Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie RECAL:

 

CZAS  NA  PUSZKOBRANIE

 
Cel konkursu:

 • Upowszechnianie wiedzy na temat recyklingu puszek aluminiowych i konieczności jego stosowania
 • Włączenie  uczniów do aktywnej edukacji poprzez nośnik przekazu jakim jest zdjęcie
 • Mobilizacja uczniów do twórczego myślenia o recyklingu na przykładzie alu puszki
 • Kształtowanie właściwej postawy i świadomości ekologicznej.

 1. Przedmiot konkursu:  zdjęcia przedstawiające indywidualne spojrzenie na puszkę aluminiową w kontekście jej  zbiórki, odzysku i recyklingu.
 2.  Czas trwania konkursu:  01.04.07 - 15.11.07 r
 3. Organizator konkursu:   Fundacja na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL z siedzibą  w Warszawie,  ul. Mariensztat 8.
 4. Konkurs prowadzony przez Fundację RECAL  na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dostępnym  na stronie internetowej  Fundacji RECAL:  www.recal.pl
 5. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 7. Nadesłane prace będą rozpatrywane w dwóch grupach wiekowych:uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów
 8. Jeden uczestnik może przysłać maksymalnie 5 zdjęć.
 9. Każde zdjęcie rozpatrywane będzie osobno.
 10. Zdjęcia konkursowe powinny być nadesłane w formie odbitek w formacie  od 15×21cm do 30×40 cm. Zdjęcia w innej formie nie będą rozpatrywane.  Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych w razie potrzeby poproszeni zostaną  o udostępnienie oryginału nośnika , z którego wykonana została odbitka.
 11. Zdjęcia nadesłane na konkurs mogą być wykonane w technice czarno-białej i kolorowej.
 12.  Fotomontaże, wielokrotna ekspozycja i zdjęcia manipulowane cyfrowo będą  dyskwalifikowane.  Autorzy zdjęć nadesłanych, nagrodzonych i wyróżnionych wyrażają zgodę na ich bezpłatne wykorzystanie w ramach:działań promocyjnych konkursu, publikacji prasowych związanych z konkursem, wystaw pokonkursowych,innych projektów Fundacji RECAL
 13. Każde ze zdjęć musi zawierać metryczkę:  imię, nazwisko, wiek, dokładny adres kontaktowy wraz z numerem telefonu, adres mailowy oraz datę i  miejsce wykonania  fotografii.
 14. Do zdjęć należy dołączyć zgłoszenie do konkursu zamieszczone na stronie www.recal.pl.  Materiały nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
 15. Termin dostarczenia prac wraz ze zgłoszeniem do konkursu do 15. 11. 2007 r. Prace prosimy pakować w sztywne koperty z dopiskiem: CZAS NA PUSZKOBRANIE  i przesyłać na adres: Fundacja RECAL ul. Mariensztat 8
  00 - 302 Warszawa lub dostarczyć do Powiatowe Centrum Ekologiczne
  w Starostwie Powiatowym w Limanowej ul. Józefa Marka 9 pokój 227
 16. Nad przebiegiem konkursu czuwa jury w składzie powołanym przez Fundacje RECAL. Jury wyłoni zwycięzców;  laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu do 7 grudnia 2007 r.
 17. Prezentacja nagrodzonych prac i rozdanie nagród odbędzie się 14 grudnia w siedzibie  Fundacji RECAL,  ul. Mariensztat 8 w Warszawie. W konkursie przewidziano następujące nagrody dla każdej z dwóch grup wiekowych:I nagroda –  cyfrowy aparat fotograficzny wartości do 1000 zł II i III nagroda  –  sprzęt sportowy Wyróżnienia – koszulki, smycze, puszki skarbonki . 
 18. Jury zastrzega sobie inny podział nagród,  jeżeli poziom nadesłanych prac będzie tego wymagał. Werdykt jury jest ostateczny. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu przez uczestnika. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu ze strony Fundacji RECAL jest  Jacek Wać,  jacek.wac@recal.org.pl   tel. 0601 797 848


Do pobrania:
regulamin
zgłoszenie
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu