Echo 130/2005

Konkurs ekologiczny dla młodzieży Powiatu Limanowskiego rozwiązany!

Powiatowe Centrum Ekologiczne działające w Starostwie Powiatowym w Limanowej ogłosiło w maju br. konkurs plastyczny na dwa dowolnie wybrane tematy:

I. „Jak wyobrażam sobie ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną”

oraz

II. Co najbardziej utkwiło mi w pamięci ze ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Limanowa-Sałasz-Jaworz”

Temat drugi mógł być wybrany przez młodzież i dzieci po wcześniejszym przejściu ścieżką przyrodniczo-edukacyjną „Limanowa-Sałasz-Jaworz” wraz z opiekunem-pracownikiem szkoły, który został poinformowany o przebiegu ścieżki oraz otrzymał przewodnik.

W tym celu zostały zaproszone do udziału wszystkie szkoły średnie prowadzone przez Powiat Limanowski oraz od dawna współpracujący z Powiatowym Centrum Ekologicznym Zespół Szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej.

Technika wykonania prac była dowolna, a szkolne Komisje Konkursowe wyłoniły już w pierwszym etapie najlepsze prace, które zostały przekazane w połowie czerwca br. do Powiatowego Centrum Ekologicznego.

W Starostwie Powiatowym Komisja Konkursowa w skład, której  weszli:


Pani Dorota Dutka – Wicedyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Pan Jan Kurek – zaproszony malarz, rzeźbiarz, Pan Andrzej Matlęga – Sekretarz Powiatu, Pan Piotr Ociepka – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dokonała wyboru najlepszych prac w dwóch grupach wiekowych dot. tematu pierwszego oraz w jednej grupie wiekowej dot. tematu drugiego.

Komisja Konkursowa spośród nadesłanych prac wybrała najlepsze z nich przyznając odpowiednio:

W kategorii: I Jak wyobrażam sobie ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną w grupie wiekowej: dzieci ze szkół podstawowych:
miejsce I – Justyna Puch klasa 6a ZSS nr 3 w Limanowej
miejsce II – Katarzyna Twaróg klasa 5c ZSS nr 3 w Limanowej
miejsce III – Jakub Młynarczyk kl. 4b ZSS nr 3 w Limanowej
wyróżnienie – Alicja Hutek kl. 6b ZSS nr 3 w Limanowej

W kategorii: I Jak wyobrażam sobie ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną w grupie wiekowej: dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych:
miejsce I – Tomasz Zapała klasa 2 ZSZ Mszana Dolna
miejsce II – Leszek Smaga klasa 2c ZSZ Mszana Dolna
miejsce III egz. – Agnieszka Pach klasa 2b IV LO w Limanowej
miejsce III egz. – Lidia Ligas klasa 2b IV LO w Limanowej

W kategorii: II Co najbardziej utkwiło mi w pamięci ze ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Limanowa-Sałasz-Jaworz”:
miejsce I – Artur Bulanda klasa 2b IV LO w Limanowej
miejsce II – Maria Pasionek klasa 1b IV LO w Limanowej
wyróżnienie – Michał Wojtowicz klasa 2b IV LO w Limanowej

23 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej Pan wicestarosta Zbigniew Dutka dokonał uroczystego wręczenia dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego. Dodatkowo zwycięzcy oraz autorzy wyróżnionych prac otrzymali wspaniałe nagrody w formie wartościowych albumów, encyklopedii i atlasów.

 

Następnie szacowne grono laureatów i opiekunów udało się do budynku C, gdzie w korytarzu Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa znajduje się wystawa prac, którą można podziwiać w godzinach pracy tut. urzędu.
Konkurs miał na celu rozbudzenie u młodzieży zainteresowania przyrodą regionalną, kształtowanie nawyków kultury ekologicznej, nawiązanie kontaktu ze środowiskiem, oraz promocję nowopowstałej ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Limanowa-Sałasz-Jaworz”.

Patronat medialny nad konkursem objęło Echo Limanowskie i tutaj w numerze wrześniowym będzie można podziwiać najlepsze prace. Dodatkowo na stronie internetowej www.powiat.limanowa.pl będą zamieszczone zdjęcia tych prac.
Liczne przybycie młodzieży oraz miła atmosfera skłaniała do refleksji i planów nad następnymi konkursami z dziedziny ekologii.
PO
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu