WIADOMOŚCI - Informacjewróć do listy wiadomości

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Czwartek, 08 Luty 2018

Stopa bezrobocia w powiecie limanowskim 31 grudnia wynosiła 8,4 %, W miesiącu styczniu wzrosła liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych, względem miesiąca poprzedniego o 339 osób. W styczniu pracodawcy zgłosili w ramach ofert 237 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy tylko 1 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością – informuje Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej

W styczniu 2018 r. o 339 osób (7,4%) wzrosła liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca. W porównaniu do stycznia ubiegłego roku liczba bezrobotnych jest mniejsza o 498 osób. Wg stanu na koniec stycznia 2018 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało. Większość osób bezrobotnych ( 88%) stanowiły osoby poprzednio pracujące, zwolnieni z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny (7,6%) odsetek zarejestrowanych, 188 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,855 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.


Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (86%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.inn.:
    do 30 r. życia –  1891 osób,
    powyżej 50 r. życia – 946 osób,
    posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r. życia - 1105 osób,
    niepełnosprawne - 188 osób,
    posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. życia - 7 osób,
    długotrwale bezrobotne - 2430 osób

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 49,1% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 15,4% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2017 r. - według ostatnich danych GUS wyniosła:
- w kraju 6,6% (wzrost o 0,1%  w stosunku do listopada 2017 r.)
- w województwie małopolskim  5,4%  (wzrost o 0,1% w stosunku do listopada 2017 r. )
- w powiecie limanowskim  8,4 % (również wzrost o 0,1% w stosunku miesiąca poprzedniego).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W styczniu b.r. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego  869 osób tj. o 273 więcej niż
 w miesiącu poprzednim, z czego 92,1% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 530 osób. Podobnie jak
w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (345 osób). Warto wrócić uwagę, że 94,2% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy. Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w styczniu b.r. podjęło 20 osób, w tym:
    prace interwencyjne - 8 osób,
    refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 3 osoby,
    w ramach bonu na zasiedlenie – 3 osoby,
    w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia –6 osób.

Ponadto na szkolenie skierowano 3 osoby, na staż  2 osoby . Spośród osób bezrobotnych wyłączonych
z ewidencji: 75 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 66 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 8 osób odmówiło przyjęcia odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, 11 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub prawo do świadczenia przedemerytalnego, 6 osób osiągnęło wiek emerytalny ,14  osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

W styczniu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  237 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy tylko  1  dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.


 

 

Źródło: PUP Limanowa
 

Autor : K.Syjud/ WPPiP
Wyświetleń : 30
Tagi :