasach I-III:


I miejsce Łucja Szkarłat kl. 1 Szkoła Podstawowa w JaworznejII miejsce Katarzyna Sławek kl. 3 Szkoła Podstawowa w KaninieIII miejsce Agnieszka Kuchta kl. 3 Szkoła Podstawowa w Wilczycachwyróżnienie: Anna Śmierciak kl. 3 Szkoła Podstawowa w Kaninie

 

W kategorii szkoły podstawowej w klasach IV-VI:

I miejsce Barbara Woźniak kl. 5 Szkoła Podstawowa w PrzyszowejII miejsce Karolina Kulag kl. 5 Szkoła Podstawowa w PrzyszowejIII miejsce Małgorzata Pulit kl. 4 Szkoła Podstawowa w Męciniewyróżnienie: Magdalena Bugajska kl. 5 Szkoła Podstawowa w Kaniniewyróżnienie: Małgorzata Grucel kl. 5 Szkoła Podstawowa w Słopnicach

 

W kategorii szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej:

I miejsce Zofia Opiela kl. 2 ZSZ Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w DobrejII miejsce Sabina Bubula kl. 1 Gimnazjum ZS w RupniowieIII miejsce Klaudia Rapacz kl. 1 ZSZ Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dobrej

więcej...
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu