Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej
ul. M.B. Bolesnej 43
tel. 337-21-45,

Komendant - bryg.  Janusz Kurzeja

Telefon alarmowy:  998