I Limanowskie Święto Sera zorganizowane podczas Dni Limanowej w sierpniu br. na limanowskim rynku, było znakomitą okazją do rozstrzygnięcia IV edycji konkursu Gospodarz Roku Powiatu Limanowskiego obejmującego tym razem gospodarstwa produkujące i przetwarzające mleko.

Celem konkursu było nagrodzenie trudu, pracy i zaangażowania naszych rolników w rozwój powiatu oraz wyłonienie i uhonorowanie gospodarstw, w których wzorcowo prowadzona jest produkcja rolnicza o kierunku mleczarskim.

W konkursie „Producent mleka 2007” uczestniczyli rolnicy z terenu powiatu limanowskiego i zostali nagrodzeni w dwóch kategoriach:

I. Dostawca mleka do zakładów zajmujących się przetwórstwem mleka.

II. Producent mleka i przetworów dla odbiorców indywidualnych.


Po przeprowadzeniu wizytacji wszystkich gospodarstw komisja konkursowa postanowiła przyznać w każdej kategorii nagrodę główną i tytuł „Producenta mleka 2007” powiatu limanowskiego oraz nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca, jak również nagrody wyróżnienia dla pozostałych uczestników konkursu.

Nagrody dla uczestników konkursu zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Limanowej, Izbę Rolniczą oraz wydawcę miesięcznika „Hoduj z głową”.

Wszystkie gospodarstwa uczestniczące w konkursie otrzymały statuetkę, prenumeratę roczną miesięcznika „Hoduj z głową” oraz sprzęt do pielęgnacji bydła i higienicznego doju mleka ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Limanowej.

Nagrody te wręczył podczas uroczystej gali na scenie podczas Dni Limanowej Jan Puchała starosta limanowski oraz Franciszek Dziedzina wicestarosta. Starosta dziękując za trud i pracę rolników stwierdził, że zorganizowany konkurs wykazał, że posiadamy wiele bardzo dobrych, przyszłościowych gospodarstw prowadzonych przez młodych przedsiębiorczych ludzi, korzystających z licznych programów unijnych w celu modernizacji gospodarstw. Jest to dowód, że ta szczególnie trudna i ciężka praca może przynieść korzyści.

Dodatkowe gratulacje złożyli i wręczyli upominki dla swoich rolników wójtowie gmin Limanowa, Tymbark, Jodłownik, Łukowica.

Dodatkowe nagrody w konkursie dla zdobywców tytułu „Producent mleka 2007” w postaci sprzętu do pielęgnacji bydła ufundowała również Izba Rolnicza,  a bezpłatną roczną prenumeratę „Hoduj z głową” ufundowało wydawnictwo tej gazety.

I miejsce i tytuł „Producenta mleka 2007” w kategorii Dostawca mleka do zakładów zajmujących się przetwórstwem mleka otrzymało gospodarstwo Stanisława Spyrki z Kasiny Wielkiej gm. Mszana Dolna. Gospodarstwo o powierzchni 15,20 ha posiada 23 szt. bydła mlecznego o wydajności rocznej wynoszącej 83 tys litrów. Jest to nowoczesne gospodarstwo, jedno z najlepszych na terenie powiatu. Na uwagę zasługuje nowoczesny sposób żywienia oparty na kiszonkach i paszach treściwych. Gospodarstwo rozwojowe. Planowana jest dalsza rozbudowa obory i modernizacja zaplecza maszynowego oraz sposobu przygotowania pasz.

Gospodarstwo nagrodzono za nowoczesną i praktyczną oborę dla zwierząt i wysoką wydajność mleka.

II miejsce w tej kategorii otrzymał Marek Kuc zam. Podłopień gm. Tymbark za długoletnie tradycje produkcji mleka oraz Stanisław Lipień zam. Mszana Dolna za nowatorskie rozwiązania przy przygotowywaniu pasz.

III miejsce otrzymali: Józef Pala zam. Słupia gm. Jodłownik za dobrą organizację gospodarstwa oraz Stanisław Smaga  zam. Skrzydlna gm. Dobra za aktywność w poszukiwaniu dochodu z produkcji rolniczej /ekologia, bydło polskie czerwone – stado zachowawcze/. Natomiast wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Stanisław Sułkowski zam. Stronie gm. Łukowica za nowatorskie rozwiązania w produkcji mleka, Jerzy Franczak zam. Stara Wieś gm. Limanowa za dobrą organizację produkcji mleka, Krzysztof Uryga zam. Kamionka Mała gm. Laskowa za łączenie produkcji mleka i agroturystyki oraz Stanisław Kęska zam. Słopnice gm. Słopnice za produkcję mleka metodami ekologicznymi.

W kategorii Producent mleka i przetworów dla odbiorców indywidualnych I miejsce i tytuł „Producenta mleka 2007” otrzymało gospodarstwo Anny i Zenona Smoleń zam. Męcina gm. Limanowa za umiejętność łączenia chowu bydła, przetwórstwa mlecznego i pracy społecznej.

II miejsce w tej kategorii zajęło gospodarstwo Jana Dziedziny zam. Mszana Górna gm. Mszana Dolna za nowoczesną i praktyczną oborę oraz umiejętność przetwórstwa i sprzedaży wyrobów z mleka na rynek w Krakowie, a III miejsce gospodarstwo Piotra Kurka zam. Konina gm. Niedźwiedź za dobrą organizację hodowli bydła, przetwórstwo i ich sprzedaż w Krakowie.

Dodatkowym elementem podsumowania konkursu była degustacja wyrobów mleczarskich pochodzących z nagrodzonych gospodarstw.

Wszystkim uczestnikom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Serdeczne podziękowania składam również członkom Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Pani Agacie Zięba, Panu Franciszkowi Dziedzina oraz Panu Michałowi Mysza za zaangażowanie w przygotowanie i rozstrzygnięcie konkursu „Producent mleka 2007”  oraz pracę w komisji konkursowej i uczestniczenie w wyjazdach do gospodarstw.

Tekst: Anna Fabia