Echo nr 150/2007

Wędrując turystycznymi szlakami po pięknych terenach Ziemi Limanowskiej, powinniśmy wiedzieć o istnieniu wyjątkowo osobliwych obszarów, które obfitują w niezwykłe walory przyrodnicze. To rezerwaty przyrody, które obejmują zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska: roślin, zwierząt i grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

W powiecie limanowskim znajdują się aż trzy o łącznej powierzchni 98,76 ha, a jeszcze bezpośrednio w sąsiedztwie z powiatem bocheńskim jest jeden.

Uznanie takich rezerwatów następuje w drodze rozporządzenia wydanego przez wojewodę.

Tak więc na łamach „Echa” w czteroczęściowym cyklu zaprezentujemy Czytelnikom je wszystkie.

Najstarszym z nich jest rezerwat przyrody „Śnieżnica”, który został powołany 4. listopada 1968 r. Obszar ten leży w gminie Dobra i pierwotnie zajmował powierzchnię 8,57 ha, a w roku 2004 Minister Środowiska powiększył go do powierzchni 24,92 ha.

Niewtajemniczonym wyjaśniamy, że granice rezerwatu można prześledzić po drzewach, na których wymalowane są ciągłe linie koloru żółtego, a dodatkowo przy zmianie kierunku (na załamaniach) drzewa oznakowane są literą „R”. Rezerwat obejmuje oddziały położone w jednostce ewidencyjnej Dobra, w obrębie Porąbka. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów przyrodniczych, krajobrazowych i naukowych naturalnego fragmentu buczyny karpackiej. Jest to rezerwat leśny, rodzaju ekosystemowego, a ponadto służy ochronie rzadkich elementów flory i fauny, wychodni skalnych, wód i gleb wyższych położeń górskich. Dotyczy to m.in. gatunków roślin, runa, objętych ochroną całkowitą: widłaka jałowcowatego, tojadu mocnego, cięmiężycy zielonej, śnieżyczki przebiśnieg i lilii złotogłów.

Rezerwat ten ma aktualny plan ochrony w Nadleśnictwie Limanowa na lata 1996 – 2015.

Mówiąc o rezerwacie na „Widlastej Górze”, bo tak nazywają ją miejscowi ze względu na trzy niemal równorzędne szczyty, należy wspomnieć o Młodzieżowym Ośrodku Rekolekcyjnym działającym wraz ze schroniskiem na południowym stoku Śnieżnicy. Założył go w 1928 r. ks. Józef Winkowski. Po wojnie przejęty przez państwo, został przekazany Przedsiębiorstwu Turystycznemu „Śnieżnica” w Limanowej, które prowadziło tu schronisko i ośrodek wypoczynkowy. Od początku lat dziewięćdziesiątych obiekt wrócił pod zarząd Kościoła i stał się bazą dla organizowanych tu rekolekcji wyjazdowych, „dni skupienia”, obozów młodzieży oazowej czy wycieczek parafialnych, jak również przyjmowani są indywidualni turyści.

Na stronie internetowej www.snieznica.ksm.org.pl można zapoznać się z ofertą i historią tego ośrodka.

Na zachodniej stronie góry działa jeden z najatrakcyjniejszych wyciągów narciarskich w Beskidzie Wyspowym o długości 1400 m, który od tego roku cieszy narciarzy czteroosobowym krzesełkiem i przepustowością 2400 osób na godzinę. Informacje związane z wyciągiem można uzyskać na stronie internetowej www.bsn.pl.

Jest to dowód na to, z jakim powodzeniem można łączyć walory przyrodnicze z rozwojem turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej, a co za tym idzie dążyć do rozwoju gminy.

Powiatowe Centrum Ekologiczne serdecznie zaprasza mieszkańców na wycieczki w te okolice, zarówno na sanki z dziećmi w zimowe popołudnia, jak i letnie przejażdżki rowerowe po szerokim szlaku oraz wiosenne i jesienne wędrówki. Proponujemy spacer rozpocząć na Przełęczy Gruszowiec, gdzie możemy zostawić samochód przy głównej drodze Limanowa – Mszana Dolna. Stąd szeroką ścieżką za znakami zielonymi dojdziemy najpierw do Ośrodka, potem idąc wśród buczyny, do górnej stacji narciarskiej, skąd z kolei za znakami niebieskimi na szczyt Śnieżnicy. Tutaj można oddać się spokojnie kontemplacji przy krzyżu, przy którym osiemdziesiąt lat temu spacerował ks. Józef Winkowski. Wracając w kierunku przełęczy szlakiem niebieskim, po lewej stronie mijamy omawiany rezerwat przyrody.

Opisy szlaków turystycznych oraz rowerowych na Śnieżnicę możemy znaleźć na stronie internetowej gminy Dobra www.dobra.iap.pl.
Życzymy udanych wędrówek.

Więcej...

Tekst i fotografie: Piotr Ociepka

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu