Zgodnie z obowiązującym prawem, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje działania w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Natomiast w sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
Katarzyna Krzak
Starostwo Powiatowe  w Limanowej,
ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
pok. 102,  tel: 18 3337 822

 

Godziny pracy:
Poniedziałek: 08:00-12:00
Wtorek: 08-15:00
Środa:12:00-15:00
Czwartek:12:00-15:00
Piątek: 08:00-11:00

 

Komunikat: W dniu 17 maja 2017r. biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczynne


 
Ważne informacje: Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela pomocy wyłącznie konsumentom. Zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Powiatowy  Rzecznik Konsumentów w Limanowej udziela pomocy wyłącznie mieszkańcom powiatu limanowskiego.
Mieszkańcy innych powiatów/miast na prawach powiatów mogą uzyskać pomoc rzecznika konsumentów w swoim powiecie/mieście. Dane teleadresowe właściwego rzecznika należy ustalić w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na terenie którego zamieszkuje konsument.
Dane te można też znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl


UWAGA! Szczegóły dotyczące udzielania porad i podejmowania interwencji przez rzecznika, znajdą Państwo poniżej. Przed skierowaniem sprawy do rzecznika uprzejmie proszę o zapoznanie z zamieszczonymi  informacjami oraz wypełnienie wniosku o udzielenie pomocy prawnej konsumentowi.
Do pobrania:
Wniosek konsumenta o udzielenie pomocy prawnej
(prośba o interwencję; prośba o udzielenie - porady - informacji prawnej - pomocy w sporządzeniu pisma)