Projekt ten realizowany jest przez Klub Gaja w Wilkowicach, w którym na terenie powiatu limanowskiego bierze udział Powiatowe Centrum Ekologiczne.

 

Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie ochrony praw zwierząt oraz podnoszenie poziomu aktywnego uczestnictwa obywateli w rozwiązywaniu lokalnych problemów w/w zakresie.

 

 Cele szczegółowe:

 • zainspirowanie dzieci, młodzieży i wychowawców do lokalnych działań na rzecz zwierząt poprzez formy aktywnej edukacji
 • podnoszenie wiedzy i zdobywanie kompetencji w zakresie ochrony praw zwierząt i ich dobrostanu
 • kształtowanie pozytywnych postaw i wzorców dotyczących poszanowania dla zwierząt
 • zapewnianie obywatelom lepszego dostępu do informacji i do wykorzystania instrumentów prawnych dotyczących ochrony praw zwierząt
 • wsparcie obywateli w rozwiązywaniu lokalnych zagrożeń i problemów w/w zakresie
 • propagowanie dobrych praktyk i standardów w zakresie ochrony praw zwierząt
 • zwrócenie uwagi opinii publicznej na rolę i miejsce zwierząt w naszym życiu

Najważniejsza częścią projektu będą działania na rzecz ochrony praw zwierząt podjęte przez placówki oświatowe w całym kraju w ramach programu edukacji Pomagamy zwierzętom. Będziemy współpracować z placówkami oświatowymi, które będą lokalnie realizowały program.

 

W ramach projektu planujemy wydanie materiałów edukacyjno-informacyjnych, które zostaną rozdystrybuowane do 4000 placówek oświatowych w całym kraju wg bazy adresowej Klubu Gaja, organizację prezentacji i warsztatów edukacyjnych w placówkach oświatowych oraz wydarzeń informacyjno-promocyjnych, a także prowadzenie poradnictwa obywatelskiego.

 

11.03.2008 r.

 
Celem konferencji było zapoznanie nauczycieli z projektem programu edukacji ekologicznej „Pomagamy zwierzętom”. Możliwościami wykorzystania poradników oraz materiałów edukacyjnych: filmów, broszur związanych z tym projektem, które są przygotowane dla uczestników konferencji.

Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie ochrony praw zwierząt oraz podnoszenie poziomu aktywnego uczestnictwa obywateli w rozwiązywaniu lokalnych problemów w/w zakresie.

 

Najważniejsza częścią projektu będą działania na rzecz ochrony praw zwierząt podjęte przez placówki oświatowe w całym kraju w ramach programu edukacji Pomagamy zwierzętom.

 

 

 
Projekt „Pomagamy zwierzętom – program edukacji ekologicznej ” dofinansowano ze środków UE- Program Środki Przejściowe 2005 "Podnoszenie świadomości społecznej i wzmacnianie orzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych"
 

2005/017-488.01.01.01 oraz WFOŚiGW w Katowicach

 


W ramach tego projektu ogłoszono konkurs plastyczny pn "Pomagamy zwierzętom".

 

Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu