W Starostwie Powiatowym w Limanowej w dniu 06.04.2006r. odbyło się spotkanie pt. „Formy współdziałania producentów żywności ekologicznej”. Organizatorem, którego byli: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Limanowej oraz Starostwo Powiatowe w Limanowej.

 

Spotkanie miało charakter dwuetapowy. W pierwszej części rolnicy wysłuchali między innymi informacji na temat form prawnych preferowanych dla grup producentów rolnych. Zapoznali się także z wnioskami wynikającymi z realizacji Małopolskiego Programu Rozwoju Rynku Żywności Ekologicznej. Omówiono również zasady rejestracji grup producentów rolnych oraz formy wsparcia dla tych grup.

 

Druga część spotkania miała charakter otwartej dyskusji. Wysłuchano i przedyskutowano problemy z jakimi na co dzień zmagają się producenci żywności ekologicznej z terenu Powiatu Limanowskiego.
Głównym celem spotkania było zachęcenie producentów żywności ekologicznej do tworzenia grup producentów. Gdyż jak jest wszystkim wiadomo duży może więcej.

 

Starosta Limanowski Roman Duchnik w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie rozwoju rynku żywności ekologicznej. Mówił między innymi „Drodzy rolnicy, producenci żywności ekologiczną, duży wysiłek wkładacie w swoją pracę, ale gdzie można nabyć owoce waszej pracy?. Powinny powstać na terenie Powiatu Limanowskiego takie miejsca, gdzie można kupić i skosztować żywność wyprodukowaną metodą ekologiczną. Aby temu sprostać bezwzględnie potrzebna jest wspólna forma działania gospodarstw ekologicznych, służąca zarówno promocji jak i sprzedaży wytworzonych produktów”.
Powyższa konferencja zainicjowała cykl spotkań w tym temacie.