Agencję Rozwoju Regionalnego SA i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Starostwo Powiatowe w Limanowej Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zapraszają na konferencję inaugurującą

Małopolski Program Rozwoju Rynku Żywności Ekologicznej

projekt pilotażowy w powiecie limanowskim Konferencja odbędzie się 3 listopada 2005 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej, ul. Józefa Marka 9

Prowadzący: Joanna Jakubowska- Łazęcka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Program konferencji:

9.45 – 10.00 Rejestracja

10.00 – 10.15 Powitanie uczestników konferencji Roman Duchnik, Starosta Powiatu Limanowskiego dr Marzena Piszczek, Prezes Zarządu MARR SA

10.15 – 10.25 Małopolski Program Rozwoju Rynku Żywności Ekologicznej - cele i planowane rezultaty Joanna Jakubowska – Łazęcka, Dyrektor Departamentu Doradztwa i Programów Pomocowych, MARR SA Ewa Obara, Koordynator Projektu, Departament Doradztwa i Programów Pomocowych, MARR SA

10.25 – 10.45 Szkolenia dla rolników i doradców z zakresu rolnictwa ekologicznego Jan Knapik, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Leszek Leśnik, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Limanowej

10.45 – 11.05 Prezentacja strony internetowej projektu oraz poradnika dla rolników Piotr Przewrocki, Talento – Fundusze Europejskie

11.05 – 11.20 Przerwa kawowa

11.20 - 11.35 Ekologiczny fundusz pożyczkowy dla rolników Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA Radosław Stryjecki, Departament Instrumentów Finansowych, MARR S.A.

11.35 – 11.50 Certyfikacja produktów ekologicznych, uwarunkowania prawne Przedstawiciele firm certyfikujących Biocert/Cobico

11.50 – 12.05 Możliwości sprzedaży i przetwórstwa produktów ekologicznych Przedstawiciele firm przetwórczych

12.05 - 12.20 Rozwiązywanie problemów ścieków w gospodarstwach rolnych w zabudowie rozproszonej Andrzej Jucherski, Kierownik Górskiego Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu, Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Wsi Polskiej

12.20 – 12.25 Zakończenie konferencji