Warsztaty nt.ochrony gatunkowej zwierząt oraz usuwania drzew z terenu pasa drogowego

Poniedziałek, 09 Listopad 2015

W dniu 6 listopada 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyły się warsztaty szkoleniowe na temat ochrony gatunkowej zwierząt oraz usuwania drzew z terenu pasa drogowego. Warsztaty skierowane były do pracowników referatów zieleni urzędów miast i gmin z terenu powiatu limanowskiego.

Warsztaty otworzył Starosta Limanowski Jan Puchała, następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych w Starym Sączu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.

 

Na szkoleniu zostało poruszonych wiele tematów związanych z ochroną środowiska
i przyrody a zwłaszcza:

- uregulowania prawne ochrony gatunkowej zwierząt. Zezwolenia na odstępstwa od 
  zakazów w stosunku do chronionych gatunków zwierząt,
- odszkodowania za szkody wyrządzone przez chronione gatunki zwierząt,
- interwencje podejmowane w stosunku do rannych i osłabionych zwierząt należących    do gatunków chronionych,
- charakterystyka dziko żyjących gatunków zwierząt chronionych, które występują
  w terenach zabudowanych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków, w stosunku, 
   do których podejmowane są interwencje,
- odpowiedzialność organów administracji publicznej w zakresie obowiązków 
  finansowania opieki nad zwierzętami wymagającymi podjęcia interwencji,
- przyjmowanie zgłoszeń i sposób postępowania ze zwierzętami wymagającymi 
  podjęcia interwencji,
- uzgadnianie zezwoleń na usunięcie drzew w pasach drogowych.

Spotkanie poprowadzili pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w  Krakówie, Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu: Małgorzata Rusin, Iwona Wójtowicz, Marek Styczyński.

 

Galeria zdjęć

 

Konsultacje Natura 2000 2008

potkanie hodowców 2008

Wyjazd Szkoleniowy do Brzeznej 2006

Szkolenie - Warunki rozwoju rolnictwa ekologicznego 2006

Lista produktów tradycyjnych 2006

Duży może więcej 2006

Wypracowanie wspólnego systemu 2006

Wyjazd do Żywca 2005

VII Dożynki Powiatow 2005

Rozwój Produkcji ekologicznej 2005

Szkolenie - odnawialne źródła energii 2005

Konferencja Małopolski Program Rozwoju Rynku Żywności Ekologicznej 2005