WIADOMOŚCI - Informacjewróć do listy wiadomości

Umowa na termomodernizację obiektów odebrana

Środa, 14 Luty 2018

14 lutego br. odbyło się przekazanie umowy dotyczącej realizacji projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego”.

Umowy gwarantujące przyznanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO) przekazali beneficjentom przedstawiciele samorządu województwa: przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska, wicemarszałek Stanisław Sorys, Leszek Zegzda z zarządu województwa oraz radny wojewódzki Stanisław Pasoń.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Powiatu: starosta limanowski Jan Puchała wicestarosta limanowski Mieczysław Uryga, oraz członkowie Zarządu: Agata Zięba, Jan Więcek i Wojciech Włodarczyk, a także Gminy Limanowa - Wójt Władysław Pazdan.

 

 


Całkowita wartość projektu
: 7 mln 215 tys. zł 539,76 zł
Wysokość kosztów kwalifikowanych : 6 mln 135 tys. 539,76 zł
Wysokość wnioskowanego dofinansowania: 3 mln. 681 tys. 323,82 zł (co stanowi 60% wydatków kwalifikowanych)

Wysokość uzyskanego na obecną chwilę dofinansowania wynosi  2 mln 722 tys. 952,46 zł (co stanowi 44,38% wydatków kwalifikowanych). Dofinansowanie to może zostać zwiększone do wielkości wnioskowanej, po pojawieniu się kolejnych wolnych środków.

Druga z przyznanych 14 lutego dotacji pozwoli na termomodernizację 13 budynków w powiecie limanowskim; niemal we wszystkich z nich zostaną też zamontowane kolektory słoneczne. Przez to zmniejszy się zużycie energii, a do powietrza będzie dostawać się mniej dwutlenku węgla – projekt przewiduje bowiem, że jego emisja zmniejszy się o ponad 44 proc. Obniży się też emisja szkodliwych pyłów PM10 i PM2,5 i to aż o ponad 95 proc.


Zakres rzeczowy projektu obejmuje głęboką modernizację obiektów użyteczności publicznej z terenu Powiatu Limanowskiego, w tym:


1)    Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej – termomodernizacja budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej,

2)    I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej  – termomodernizacja budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,

3)    Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku  – montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,

4)    Zespół Szkół nr 1 w Limanowej  – montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,

5)    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej – montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,

6)    Zespół Szkół Technicznych i Informatycznych w Mszanie Dolnej - montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,

7)    POZ Szpitala Powiatowego w Limanowej - termomodernizacja budynku, wymiana kotła, montaż instalacji fotowoltaicznej,

8)    Bezpłatna Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego (medycznego) w Limanowej – termomodernizacja budynku,

9)    Dom Wczasów Dziecięcych (budynek duży) – termomodernizacja budynku,  montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,

10)    Dom Wczasów Dziecięcych (budynek mały)  - termomodernizacja budynku, wymiana kotła,


11)    Dom Pomocy Społecznej w Limanowej - docieplenie stropów, wymiana kotła i modernizacja instalacji grzewczej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,

12)    Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – termomodernizacja budynku,

13)    Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie – termomodernizacja budynku, modernizacja systemu ogrzewania i systemu  c.w.u., montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED.

Okres realizacji to lata 2016-2019

Podczas spotkania została na ręce Wójta Gminy Limanowa Władysława Pazdana również przekazana umowa której realizacja pozwoli na wymianę starych i nieekologicznych pieców w 96 domach na najbardziej nowoczesne kotły, spełniające tzw. normy ekoprojektu.

Zostaną one wymienione jeszcze w tym roku dzięki dofinansowaniu w wysokości niemal 900 tys. zł. Także one będą miały wpływ na zmniejszenie się emisji dwutlenku węgla (o ponad 30 proc.) oraz szkodliwych pyłów PM10 (o ponad 95 proc.) i PM2,5 (o 90 proc.). Co niezwykle ważne, nowe piece trafią do tych domów, w których w niedalekiej przyszłości nie będzie możliwe podłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej.

Autor : Wydział Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości
Wyświetleń : 135
Tagi :