wraz z Powiatowym Centrum Ekologicznym

działającym w Starostwie Powiatowym w Limanowej

zapraszają do udziału  w Konkursie:

„Szkoła – lider edukacji ekologicznej 2007”

oraz warsztaty dla nauczycieli:

 

„Skuteczna Edukacja Ekologiczna w Szkole – recykling i odzysk odpadów”

 

 

W związku z kampanią Najbardziej Proekologiczna Społeczność Województwa Małopolskiego – 2007, realizowaną przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych i Stowarzyszenie Forum Opakowań Szklanych mam zaszczyt zaprosić nauczycieli wszystkich szkół, a także osoby zainteresowane promowaniem idei recyklingu odpadów w środowiskach szkolnych i około szkolnych na warsztaty „Skuteczna Edukacja Ekologiczna w Szkole – recykling i odzysk odpadów”.

 

Warsztaty odbędą się: 16 marca 2007 roku o godz. 11:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9 (sala konferencyjna, przewidywany czas trwania 3 godziny).

 Podczas warsztatów przedstawimy szczegóły dotyczące udziału w konkursie, oraz przekażemy najnowsze materiały edukacyjne promujące selektywną zbiórkę: plakaty, płyty CD z filmami edukacyjnymi, broszury, itp.

 Spotkanie warsztatowe służy pogłębieniu wiedzy o recyklingu a wyposażeniu nauczycieli w bezpłatne pomocy dydaktycznych oraz zaprezentowanie regulaminu konkursu: Szkoła – lider edukacji ekologicznej 2007”.

 Szczegółowy program:

  • Rola selektywnej zbiórki w racjonalnej gospodarce odpadami.
  • Szkło i jego recykling. Standardy odzysku i recyklingu zużytych opakowań szklanych.
  • Prezentacja pomocy dydaktycznych do wykorzystania przy kształceniu dzieci i młodzieży.
  • Prelekcja związana z konkursem dla szkół o honorowy tytuł :„Szkoła – lider promocji ekologicznej 2007 r.”

 Warsztaty oraz materiały edukacyjne są bezpłatne, każdy nauczyciel otrzyma certyfikat uczestnictwa w warsztatach. 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu