PROJEKT „SEGREGUJESZ – ZYSKUJESZ”

Ekologiczny projekt Szkoły Podstawowej w Miczakach

Celem projektu jest dostarczenie uczniom wiedzy, która umożliwia im zrozumienie zależności między działalnością człowieka a stanem środowiska.

Do działań, które już zrealizowano należy zaliczyć m.in.:

 • systematyczne sprzątanie otoczenia szkoły przez uczniów pod opieką nauczycieli,
 • zbiórka puszek aluminiowych i makulatury,
 • prowadzenie prelekcji przez zaproszonych gości (PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ, PRACOWNIKA OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W LIMANOWEJ, PRACOWNIKA URZĘDU GMINY),
 • udział nauczycieli w szkoleniach organizowanych przez Powiatowe Centrum Ekologiczne w Limanowej,
 • prowadzenie informacyjnej gazetki ściennej,
 • projekcja filmów ekologicznych,
 • zakup czasopisma „EkoŚwiat”,
 • zorganizowanie apeli z okazji powitania wiosny i Dnia Ziemi,
 • konkurs przyrodniczy dla klas I-III,
 • przedstawienia o tematyce związanej z niszczeniem środowiska,
 • udział teatrzyku szkolnego „Czamiki” w XXII przeglądzie „Bajdurek” na szczeblu powiatowym ze sztuką „Nasz wspólny dom”,
 • szkolny konkurs plastyczny pt. „Ratujmy Ziemię”,
 • projektowanie kostiumów, elementów dekoracji i prac plastyczno - technicznych z odpadów,
 • udział w międzynarodowym konkursie plastycznym pt. „Zawsze zielono-zawsze niebiesko”’
 • prowadzenie tematyki ekologicznej w trakcie zajęć edukacyjnych,
 • korzystanie z materiałów umieszczonych na stronie internetowej fundacji „NASZA ZIEMIA”,
 • wycieczki terenowe dotyczące lokalizacji dzikich wysypisk,
 • poinformowanie rodziców o celach realizowanego projektu,
 • wykonanie ulotek, plakatów o treści ekologicznej,
 • udział szkoły w programie odzysku puszek aluminiowych,
 • udział w konkursie „Szkoła – lider edukacji ekologicznej 2007”,
 • WYCIECZKA DO ŻYWCA.

projekt opracowała: Kazimiera Pociecha

 

 

Na zaproszenie Szkoły Podstawowej Nr w Męcinie 15 czerwca 2007 roku Powiatowe Centrum Ekologiczne w Limanowej przeprowadziło wspólnie z jej nauczycielami konkurs ekologiczny na temat segregacji odpadów.

Konkurs ten był rozgrywany w klasach: IV, V i VI.

W pierwszej kolejności młodzież odpowiadała na pytania związane tematycznie z problemem odpadów i możliwości recyklingu. W swoich odpowiedziach młodzież często odnosiła się do wycieczki do sortowni w Zakładzie Gospodarki Odpadami „Beskid” w Żywcu na jakiej była wraz z opiekunami na koniec roku szkolnego.
W dalszych etapach dzieci wykazywały się w konkursie zdolnościami plastycznymi oraz recytatorskimi.

Komisja w składzie Marek Tobiasz, Jadwiga Kuczaj oraz Piotr Ociepka zdecydowali przyznać miejsca:

 

Miejsce pierwsze klasa V w składzie:

 • Bartłomiej Pociecha
 • Wiola Rosiek
 • Tomasz Smoleń

Drugie miejsce klasa VI w składzie:

 • Piotr Jabłoński
 • Przemysław Pociecha
 • Monika Pulit

Trzecie miejsce klasa IV w składzie:

 • Ewelina Woźniak
 • Klaudia Woźniak
 • Karolina Siciarz

 Pomysłodawcą i organizatorem konkursu była Kazimiera Pociecha, a nad jego przebiegiem cały czas czuwał dyrektor szkoły Pan Bogdan Woźniak.
Młodzież otrzymała nagrody w formie książek ufundowane przez Szkołę Podstawową w Miczakach.
Poniżej przedstawiamy prace plastyczne, recytatorskie oraz zdjęcia z konkursu.

