Starostwo Powiatowe w Limanowej
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
- Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Limanowej w Limanowej

Zapraszają na szkolenie

„Warunki rozwoju rolnictwa ekologicznego"


Szkolenie odbędzie się w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej (Dobra 38)
10 sierpnia (środa) w godz. 9:00-12:00

Program szkolenia:

9:00 - 9:15 Powitanie uczestników – Roman Duchnik Starosta Powiatu Limanowskiego

9:15 – 10:45 Zasady tworzenia i funkcjonowania gospodarstw ekologicznych
Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej – Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Limanowej

10:45 - 11:15 Przepisy prawne określone ustawami Prawo ochrony środowiska i Prawo wodne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków i zaopatrzeniem gospodarstwa w wodę – Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Limanowej

11:15 - 11:45 Warunki techniczne i budowlane związane z instalacją urządzeń do oczyszczania ścieków i poboru wody – Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Limanowej

11:45 - 12:00 Zasady postępowania z odpadami komunalnymi – Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Limanowej

godz. 12:00 Zakończenie

Telefon kontaktowy:
(0-18) 33-75-856