Powiat Limanowski - ostoja natury i zdrowia, charakteryzujący się bogactwem krajobrazu, zasobami czystych wód, źródeł mineralnych i terenów leśnych obfituje dużą liczbą gospodarstw ekologicznych, posiada ogromną bazę agroturystyczną, stadniny koni, jak również dogodne warunki do uprawy warzyw, hodowli bydła czy produkcji sadowniczej.
Gospodarze z terenu 12 gmin powiatu limanowskiego wkładają wielki trud i zaangażowanie, aby ich gospodarstwa były przykładem dla innych, a swą innowacyjnością i pracowitością przyciągają na ten teren wielu turystów z całej Małopolski a nawet zza granicy.
W bieżącym roku Starostwo Powiatowe postanowiło przeprowadzić konkurs na najlepszego z nich oraz uhonorować trud i wysiłek nadając tytuł „Gospodarza Roku 2004” powiatu limanowskiego w różnych kategoriach działalności rolniczej.
 
„Po raz pierwszy w naszym powiecie ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na najlepszego Gospodarza Roku. Patronat nad konkursem objął znany z troski o sprawy wsi Poseł na Sejm RP Bronisław Dutka. Organizatorem było Starostwo Powiatowe w Limanowej. W rozstrzygnięciu konkursu uczestniczyli przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolniczej oraz Samorządy Gmin.” - powiedział Starosta limanowski Roman Duchnik
Do konkursu zostało zgłoszonych 26 gospodarstw. Z tego doborowego grona składającego się z najlepszych gospodarzy z terenu powiatu limanowskiego Komisja Konkursowa po wizytach w gospodarstwach i ocenie, wybrała najlepszych w 11 kategoriach:
Gospodarzem
Roku 2004 zostali:
Stanisław Bugajski - gospodarstwo ekologiczne, Józef Frączek - hodowla owiec, Danuta i Edward Smoleń - warzywnictwo, Józef Oleksy - drobiarstwo, Stanisław Nowak - hodowla ryb, Zbigniew Mrozowski -sadownictwo, Jan Smaga - bydło mleczne, Stanisław Banach - pszczelarstwo, Stanisław Piaskowy - hodowla koni, Danuta i Stanisław Hudomięt - agroturystyka, Tadeusz Potaczek - bydło opasowe.
Wyróżnienia otrzymali:
W kategorii agroturystyka: Maria i Tadeusz Zygadło, Krystyna i Stanisław Kurczab, Lucyna Jędrzejek, Władysław Dyduła, Celina Szynalik, Paweł Bulanda.
W kategorii bydło mleczne: Franciszek Hebda, Kazimierz Korba, Gospodarstwo rolne O.O. Cystersów, Tadeusz Ślazyk, Sebastian Kurek, Stanisław Lipień.
W kategorii sadownictwo: Janina Wolak Kałuża. W kategorii hodowla koni: Maciej Wojtas. W kategorii drobiarstwo: Józef Piotr Puchała.
Podczas wyboru brano przede wszystkim pod uwagę takie kryteria, jak poziom produkcji i nowoczesność technologii, organizacja gospodarstwa i racjonalność wyposażenia, możliwe do oceny efekty ekonomiczne, ochrona środowiska, estetyka obejścia oraz ogólna ocena kandydata (aktywność rolnika i jego zamierzenia na przyszłość).
Dyplomy dla „Gospodarzy Roku” w formie grawertonów, oraz wyróżnienia i nagrody książkowe podczas Dożynek Powiatowych w Porębie Wielkiej, 29 sierpnia br. wręczył Poseł Bronisław Dutka wraz ze Starostą limanowskim Romanem Duchnikiem oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Bolesławem Żabą.
„Konkurs okazał się bardzo cenną inicjatywą i na pewno będzie kontynuowany w latach następnych, choć na bazie zdobytych doświadczeń kilka kwestii zostanie zmienionych i udoskonalonych” - podsumował Starosta Roman Duchnik.
Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego przygotował również tablice promocyjne konkursu „Gospodarza Roku 2004” oraz pełną informację na stronach internetowych starostwa (http://www.powiat.limanowa.pl), na których można znaleźć listę laureatów konkursu, opis gospodarstw wraz ze zdjęciami.
PO