Echo nr 133-134/2005

28 września br. Powiatowe Centrum Ekologiczne działające w Starostwie Powiatowym w Limanowej przeprowadziło kolejne już drugie spotkanie z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych i podstawowych współpracujących z naszym centrum ekologicznym.

Celem spotkania było omówienie działalności PCE w pierwszym półroczu 2005 r., oraz rozdanie pomocy dydaktycznych dla nauczycieli (albumy, filmy, encyklopedie multimedialne, foliogramy itp.).

Następnie Pan dr Marian Szewczyk przeprowadził warsztaty nt. „Zajęcia terenowe z biologii i inne metody upoglądowienia nauczanych treści”. Wniósł wiele ciekawych propozycji przeprowadzania lekcji i zachęcał nauczycieli, aby starali się zachęcić młodzież do czynnego poznawania zjawisk przyrody, częstszego wychodzenia w teren, organizowania wycieczek krajoznawczych, przyszkolnych ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych, konkursów fotograficznych, zapraszania znanych przyrodników, biologów czy geografów.

Jako kolejny prelegent wystąpił Pan Jacek Wać Członek Zarządu Fundacji na Rzecz Odzysku Aluminowych Puszek po Napojach RECAL. Fundacja RECAL istnieje w Polsce od 1995 r., wspiera i promuje na terenie Polski działalność mającą na celu odzysk i ponowne przetworzenie puszek aluminiowych po napojach. Swoje cele realizuje upowszechniając w społeczeństwie wiedzę na temat możliwości powtórnego wykorzystania aluminiowych puszek po napojach oraz płynących z tego pożytków ekologicznych i ekonomicznych. Fundacja opracowuje, udostępnia i pomaga wdrożyć edukacyjne programy ekologiczne dla jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli), gospodarczych (przedsiębiorstw komunalnych i firm) oraz samorządów terytorialnych (urzędów miast, gmin).

 
Fundacja Recal (tutaj wstaw logo zamiast napisu) istnieje w Polsce od 1995 r., prowadzi m. in.

  • seminaria adresowane do instytucji mających wpływ na ochronę środowiska,
  • kampanie, programy i konkursy edukacyjne kierowane do dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych: Nowe Życie Puszki, Czyste Mazury, Czyste Góry, Czyste Plaże
  • współpracę z mediami.

www.recal.pl recal@recal.org.pl

Pan Jacek Wać przeprowadził wykład nt. jak zbierać i jak zachęcić do zbierania puszek dzieci i młodzież oraz zachęcał do wzięcia udziału w licznych kampaniach na rzecz odzysku puszek aluminiowych. Rozdał materiałów dydaktyczne i plakaty promujące zbieranie puszek.

Ostatnim a zarazem najważniejszym punktem spotkania było omówienie przystąpienia szkół do uczestnictwa i organizacji Święta Drzewa. 10 października br odbędzie sie wspólne sadzenie drzew. W kolejnym numerze EL przedstawimy relację z tego święta. PCE wraz z Klubem Gaja zaprosiło wszystkich do uczestnictwa w tym jednym z najważniejszych wydarzeń ekologicznych w Polsce. Zainteresowane szkoły otrzymają bezpłatne sadzoni od Nadleśnictwa Limanowa.

Rozdano również materiały i omówiono ewentualne przystąpienie do wspólnego przeprowadzenia Światowego Dnia Drzewa 10 października br. oraz rozdano materiały dydaktyczne.
PO
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu