Zgodnie z obowiązującym prawem, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje działania w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Natomiast w sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
Katarzyna Krzak
Starostwo Powiatowe  w Limanowej,
ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
pok. 102,  tel: 18 3337 822

Informuje się, że 8 stycznie 2018r. biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczynne.

 

Informuje się, że od stycznie 2018r. nastąpi zmiana w godzinach przyjęć przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Poniedziałek 08:00- 15:00
Wtorek 08-12:00
W pozostałych dniach – bez zmian.

 

Godziny pracy:
Poniedziałek: 08:00-15:00
Wtorek: 08:00-12:00
Środa:12:00-15:00
Czwartek:12:00-15:00
Piątek: 08:00-11:00

 

 

Ważne informacje: Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela pomocy wyłącznie konsumentom. Zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Limanowej udziela pomocy wyłącznie mieszkańcom powiatu limanowskiego. Mieszkańcy innych powiatów / miast na prawach powiatów mogą uzyskać pomoc rzecznika konsumentów w swoim powiecie/mieście. Dane teleadresowe właściwego rzecznika należy ustalić w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na terenie którego zamieszkuje konsument. Dane te można też znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl

 

UWAGA! Szczegóły dotyczące udzielania porad i podejmowania interwencji przez rzecznika, znajdą Państwo poniżej. Przed skierowaniem sprawy do rzecznika uprzejmie proszę o zapoznanie z zamieszczonymi  informacjami oraz wypełnienie wniosku o udzielenie pomocy prawnej konsumentowi.

 

Do pobrania:
Wniosek konsumenta o udzielenie pomocy prawnej (prośba o interwencję; prośba o udzielenie - porady - informacji prawnej - pomocy w sporządzeniu pisma).