W związku z kontynuacją programu „Promocji segregacji odpadów i ochrony środowiska w Powiecie Limanowskim” w Powiatowym Centrum Ekologicznym działającym w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Limanowej 17 września 21007 r. odbyła się trzecia już konferencja zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.


W konferencji wzięli udział nauczyciele z 46 szkół w naszym powiecie, oraz zaproszeni goście, m. in.: Koordynator Projektów Organizacji Odzysku S.A. Reba w Warszawie Beata Bartosiak, Członek Zarządu Fundacji na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL w warszawie Jacek Wać, limanowski artysta rzeźbiarz Aleksander Majerski, student historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Tomasz Majerski, oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa Jan Legutko.


Spotkanie konferencyjne otwarł Wicestarosta Powiatu Limanowskiego Franciszek Dziedzina, następnie głos zabrał dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Anna Fabia oraz kolejni prelegenci.

W pierwszej części spotkania Beta Bartosiak z REBY przedstawiła swoją ofertę skierowaną do szkół oraz przypadające z tego tytułu możliwości dla szkoły, dzieci i nauczycieli. Następnie Jacek Wać z RECAL przypomniał o akcji zbierania puszek oraz rozdał materiały edukacyjne.


Trzecim tematem było omówienie i zachęcenie do wzięcia udziału w konkursie dla młodzieży pn.: „Druga szansa dla śmieci”. Celem konkursu jest upowszechnienie wśród młodzieży Powiatu Limanowskiego postaw ekologicznych poprzez uświadomienie konieczności i słuszności selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych oraz poddawania surowców wtórnych odzyskowi. Z pomocą przyszli Aleksander i Tomasz Majerski, którzy wraz z pracownikiem PCE zachęcali do wzięcia udziału w tym konkursie, tym bardziej, że na ten cel zostały zapewnione cenne nagrody.


Następnym tematem spotkania było omówienie strategii działania w tegorocznej - piątej edycji „Święta Drzewa”, które odbędzie się jak zwykle 10 października. Nadleśniczy Nadleśnictwa w Limanowej obiecał pomoc fachową przy doborze sadzonek oraz same sadzonki, które wspólnie tego dnia zostaną posadzone.

Ostatnim temat było podsumowanie projektu „Zaadoptuj rzekę” oraz przypomnienie terminu o oddaniu sprawozdań dotyczących tego projektu. Do 6 października zostaną wyłonieni zwycięzcy, którzy w nagrodę za włożony wkład i pracę pojadą na wycieczkę.
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu