Działające w Starostwie Powiatowym w Limanowej, Powiatowe Centrum Ekologiczne ogłosiło konkurs plastyczny skierowany do młodzieży 10 szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Limanowski oraz ZSS nr 3 w Limanowej. Konkurs plastyczny polega na wykonaniu rysunków dowolną techniką na jeden z wybranych tematów:

 

1. Jak sobie wyobrażam ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną;

 

lub po przejściu ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Limanowa-Sałasz-Jaworz” wraz z opiekunem-pracownikiem szkoły, który był na spotkaniu w tut. urzędzie 13 maja br.:

 

2. Co najbardziej utkwiło mi w pamięci ze ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Limanowa-Sałasz-Jaworz”

 

Komisja szkolna wybierze najlepsze rysunki (po 3 z każdej kategorii) oraz prześle do Powiatowego Centrum Ekologicznego w starostwie Powiatowym w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9 do 15 czerwca br.(data doręczenia).

16 i 17 czerwca komisja w Starostwie Powiatowym w Limanowej wybierze najlepsze spośród nadesłanych prac oraz w ustalonym terminie nagrodzi zwycięzców konkursu.

Do pobrania: regulamin.doc (24.50 Kb)

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Konkurs ekologiczny dla młodzieży Powiatu Limanowskiego rozwiązany!

Powiatowe Centrum Ekologiczne działające w Starostwie Powiatowym w Limanowej ogłosiło w maju br. konkurs plastyczny na dwa dowolnie wybrane tematy:

I. „Jak wyobrażam sobie ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną”

oraz

II. Co najbardziej utkwiło mi w pamięci ze ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Limanowa-Sałasz-Jaworz”

Temat drugi mógł być wybrany przez młodzież i dzieci po wcześniejszym przejściu ścieżką przyrodniczo-edukacyjną „Limanowa-Sałasz-Jaworz” wraz z opiekunem-pracownikiem szkoły, który został poinformowany o przebiegu ścieżki oraz otrzymał przewodnik.

W tym celu zostały zaproszone do udziału wszystkie szkoły średnie prowadzone przez Powiat Limanowski oraz od dawna współpracujący z Powiatowym Centrum Ekologicznym Zespół Szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej.

Technika wykonania prac była dowolna, a szkolne Komisje Konkursowe wyłoniły już w pierwszym etapie najlepsze prace, które zostały przekazane w połowie czerwca br. do Powiatowego Centrum Ekologicznego.

W Starostwie Powiatowym Komisja Konkursowa w skład, której  weszli:

Pani Dorota Dutka – Wicedyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Pan Jan Kurek – zaproszony malarz, rzeźbiarz, Pan Andrzej Matlęga – Sekretarz Powiatu, Pan Piotr Ociepka – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dokonała wyboru najlepszych prac w dwóch grupach wiekowych dot. tematu pierwszego oraz w jednej grupie wiekowej dot. tematu drugiego.

 

Komisja Konkursowa spośród nadesłanych prac wybrała najlepsze z nich przyznając odpowiednio:

 

W kategorii: I Jak wyobrażam sobie ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną w grupie wiekowej: dzieci ze szkół podstawowych:

miejsce I – Justyna Puch klasa 6a ZSS nr 3 w Limanowej

miejsce II – Katarzyna Twaróg klasa 5c ZSS nr 3 w Limanowej

miejsce III – Jakub Młynarczyk kl. 4b ZSS nr 3 w Limanowej

wyróżnienie – Alicja Hutek kl. 6b ZSS nr 3 w Limanowej

 

W kategorii: I Jak wyobrażam sobie ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną w grupie wiekowej: dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych:

miejsce I – Tomasz Zapała klasa 2 ZSZ Mszana Dolna

miejsce II – Leszek Smaga klasa 2c ZSZ Mszana Dolna

miejsce III egz. – Agnieszka Pach klasa 2b IV LO w Limanowej

miejsce III egz. – Lidia Ligas klasa 2b IV LO w Limanowej

 

W kategorii: II Co najbardziej utkwiło mi w pamięci ze ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Limanowa-Sałasz-Jaworz”:

miejsce I – Artur Bulanda klasa 2b IV LO w Limanowej

miejsce II – Maria Pasionek klasa 1b IV LO w Limanowej

wyróżnienie – Michał Wojtowicz klasa 2b IV LO w Limanowej

 

23 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej Pan wicestarosta Zbigniew Dutka dokonał uroczystego wręczenia dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego. Dodatkowo zwycięzcy oraz autorzy wyróżnionych prac otrzymali wspaniałe nagrody w formie wartościowych albumów, encyklopedii i atlasów.

Następnie szacowne grono laureatów i opiekunów udało się do budynku C, gdzie w korytarzu Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa znajduje się wystawa prac, którą można podziwiać w godzinach pracy tut. urzędu.

Konkurs miał na celu rozbudzenie u młodzieży zainteresowania przyrodą regionalną, kształtowanie nawyków kultury ekologicznej, nawiązanie kontaktu ze środowiskiem, oraz promocję nowopowstałej ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Limanowa-Sałasz-Jaworz”.

Patronat medialny nad konkursem objęło Echo Limanowskie i tam w numerze lipiec/sierpień można podziwiać najlepsze prace.

Liczne przybycie młodzieży oraz miła atmosfera skłaniała do refleksji i planów nad następnymi konkursami z dziedziny ekologii.

Poniżej prezentujemy nagrodzone prace

 

W kategorii: I Jak wyobrażam sobie ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną w grupie wiekowej: dzieci ze szkół podstawowych:

justyna-Puch-I-sp3-jak.gif (107.01 Kb)

katarzyna-twarog-II-sp3-jak.gif (100.66 Kb)

miejsce I – Justyna Puch klasa 6a ZSS nr 3 w Limanowej

miejsce II – Katarzyna Twaróg klasa 5c ZSS nr 3 w Limanowej

 

 

Jakub-Mlynarczyk-III-sp3-ja.gif (100.00 Kb)

alicja-hutek-wy-sp3-jak.gif (93.16 Kb)

miejsce III – Jakub Młynarczyk kl. 4b ZSS nr 3 w Limanowej

wyróżnienie – Alicja Hutek kl. 6b ZSS nr 3 w Limanowej

   

 

W kategorii: I Jak wyobrażam sobie ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną w grupie wiekowej: dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych: 

tomasz-zapala-I-ZSZ-jak.gif (63.98 Kb)

Leszek-Smaga-II-ZSZ-jak.gif (51.83 Kb)

miejsce I – Tomasz Zapała klasa 2 ZSZ Mszana Dolna

miejsce II – Leszek Smaga klasa 2c ZSZ Mszana Dolna

 

 

Agnieszka-Pach-III-IVLO-jak.gif (83.40 Kb)

lidia-ligas-III-ivlo-jak.gif (50.06 Kb)

miejsce III egz. – Agnieszka Pach klasa 2b IV LO w Limanowej

miejsce III egz. – Lidia Ligas klasa 2b IV LO w Limanowej

 

 

 

 W kategorii: II Co najbardziej utkwiło mi w pamięci ze ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Limanowa-Sałasz-Jaworz”:

 artur-bulanda-I-IV-lo-co.gif (40.71 Kb)

miaria-pasionek-II-IVLO-co.gif (102.98 Kb) 

miejsce I – Artur Bulanda klasa 2b IV LO w Limanowej 

 miejsce II – Maria Pasionek klasa 1b IV LO w Limanowej

 

 

 michal-wojtowicz-wy-ivlo-co.gif (50.37 Kb)

 

wyróżnienie – Michał Wojtowicz klasa 2b IV LO w Limanowej 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu