I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej
ul. Władysława Orkana 1
tel. 337-20-59
e-mail: 1lo.limanowa@pro.onet.pl
http://1lo.limanowa.pl/


Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej
ul. Piłsudskiego 81
tel. 337-17-60
e-mail: zsnr1limanowa@poczta.onet.pl
http://www.ekonom.edu.pl/

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej
ul. Z. Augusta 8
tel. 337-26-02
e-mail: zsmelimanowa@pro.onet.pl
http://www.zstio.edu.pl/

 

Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku
34-650 Tymbark 349
tel. 332-50-30
e-mail: zstymb@poczta.onet.pl
http://www.zstymbark.pl/

 

Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Mszanie Dolnej
ul. Starowiejska 4
tel. 331-90-40
e-mail: sekretariat@zsti.edu.pl
https://zsti.edu.pl/

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej
ul. Inż. Józefa Marka 2
tel. 331-01-35
e-mail: zsp@mszana.com.pl
http://www.zspmszana.iap.pl/

 

Zespół Szkół w Szczyrzycu

34-623 Szczyrzyc 84
tel. 18 332-00-99
e-mail: zsszczyrzyc1@wp.pl
http://www.zsszczyrzyc.iap.pl/pl

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dobrej

34-642 Dobra 364
tel. 333-00-29
e-mail: soswdobra@poczta.onet.pl
http://www.sosw-dobra.i1.com.pl/

 

Zespół Placówek Oświatowych w Limanowej:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Limanowej
  ul. Z. Augusta 8
  tel. 337-17-37
  e-mail: ppp@zpo.limanowa.pl

 
www.ppp.zpo.limanowa.pl

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Limanowskiego w Limanowej
  ul. Z. Augusta 8
  tel. 533-08-33
  e-mail: moslimanowa@poczta.onet.pl
  www.mos.limanowa.pl 

 

Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej
Poręba Wielka 205
tel. 331-70-06
e-mail: dwdz@dwdz.pl
http://www.dwdz.pl/