W dniu 03.04.2006 r. w ramach realizowanego na terenie powiatu limanowskiego pilotażowego programu pn. „Małopolski Program Rozwoju Rynku Żywności Ekologicznej” został zorganizowany wyjazd szkoleniowy do Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach Brzezna Sp. z o.o. w Brzeznej koło Nowego Sącza.

Wyjazd ten był uzupełnieniem prowadzonego cyklu szkoleń w okresie od 19 stycznia do 29 marca br., w trakcie których przekazywana była uczestnikom praktyczna wiedza zarówno z zakresu ekologicznych metod produkcji jak i wymogów formalno-prawnych związanych z prowadzeniem gospodarstwa ekologicznego.

 W wyjeździe wzięło udział blisko trzydziestu rolników z terenu całego powiatu, którzy prowadzą, bądź zamierzają zakładać ekologiczne plantacje owoców miękkich lub sady oraz przedstawiciele MODR w Karniowicach i Starostwa Powiatowego w Limanowej.

 Spotkanie otwarła Pani Joanna Jakubowska-Łazęcka Dyrektor Departamentu Doradztwa i Programów Pomocowych MARR.

Uczestnicy wysłuchali trzech wykładów. Wykład na temat gatunków i odmian roślin jagodowych w uprawach ekologicznych wygłosił pan dr Jan Danek.

Wykład na temat doboru odmian drzew owocowych do nasadzeń ekologicznych wygłosiła pani dr Maria Buczek.

Natomiast wykład poświecony ochronie ekologicznych upraw sadowniczych przed chorobami i szkodnikami wygłosił pan mgr inż. Tomasz Gacparski.

Po części teoretycznej uczestnicy wyjazdu zostali oprowadzeni po terenie Zakładu i zapoznani z jego działalnością.

 W trakcie wyjazdu uczestnicy odwiedzili również zakład „Tłocznia Maurer” pana Krzysztofa Maurera, który zajmuje się produkcją soków owocowych metodami tradycyjnymi.

Uczestnicy wyjazdu zostali oprowadzeni przez właściciela zakładu i zapoznani z procesem technologicznym produkcji. Wizyta w zakładzie połączona była z degustacją wytwarzanych w nim produktów.

 Uczestnicy tego wyjazdu uzyskali zasób cennych informacji, które w przyszłości będą mogli praktycznie wykorzystać w prowadzeniu własnych gospodarstw ekologicznych i ekologicznej produkcji owoców oraz promocji i sprzedaży wyprodukowanych produktów.
BK PO