Echo nr 129/2005

W dniu 25 kwietnia br Powiatowe Centrum Ekologiczne działające w Starostwie Powiatowym w Limanowej przy Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wraz z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie zorganizowało warsztaty programów edukacji ekologicznej dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. W warsztatach wzięło udział ponad 50 nauczycieli z terenu całego Powiatu Limanowskiego. Warsztaty składały się z dwóch tematów:

„Recykling odpadów w naszej szkole” oraz „Baterie i inne odpady niebezpieczne”.

Warsztaty otworzył Pan Starosta Roman Duchnik, wspominając o problemach ekologicznych Powiatu Limanowskiego. „Staramy się zachęcić wszystkie jednostki, a także mieszkańców naszego Powiatu do ekologicznego segregowania śmieci tak, by przyszłe pokolenia przynajmniej w mniejszym stopniu borykały się z tym problemem” – powiedział Pan Starosta.

Następnie głos zabrali wykładowcy z Krakowa, którzy przygotowali pouczające prezentacje odnośnie segregacji śmieci i recyklingu

Uczestnicy otrzymali bezpłatne pakiety edukacyjne dla nauczycieli „Recykling Odpadów w Naszej Szkole”, broszury „ABC zbiórki szkła” i plakaty „Recykling opakowań szklanych”, publikację „Proszę Pani, a co zrobić z…? Odpady niebezpieczne. Pakiet dla realizatorów programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży” oraz plakat i folder kampanii selektywnej zbiórki baterii. Warsztaty spotkały się z bardzo ciepłym odzewem i zadowoleniem nauczycieli z dostarczonych materiałów edukacyjnych i atmosfery.
PO
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu