Powiat limanowski może poszczycić się dobrze rozwijającą się produkcją ekologiczną żywności.

Na obszarze powiatu liczba gospodarstw posiadających certyfikat ekologiczny wraz z liczbą wniosków złożonych o ten certyfikat ciągłe rośnie i obecnie szacowana jest na 450.

Głównym bodźcem zwiększającej się liczby tego typu gospodarstw są korzystne możliwości dofinansowania tego typu działalności w ramach realizacji działania” Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt „ w pakiecie- rolnictwo ekologiczne – (kod S02).

Przestawienie gospodarstwa na produkcję metodami ekologicznymi wiąże się z podjęciem przez rolnika ważnych i ryzykownych decyzji jak również rolnik musi spełnić wiele wymogów określonych przepisami prawa.

  

W tym celu z inicjatywy Pana Starosty Powiatu Limanowskiego Romana Duchnika została zorganizowana konferencja pn. „Ochrona środowiska i zasobów wodnych warunkiem rozwoju produkcji ekologicznej w powiecie limanowskim”.

Konferencję przygotował Wydział Ochrony Środowiska ,Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Limanowej.

Licznie przybyli na konferencję w dniu 11.lipca br. do MDK w Limanowej rolnicy zostali zapoznani z warunkami produkcji i certyfikacji żywności ekologicznej. Omówiono przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska i budownictwa. Zostały zaproponowane możliwości zagospodarowania i zbytu produktów ekologicznych ,oraz ich promocji w ramach organizowanych targów BIO FACH w Norymberdze.

Ponadto przedstawiono możliwości bezpłatnych szkoleń i konsultacji dla gospodarstw ekologicznych w ramach realizacji pilotażowego w powiecie limanowskim Małopolskiego Programu Rozwoju Żywności Ekologicznej.

Konferencję uatrakcyjniło stoisko wystawowe przydomowych oczyszczalni ścieków, urządzeń do pozyskiwania energii z niekonwencjonalnych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompy cieplne) oraz zaoferowano środki do produkcji ekologicznej. W ramach prezentacji firm produkujących w/w sprzęt uczestnicy konferencji mogli skorzystać z fachowych porad oraz doradztwa.

  

Bardzo ważnym elementem konferencji była propozycja zbytu owoców i warzyw do produkcji ekologicznych soków przez firmę PPHU Tłocznia Maurer w Łącku.

Piękno terenów powiatu limanowskiego , czystość powietrza i wód sprzyja rozwojowi turystyki i agroturystyki . Wzbogacenie więc tego kierunku o produkcję żywności metodami ekologicznymi to dodatkowy czynnik nie tylko uatrakcyjniający wypoczynek gości ale i ważny czynnik zdrowotny.

Do tematyki gospodarstw ekologicznych Starostwo Powiatowe wróci już w miesiącu wrześniu rozpoczynając realizację programu Rozwoju Rynku Żywności Ekologicznej.

Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych.