Produkty tradycyjne

 szansą na rozwój i promocję powiatu limanowskiego

Produkty tradycyjne, ze względu na swój specyficzny charakter, niedużą skalę wytwarzania, użycie naturalnych składników oraz przestrzeganie starodawnych metod wytwarzania są produktami wyjątkowymi. Chcąc zidentyfikować jak największą liczbę wytwarzanych w Polsce tych specjałów, na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych została utworzona Lista Produktów Tradycyjnych.

Znajdują się na niej produkty wytwarzane za pomocą metod tradycyjnych, czyli stosowanych od co najmniej 25 lat. Na liście mogą zostać umieszczone produkty rolne, środki spożywcze, a także napoje spirytusowe.

O wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych mogą wystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Producentów nie obowiązuje obowiązek zrzeszania się, zatem o wpis danego produktu może ubiegać się nawet jeden producent.

Lista Produktów Tradycyjnych stanowi ofertę dla zmieniających się gustów i potrzeb konsumentów, którzy coraz częściej poszukują informacji na temat zdrowej, niepowtarzalnej w smaku i produkowanej tradycyjnymi metodami żywności.

Identyfikacja produktów tradycyjnych ma także duży wpływ na drobnych producentów i wytwórców żywności na terenach wiejskich, ponieważ może przyczynić się nie tylko do rozwoju takich zakładów, ale także do rozpoczynania nowych działalności.

Można zatem oczekiwać, że efektem prowadzenia powyższej identyfikacji będzie pobudzenie aktywności gospodarczej ,wzrost poziomu różnicowania działalności zarobkowej na obszarach wiejskich, a także rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej w regionach, z których pochodzą dane produkty.

Prowadzenie działalności gospodarczej i uzyskiwanie dochodów dzięki sprzedaży produktów tradycyjnych gwarantuje, że tradycyjne metody produkcji nie będą zapomniane, a produkowana według starych receptur żywność będzie charakteryzować się bardzo wysoką jakością, co umożliwi producentom jej stały zbyt.

Celem prowadzenia Listy Produktów Tradycyjnych jest również propagowanie kultury i tradycji, wspieranie działań zmierzających do rozpowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, a także wyróżnianie produktów, które w przyszłości mogą starać się o uznanie ich regionalnego bądź tradycyjnego charakteru na gruncie całej UE.

Można przypuszczać, że produkty te mogą stać się wizytówką kulinarną regionu ułatwiającą promocję regionu. Mogą stać się też chlubą danego obszaru i bardzo dobrym narzędziem marketingowym.

W okresie od 20 lipca 2005r. na Listę Produktów Tradycyjnych zostały wpisane 63 produkty a kolejne są przygotowywane.

Powiat limanowski już rozpoczął promocję produktów tradycyjnych. Podczas zorganizowanej przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego  konferencji pn. Perspektywy rozwoju i promocji produktów regionalnych, zaprezentowano następujące produkty; oscypek  i bundz z gospodarstwa ekologicznego pani Danuty Hudomiet z  Poręby Wielkiej, chleb razowy pszenno-żytni i smalec z cebulką oraz chrust na tłusty czwartek  z gospodarstwa ekologicznego pana Stanisława Bugajskiego z Łukowicy, wspaniałe i przepyszne suszone śliwki węgierki z gospodarstwa pana Józefa Filipka ze Sechnej gm. Laskowa, tradycyjne stare odmiany jabłek z sadu pana Piotrowicza ze Szczyrzyca gm. Jodłownik.

Na  rozgrzewkę zebranych gości zaserwowana została przygotowana przez GOK Kamienica warzonka –napój alkoholowy z dodatkami. Wprawdzie składu napoju nam nie udostępniono, niemniej walory, jakie posiada warzonka,  a więc smak, zapach i rozgrzewające działanie świadczy o doskonałym skomponowaniu różnych składników. A kto próbował tych wszystkich specyfików, poznał prawdziwy smak tradycyjnych wiejskich produktów z terenu naszego powiatu limanowskiego. Przygotowana prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a degustowane produkty zostały ocenione  jako wyjątkowe i bardzo smaczne.

Zaprezentowane produkty stanowiły jedynie przykład produktów tradycyjnych z terenu powiatu limanowskiego. Należy przypuszczać, że tych produktów, które swą wyjątkowość zawdzięczają lokalnej kulturze i historii, jest dużo więcej.

Musimy zadbać o nasze rodzime wyroby, wpisując je na Listę Produktów Tradycyjnych. Miejscowe specjalności stanowią dużą atrakcję dla turystów. To właśnie w miejscowych specjałach tkwi ogromny potencjał rozwoju agroturystyki, tworzenia nowych pozarolniczych miejsc pracy i zwiększenia dochodów producentów rolnych z naszego powiatu.  Temu służy możliwość wpisywania produktów tradycyjnych na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Marszałka Województwa, a stanowiąca bazę danych w której można odnaleźć informacje na temat wyrobów wytwarzanych za pomocą tradycyjnych metod.

 Czas zacząć starania dotyczące wpisania produktów tradycyjnych z terenu powiatu limanowskiego.    

Czekamy na zainteresowanych tą formą promocji produktów. Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego udzieli wszelkich informacji oraz służy pomocą w rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych.

Anna Fabia