O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa...
(Leopold Staff)

 

109_db_3_500.jpg


          W najbliższych numerach „Echa” postaramy się Państwu przybliżyć te miejsca i okolice pięknej Ziemi Limanowskiej, w których można znaleźć pomniki przyrody i podziwiać ich szczególne walory przyrodnicze, podpowiemy, jakie drzewa kwalifikują się na pomnik przyrody, jak je chronić, jak zabezpieczyć przed dewastacją, itp.

Za jedną z najstarszych form ochrony wartości przyrodniczych uznaje się pomniki przyrody. W definicji zawartej w Ustawie o ochronie przyrody czytamy: „Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów, a w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych i obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie”.

       Do końca roku 1998 w Polsce za pomniki przyrody uznano 33231 obiektów. Najczęściej są to okazałe drzewa (23761), ich grupy bądź aleje. Znaczną grupę pomników stanowią również głazy narzutowe.
Powiat limanowski obfituje niezwykłym bogactwem przyrodniczym. Leży w nim znacząca część Gorczańskiego Parku Narodowego, trzy rezerwaty przyrody, ścieżki przyrodniczo - krajoznawcze oraz rozsiane po całym obszarze pomniki przyrody.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że w jego miejscowości znajdują się pomniki przyrody ożywionej, jakimi są wielopokoleniowe drzewa. Przechodząc codziennie tymi samymi drogami do szkoły, pracy, nie zauważamy wielkiego dębu, wspaniałej lipy, romantycznego jesionu.

 

109_db_1_500.jpg

 

         Na terenie powiatu limanowskiego znajduje się ponad 50 pomników przyrody. Są to nie tylko pojedyncze drzewa o wspaniale rozwiniętych konarach, okazałych wymiarów, ale również aleje, grupy drzew, które zapisano w rejestrze pod jednym numerem. Część drzew to pozostałość po starych przydworskich parkach, ale również przypadkowo odkryte w gęstych lasach Beskidu Wyspowego, okazałe drzewa zachwycające swoimi potężnymi rozmiarami. Drzewa te stanowią dziedzictwo narodowe, są chronione prawem. To wiekowe okazy, które nie zawsze są w stanie radzić sobie z chorobami, niszczącymi wpływami wiatrów, przez które ulegają wiatrołomom, wiatrowałom, czy wywrotom. Postępująca mechanizacja i wydzielanie do środowiska szkodliwych substancji tak lotnych, jak i ciekłych powoduje coraz większy uszczerbek na ich stanie zdrowotnym i zmniejsza odporność na stany stresowe. Dlatego należy dbać o ich zdrowie, stale przeprowadzać przeglądy i wykonywać zabiegi pielęgnacyjne, mające na celu utrzymanie drzew przy życiu. Zarówno zdrowotność pni, jak i koron umożliwia życie tych drzew przez długie lata, a kolejnym pokoleniom pozwoli podziwiać wiekowe okazy.

          Limanowskie Starostwo, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - prowadzi rejestr pomników zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody (Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r. Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późn. zmianami). Każde drzewo pomnikowe ma przyznany numer ewidencyjny wojewódzki oraz liczbę porządkową w powiecie.

Tekst i fotografie: Piotr Ociepka
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu