Komenda Powiatowa Policji w Limanowej
www.limanowa.policja.gov.pl


Komendant Powiatowy Policji w Limanowej -  insp. Dariusz Urbanik

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej - podinsp. Krzysztof Chochliński

Komendant Powiatowy Policji w Limanowej oraz jego Zastępca
przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godz. 14.00 do godz. 16.00

ul. Żwirki i Wigury 7
34-600 LIMANOWA
tel. (18) 33-79-400
sekretariat komendanta (018) 33-79-411
fax. /18/ 33-79-425
telefon zaufania (018) 33-73-000

Kierownik zespołu ds. prasowo - informacyjnych: mł. asp. Jolanta Mól                                       
tel.(18) 33-79-436                                                                                           
e-mail:
jolanta.mol@limanowa.policja.gov.pll


 
Komisariat Policji w Mszanie Dolnej
Komendant komisariatu -
podkom. Anna Pękała

e-mail: dyzurni-kpmszanadolna@limanowa.policja.gov.pl 
ul. Piłsudskiego 2                                                                                                    
34-730 Mszana Dolna
tel. oficera dyż. /18/ 331-00-07
zasięg działania:Miasto Mszana Dolna oraz Gminy Mszana Dolna i Niedźwiedź.


Komisariat Policji w Tymbarku
Komendant komisariatu - kom. Dariusz Biedroń
Zawadka
34-650 Tymbark

e-mail: kp-tymbark@limanowa.policja.gov.pl
tel. fax. (018) 33-43-049
Zasięg działania: Gminy Dobra, Jodłownik, Słopnice, Tymbark


Posterunek Policji w Kamienicy
p.o. Kierownik Posterunku – asp.szt. Mariusz Czachurski
34-608 Kamienica
tel. fax. (18) 33-23-007
Zasięg działania: Gmina Kamienica


Posterunek Policji w Łukowicy
Kierownik posterunku - mł.asp. Janusz Pach
34-606 Łukowica
tel. fax. (18) 33-35-007
Zasięg działania: Gmina Łukowica