Dożynki Powiatowe, organizowane już po raz siódmy, tym razem odbyły się w Mszanie Dolnej. W słoneczne niedzielne popołudnie 04 września 2005r. z okolic Remizy OSP w Mszanie Dolnej, przy dźwiękach orkiestry dętej, kolorowy korowód z wieńcami dożynkowymi przemaszerował na stadion sportowy KS TURBACZ, gdzie odbyła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem biskupa Jana Szkodonia, podczas której biskup poświęcił zgromadzone na placu wieńce dożynkowe. Błogosławieństwo otrzymały także dzieci, które pierwszego września rozpoczęły rok szkolny. Poświęcone zostały ich tornistry, książki oraz przybory szkolne.
   Po zakończonej Mszy św. gospodarze tegorocznych dożynek, czyli Starosta Limanowski Roman Duchnik, Burmistrz Miasta Mszana Dolna Józef Kowalczyk powitali przybyłych gości. Po czym starostowie dożynek, którymi zostali Józefa Szynalik i Wojciech Widzisz wręczyli gospodarzom dwa bochenki chleba wypieczone z tegorocznego zboża. Następnie wieńce dożynkowe zostały zaprezentowane i przekazane przedstawicielom poszczególnych gmin. Towarzyszyły temu wesołe i żartobliwe przyśpiewki.
   Dożynki uświetniały występy zespołów regionalnych „Zagórzanie Kasinianie”, Mali Zagórzanie”, „Zagórzanki”, a także koncert orkiestry dętej działającej przy OSP w Mszanie Dolnej. Zaprezentował się także młodzieżowy zespół tańca towarzyskiego „Prestiż” działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Mszanie Dolnej oraz dzieci z Laskowej . Krótki program artystyczny przedstawili uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Mszanie Dolnej.
Jak zwykle przy takich okazjach bywa, nie brakowało smakołyków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich.
   Kto, przy okazji dożynek, chciał się coś dowiedzieć na temat prowadzenia gospodarstwa ekologicznego ,prawidłowego postępowania z azbestem , zakazu wypalania traw itp., mógł odwiedzić stoisko Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Limanowej, gdzie pracownicy starostwa udzielali odpowiedzi na wszelkie pytania. 

Dożynki Powiatowe zakończyły się zabawą taneczną.

 Podczas tegorocznych dożynek zostały rozstrzygnięte dwa konkursy:
„Gospodarz Roku 2005” oraz „Gospodarstwo Agroturystyczne przyjazne gościom i środowisku”.

Tytuł Gospodarza Roku 2005 otrzymali: Antoni Hanula, Maria Moskała, Barbara Nawieśniak, Elżbieta i Grzegorz Krzyżak, Józef Piotr Puchala, Stanisław Piotrowicz, Józef Filipek, Dorota Jerzy Szumańscy, Wiesław Cygal, Julian Śmieszek, Stanisław Piekarczyk, Jan Lupagm, Paweł Klag, Franciszek Curzydło, Waldemar Lach, Czesław Kaim, Jan Kaczor, Henryk Franczak, Stanisław Zasadni, Julian Adamczyk, Józef Trzciński, Maciej Wojtas. W konkursie pt.„Gospodarstwo agroturystyczne przyjazne gościom i środowisku” zorganizowanym przez MODR oraz Starostwo Powiatowe w Limanowej, Biuro Poselskie Bronisława Dutki przyznane zostały trzy równorzędne pierwsze miejsca dla trzech gospodarstw agroturystycznych: pani Krystyny Orzeł z Laskowej, pani Kazimiery Stróżak z Poręby Wielkiej oraz pani Danuty Warszawskiej- Głąb z Chyszówek.