Życzymy dalszej owocnej pracy w dziedzinie edukacji ekologicznej i zachęcamy pozostałe szkoły z powiatu limanowskiego o angażowania się na rzecz ekologii i recyklingu!!!


Wszystkie prace zamieszczone są poniżej.

 

Jaka Ziemia jest piękna!
Płynie rzeka rwąca,
Motyl lśni w odbiciu słońca
Ptaki pięknie śpiewają
A zwierzęta piękno podziwiają.

autorki: klasa IV Karolina Sician, Ewelina Woźniak

 

***
Przyroda to nie bajka:
Kura znosi jajka,
Ptaki śpiewają wesoło,
Ludzie wynaleźli koło.
Dawniej były lodowce,
Teraz pływają tankowce.
Wylewają tony ropy
To są znaczne kłopoty.
Jeździmy naszymi samochodami,
A kto się interesuje spalinami?
Wyrzucamy tony śmieci
Oby nie robiły tak nasze dzieci.
Chcesz się przydać?
Środowisku sprzyjać?
Zbieraj puszki – to dobra rzecz,
Za nie możesz pieniądze mieć.
Segregujemy odpady i śmieci,
Żeby z nas brały dobry przykład dzieci.

autor: klasa VI Piotr JabłońskiPrzyroda budzi

Nas do życia

przyroda to...

Woda, słońce, las

 W przyrodzie
Jest pięknie
Kwiat kwitnie
Ptak śpiewa

W przyrodzie nie zginiemy
Bo  życie ratujemy
Mniej dymów z komina i ...
Odpadów na planecie

Zwierzęta przez to giną
Rośliny czasem też a...
My się nie dajemy
Bo odpady segregujemy

 autorka : klasa V Natalia Twaróg


Przemysław Pociecha klasa VI

Ewelina Woźniak, Klaudia Woźniak, Karolina Siciarz klasa IV

Ewelina Woźniak klasa IV

Bartłomiej Pociecha klasa V

Tomasz Smoleń klasa v

 

 

 

Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny

W  Szkole Podstawowej nr 2 w Męcinie odbyło się Ekologiczne Powitanie Wiosny. Motywem przewodnim był temat ,,Woda”. Była to zarazem inauguracja projektu ekologicznego ogłoszonego przez Klub Gaja i Starostwo Powiatowe w Limanowej pt. ,,Zaadoptuj rzekę”. W roku 2008 motywem przewodnim III edycji projektu jest hasło ,,Wszystkie rzeki spływają do Bałtyku” W harmonogramie Powitania Wiosny znalazły się  następujące przedsięwzięcia uczniów:

 1. Wiosenne porządki wokół szkoły,
 2. Międzyklasowy konkurs dla klas II-III na temat ,,Rzeki i jeziora Polski”,
 3. Międzyklasowy konkurs wiedzy dla klas IV-VI na temat ,,Morza i oceany świata”,
 4. Rodzinny konkurs plastyczny na temat ,,Woda”,
 5. Międzyklasowy konkurs na plakat dotyczący ochrony wód, gleby, powietrza,  segregacji odpadów, ochrony surowców 
 6. Międzyklasowy konkurs - ,, Zbieramy puszki”
 7. Przedstawienie pt.: ,, Z biegiem Wisły” ( z udziałem rodziców).

Należy nadmienić, że szkoła już drugi rok realizuje projekt ekologiczny pt. ,,Segregujesz-zyskujesz”. W ramach projektu podejmowanych jest wiele ciekawych zadań. Szkoła zdobywa nagrody  i wyróżnienia  na szczeblu województwa i kraju.  Do najcenniejszych należy  zajęcie  I miejsca  w wojewódzkim konkursie „Szkoła – lider promocji ekologicznej 2007 r.’’ zorganizowanym przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z siedzibą w Krakowie ( kategoria – Konkurs dla szkół działających na terenie miejscowości gdzie nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów). Dzieci brały udział w konkursach wiedzy i konkursach plastycznych. Trzy uczennice klasy drugiej reprezentowały szkołę na  EKO MEDIA FORUM 2007 w Poznaniu.  Była to nagroda za zdobycie honorowych wyróżnień w ogólnopolskim konkursie pt. ,,Kontrasty”. Uczeń klasy drugiej  zdobył główną nagrodę w  ogólnopolskim konkursie ,,Pan Karp” (w kategorii klas drugich). Uczeń reprezentował szkołę  w Warszawie podczas uroczystego podsumowania konkursu w Domu Kultury ,,Dorożkarnia” (uroczystość była pokazywana  w Teleranku). W w/w konkursie uczniowie szkoły zdobyli 4 wyróżnienia. W akcje ekologiczne na terenie szkoły aktywnie włączają  się dzieci   z oddziału przedszkolnego. Biorą   też udział w wielu konkursach plastycznych i zdobywają nagrody. Przedszkolaki zdobyły 2 wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. ,, Życie w wodzie”, 2 wyróżnienia na szczeblu wojewódzkim w konkursie plastycznym pt. ,, Spotkanie z sową” oraz 2 wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,Pan Karp”. Uczeń klasy VI brał udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy  pt.,, Eko - Planeta” i uzyskał bardzo dobry wynik. Prace uczniów szkoły znalazły się w ulotkach ekologicznych wydanych przez Powiatowe Centrum Ekologiczne w Limanowej.


Do działań, które już zrealizowano należy zaliczyć m.in.:

 

 • systematyczne sprzątanie otoczenia szkoły przez uczniów pod opieką  nauczycieli,
 • zbiórka puszek aluminiowych i makulatury,
 • prowadzenie prelekcji przez zaproszonych gości (PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ, PRACOWNIKA OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W LIMANOWEJ, PRACOWNIKA URZĘDU GMINY, PRACOWNIKA POWIATOWEGO CENTRUM EKOLOGICZNEGO W LIMANOWEJ, PRACOWNIKA NADLEŚNICTWA LIMANOWA )
 • udział nauczycieli w szkoleniach organizowanych przez Powiatowe Centrum Ekologiczne w Limanowej,
 • prowadzenie informacyjnej gazetki ściennej,
 • projekcja filmów ekologicznych,
 • zakup czasopisma ,,EkoŚwiat ,
 • zorganizowanie apeli z okazji Powitania Wiosny i Dnia Ziemi,
 • konkursy przyrodnicze dla klas I – III, IV-VI
 • przedstawienia o tematyce związanej z niszczeniem środowiska,
 • udział teatrzyku szkolnego ,,Czamiki” w XXII przeglądzie ,,Bajdurek”” na szczeblu powiatowym ze sztuką ,, Nasz wspólny dom””.
 • szkolny konkurs plastyczny pt. ,,Ratujmy Ziemię”, rodzinny konkurs pt.   ,,Woda”
 • udział w małopolskich i ogólnopolskich konkursach plastycznych i konkursie wiedzy
 • projektowanie kostiumów, elementów dekoracji i prac plastyczno-technicznych  z odpadów,
 • prowadzenie tematyki ekologicznej w trakcie zajęć edukacyjnych,
 • korzystanie z materiałów umieszczonych na stronie internetowej fundacji ,,NASZA ZIEMIA”,
 • wycieczki terenowe dotyczące  lokalizacji dzikich wysypisk,
 • wykonanie ulotek, plakatów o treści ekologicznej ,
 • udział szkoły w programie odzysku puszek aluminiowych,
 • udział w konkursie ,,Szkoła – lider edukacji ekologicznej 2007”. 
 • wycieczka do firmy ,,Beskid” w Żywcu (stacja segregacji odpadów)
 • wycieczka do stacji uzdatniania wody w Łososinie,
 • wycieczka do Goldropu celem zapoznania się z zakładem i segregacją odpadów,
 • wycieczka do stacji oczyszczania wody,
 • wycieczka do gospodarstwa rolnego celem zapoznania się z zakładaniem kompostownika,
 • udział szkoły w akcjach ekologicznych (,, Światowy Dzień Drzewa’’, ,, Drugi czas dla puszki’’, ,, Każdy wie, co zrobić z ZSEE’’, ,,Druga szansa dla śmieci”)Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu