W ramach Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego w Limanowej funkcjonuje Powiatowy Punkt Wspierania Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora.

Celem działania Punktu jest:
- gromadzenie i udostępnianie małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom zamierzającym rozpocząć   działalność gospodarczą informacji  o dostępnych środkach na dofinansowanie rozwoju przedsiębiorstw z funduszy unijnych
- udzielanie informacji o ofercie funduszy pożyczkowych oraz funduszy poręczeń kredytowych
- współpraca z instytucjami otoczenia biznesu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie
- współpraca z gminami Powiatu w zakresie wspierania przedsiębiorczości
- prowadzenie bazy ofert inwestycyjnych na terenie powiatu.
            
Adres:
Starostwo Powiatowe   ul. Jozefa Marka 9 (budynek B, pok. 204a)
34- 600 Limanowa
Osoba do kontaktu: Czesław Abram
Tel. 18 33 37 897
e-mail:
rozwoj@powiat.limanowa.pl
Dofinansowanie dla MŚP