Wydział Ochrony  Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa 
Starostwa Powiatowego w Limanowej

 

34-600 Limanowa

ul. Józefa Marka 9

budynek B , II piętro , pokoje nr; 226, 227, 228, 229, 230
tel. 18 33-37-816 (Sekretariat Starostwa)
fax.
18 33-75-880
e-mail: wosrl@powiat.limanowa.pl ,

18 33-37-904 Dyrektor Wydziału - Anna Fabia
18 33-37-854 Zastępca Dyrektora - Dorota Dutka - gospodarka odpadami

 

Telefon

Pracownik

Zakres

18 33-37-856

Bogusław Kowalski

ochrona powierzchni ziemi, pozwolenia zintegrowane PFOŚ, pozwolenia na korzystanie ze środowiska, Powiatowy Program Ochrony Środowiska,

 

18 33-37-856

Tomasz Bukowiec

rolnictwo, pozwolenia wodnoprawne na odprowadzenie ścieków, dostęp do informacji o środowisku, opiniowanie inwestycji,

 

18 33-37-875

Wiesław Florek

pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, pobór i odprowadzenie wód, koncesje na wydobywanie kopalin,

 

18 33-37-877

Piotr Ociepka

Powiatowe Centrum Ekologiczne, ochrona przyrody, łowiectwo

 

18 33-37-875

Piotr Wąsik

Geolog Powiatowy - zatwierdzanie projektów prac geologicznych, przyjmowanie dokumentacji geologicznej, archiwum geologiczne,,

 

18 33-37-877

Grzegorz Wrona

lasy, zalesianie, rybactwo, spółki wodne,

 

Wydarzenia

Konkursy

Artykuły prasowe

Gospodarka wodna

Gospodarka ściekowa

Geologia

Ochrona przyrody

Gospodarka odpadami

Ochrona powietrza

Ochrona powierzchni ziemi

Łowiectwo

Rolnictwo

Leśnictwo

Zadania

Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami na lata 2010-2013

PFOŚiGW

Lider Polskiej Ekologii

Powiatowe Centrum Ekologiczne