W poniedziałek 14 lutego bieżącego roku Starosta Limanowski Roman Duchnik zaprosił na wspólne spotkanie Prezesów i Zarządy Kół Łowieckich działających na terenie Powiatu Limanowskiego. Celem spotkania było wręczenie aneksów do umów dzierżawnych w związku ze zmianą granic obwodów łowieckich oraz omówienie aktualnych problemów, z którymi borykają się Koła Łowieckie. Jak zaznaczył na wstępie Starosta, łowiectwo to jedna z dziedzin gospodarki narodowej, która poprzez zabiegi hodowlane stwarza optymalne warunki zwierzętom łownym, a przez ochronę gatunków zagrożonych przyczynia się do utrzymania biologicznej równowagi w naturze. Po powitaniu licznie zgromadzonych myśliwych Starosta pokrótce przedstawił trudną sytuację zwierzyny drobnej oraz zachęcił do wspólnej dyskusji. Po krótkiej prezentacji kół łowieckich, poruszono między innymi problemy związane z małą efektywnością wykrywania przestępstw związanych z kłusownictwem ze względu na małą szkodliwość czynu. Jednocześnie zaznaczono, że kłusownictwo w znaczący sposób pomniejsza ilość populacji zwierząt w łowisku. Jest to jeden z największych problemów w ówczesnym łowiectwie. Włożone nakłady mające na celu zwiększenie ilości zwierzyny w lasach przez koła łowieckie choć duże są kroplą w morzu potrzeb. Poruszono również problem luk prawnych, związanych z możliwością odstrzału wałęsających się psów, które samoistnie polują na zwierzynę. Wspominano również „stare, dobre” czasy gdzie nagonkę zwierzyny zaczynano już w bliskim sąsiedztwie limanowskiego rynku w kierunku Łysej Góry Efektem spotkania było ustalenie priorytetów działań, które w pierwszej kolejności należy wykonać, wspólnymi siłami wszystkich Kół Łowieckich. Starosta Pan Roman Duchnik zamykając spotkanie zapewnił, że „ze strony Starostwa Powiatowego w Limanowej Koła Łowieckie liczyć na pomoc i wsparcie w swych działaniach zarówno w kwestii organizacyjnej jak i finansowej”. Starosta zachęcał również do ponownego spotkania, zarówno wszystkich kół, jak i przedstawicieli, nie tylko samorządu powiatu ale również przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego, Policji, Prokuratury, Wójtów oraz towarzystw ekologicznych, aby wspólnie rozwiązać istniejące problemy. PO (art. w "Echu Limanowskim" luty 2005)