Konferencja podsumowująca
Małopolski Program Rozwoju Rynku śywności Ekologicznej
pod patronatem honorowym pana Janusza Sepioła, Marszałka Województwa Małopolskiego

Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, Kraków

3 października 2006 roku odbyła się w Krakowie konferencja nt. „Rolnictwo ekologiczne szansą rozwoju małopolskiej wsi podsumowująca pilotażowy Małopolski Program Rozwoju Rynku Żywności Ekologicznej”.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem pana Janusz Sepioła, Marszałka Województwa Małopolskiego, a uczestniczyli w niej takie znakomitości jak, Witold Śmiałek, Prezes Zarządu MARR, Krzysztof Bolek, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Roman Duchnik, Starosta Limanowski i inni. Celem konferencji było przybliżenie zagadnień związanych z rolnictwem ekologicznym w Polsce, oraz prezentacje rezultatów realizowanego projektu, wdrażanego we współpracy z powiatem limanowskim. Rolnictwo ekologiczne stworzyło nowe możliwości dla rolników naszego powiatu, może również stać się szansą dla innych powiatów.


Konferencję rozpoczęła Ewa Oba Koordynator Projektu, następnie głos zabrał Roman Duchnik Starosta Limanowski przedstawiając doświadczenia i wnioski wyniesione z projektu pilotażowego.

W ramach programu jak stwierdził Pan Starosta Roman Duchnik wykonano pierwszy etap, zwiększyła się liczba gospodarstw ekologicznych, rolnicy zostali przeszkoleni, mogą pracować, nawiązywać kontakty ze sklepami, hurtowniami, mogą korzystać z bazy i strony internetowej oraz zawsze mogą liczyć na pomoc i wiedzą do kogo mogą się udać. Przed nami drugi, znacznie trudniejszy etap, to etap tworzenia rynku. Co więc należy robić aby to osiągnąć?


Po pierwsze należy doprowadzić do konsolidacji rynku producentów, łączyć produkcję ekologiczną z agroturystyką. Ponadto jak powiedział Pan Starosta należy rozwijać program promocji i informacji o produktach, a przede wszystkim należy pozyskać gminy do większego zaangażowania się w te działania.


Pan Starosta podkreśli, że jako Powiat byliśmy wnioskodawcami utworzenia ekologicznego funduszu pożyczkowego, oraz wystąpiliśmy z inicjatywą oznakowania gmin i gospodarstw ekologicznych (szlak gospodarstw eko-agroturystycznych). Konferencję uświetniła degustacja tradycyjnych potraw przygotowanych przez Stowarzyszenie Gospodarstw Eko i Agroturystycznych „Gazda” w Niedźwiedziu, przy góralskich melodiach kapeli Kaczory z Koniny.

AF PO