Starostwo Powiatowe w Limanowej

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

zapraszają na szkolenie pn.

 

„Energia odnawialna – transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych”

 

które odbędzie się w dniu 25.11.2005 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej tut. urzędu.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie przeznaczone jest dla wójtów, burmistrzów i pracowników urzędów gmin odpowiedzialnych za inwestycje z zakresu energii odnawialnych i ochrony środowiska oraz dla przedstawicieli przedsiębiorstw z branży energetyki odnawialnej z terenu limanowskiego.

Pragniemy zachęcić samorządy do zacieśnienia współpracy z przedsiębiorcami w celu rozwoju energetyki odnawialnej w województwie małopolskim.

Program szkolenia obejmuje 8 wykładów dotyczących możliwości wykorzystania energii wiatrowej, słonecznej, wodnej, geotermalnej w Małopolsce, możliwości finansowania inwestycji oraz przykładów zrealizowanych przedsięwzięć i technologii innowacyjnych.

Wykłady prowadzą eksperci z AGH oraz specjaliści z dziedziny energetyki odnawialnej z dużym doświadczeniem inwestycyjnym.

 

Szkolenie to jest częścią projektu pt.: „Energia odnawialna – transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych”, które obejmuje m. in. przeprowadzenie 22 szkoleń we wszystkich powiatach województwa małopolskiego, stworzenie internetowej bazy danych z zakresu energetyki odnawialnej, wydanie poradnika przeznaczonego dla sektora prywatnego oraz przeprowadzenie 6 miesięcznych staży dla absolwentów uczelni małopolskich.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Program szkolenia

 

„Energia odnawialna – transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych”

25.11.2005 r.

Starostwo Powiatowe w Limanowej

ul. Józefa Marka 9

 

10.00 – 10.15 – Przywitanie uczestników szkolenia i informacja o projekcie

 

10.15 – 10.45 – Energetyka słoneczna – Dr inż. Mirosław Janowski, Zakład Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej

 

10.45 – 11.15 – Energetyka wodna – Mgr inż. Piotr Krzeczkowski, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska

 

11.15 – 11.30 – Dyskusja

 

11.30 – 12.00 – Inwestycje w gminie - Mgr inż. Piotr Krzeczkowski, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska

 

12.00 – 12.30 – Biomasa – Dr inż. Piotr Pasyniuk, Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa IBMER 

 

12.30  – 13.00 – Przerwa

 

13.00 – 13.30 – Energetyka geotermalna – Dr inż. Wiesław Bujakowski, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

 

13.30 – 13.45 – Pompy Ciepła – Jarosław Kotyza, przedstawiciel Vatra S.A.

 

13.45 – 14.15 – Finansowanie przedsięwzięć z zakresu energetyki odnawialnej – Maria Stankiewicz, Dyrektor, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”

 

14.15 -  14.45 – Energetyka wiatrowa – Dr Zdzisław Ząber, Dyrektor, Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „DR ZĄBER”

 

14.45 – 15.00 – Podsumowanie