W pierwszą niedziele września bieżącego roku odbyły się w mieście Mszana Dolna Dożynki Powiatowe. Jednym z punktów w bogatym programie było uroczyste uhonorowanie i wręczenie grawertonów i nagród dla najlepszych gospodarzy na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2005.

Konkurs został zapoczątkowany w ubiegłym roku przez Starostwo Powiatowe w Limanowej i spotkał się z bardzo wielkim zainteresowaniem ze strony mieszkańców powiatu, którzy wkładają wielki trud i zaangażowanie w prowadzeniu gospodarstw związanych z różną działalnością rolniczą.

W tegorocznej już drugiej edycji konkursu uczestniczyć mogli wszyscy rolnicy z powiatu limanowskiego, producenci warzyw i owoców oraz osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej takie jak pszczelarstwo czy uprawa pieczarek. Organizatorzy przewidzieli 9 kategorii:

I.                    Produkcja zwierzęca:

1.      bydło mleczne,

2.      hodowla owiec,

3.      hodowla koni,

II.                 Produkcja roślinna:

4.      warzywnictwo

5.      sadownictwo

III.               Działy specjalne produkcji rolnej:

6.      pszczelarstwo,

7.      drobiarstwo,

8.      uprawa pieczarek

IV.              Inne

9.      Gospodarstwo ekologiczne

 

Powołana komisja w pierwszej kolejności brała pod uwagę poziom produkcji i nowoczesność technologii, organizację gospodarstwa i racjonalność wyposażenia, możliwe do oceny efekty ekonomiczne, ochronę środowiska, estetykę obejścia oraz ogólna ocenę kandydata (aktywność rolnika i jego zamierzenia na przyszłość).

 

W tej edycji konkursu została rozszerzona możliwość zgłaszania kandydatów o inne instytucje, organizacje i stowarzyszenia w porozumieniu z Wójtami Gmin lub Burmistrzami.

Ponieważ trudno było ocenić różniące się gospodarstwa przyjmując stałe kryteria postanowiono nagrodzić wszystkich kandydatów mianem Gospodarza Roku 2005 w danych kategoriach.

 

Laureaci konkursu otrzymali z rąk pana Starosty Romana Duchnika, Bronisława Dutki Posła na Sejm oraz pana Bolesława Żaby Przewodniczącego Rady Powiatu pamiątkowe grawertony oraz cenne nagrody w postaci książek. Do życzeń również dołączyli się wójtowie i burmistrzowie aby uhonorować zwycięzców z obszaru swoich gmin.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu już za rok, a jednocześnie przypominamy, że rolnicy i producenci, którzy otrzymali tytuł Gospodarza Roku 2004, będą mogli się ubiegać również o tytuł Gospodarza Roku 2006.