Echo nr 109-110/2003

Na całym świecie giną tysiące chronionych gatunków zwierząt i roślin. Sprawcą ich wyginięcia jest człowiek, który dla zysku prowadzi niekontrolowany handel dzikimi zwierzętami i egzotycznymi roślinami oraz cennymi ich częściami. Aby ograniczyć ten proceder większość krajów, w tym Polska, podpisało Konwencję o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem, czyli tzw. Konwencję Waszyngtońską. Jej ideą jest nałożenie ograniczeń na handel zwierzętami i roślinami, które są zagrożone wyginięciem. Ustawa o ochronie przyrody - art. 27e ustawy z dnia 16 października 1991r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 99 poz. 1079 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) - nakazuje zgłaszanie posiadania zwierząt i roślin do specjalnego rejestru prowadzonego przez starostwo. Każdy obywatel, który posiada egzotyczne zwierzę/roślinę ma obowiązek zarejestrowania go do końca października br. W/w artykuł zabrania samego posiadania zwierzęcia/rośliny wymienionego w załączniku do Konwencji Waszyngtońskiej (żółwie, węże) bez zgłoszenia go do specjalnego rejestru.
Obowiązek rejestracji spoczywa tak na hodowcach, jak i na pojedynczych osobach fizycznych.

Kupując nawet jednego żółwia czy papugę w sklepie zoologicznym, w ciągu 2 tygodni od zakupu należy zgłosić się w starostwie, celem rejestracji. Każdy, kto ma w domu egzotyczne zwierzę czy roślinę, powinien się upewnić, czy nie jest to gatunek chroniony, a jeśli tak, natychmiast to zgłosić. Przepis dotyczy również zwierząt urodzonych w Polsce.

W Limanowej rejestracji dokonujemy w Starostwie Powiatowym.

                    Aby zarejestrować zwierzę/roślinę należy wypełnić wniosek w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Powiatowym i załączyć do niego dokumenty poświadczające pochodzenie zwierzęcia/rośliny (zezwolenie na wwóz do kraju) lub dokument wydany przez urzędowego lekarza weterynarii potwierdzający urodzenie zwierzęcia w Polsce, w niewoli.

Jeśli zakupu dokonano w kraju, należy załączyć wypis z rejestru otrzymany od poprzedniego właściciela.

Za rejestrację pobierana jest opłata skarbowa: 5 złotych za złożenie podania i 50 groszy za każdy załącznik, a za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru - 11 złotych.    
W przypadku zmiany miejsca przetrzymywania zwierząt lub zmiany w rejestrze, należy powiadomić o tym urząd w ciągu 14 dni.
Pełna lista gatunków podlegających rejestracji znajduje się m. in. w starostwie. Żeby sprawdzić, czy dane zwierzę podlega rejestracji, należy znać jego pełną nazwę łacińską.
Pełna informacja na stronie: www.cites.pl.
Tekst: Piotr Ociepka
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu