WIADOMOŚCI - Bezpieczeństwowróć do listy wiadomości

Odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Czwartek, 01 Luty 2018

31 stycznia 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Celem spotkania było omówienie stanu przygotowania powiatu limanowskiego do zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych.


W imieniu Starosty Limanowskiego Jana Puchały, posiedzenie rozpoczął Zygmunt Biedroński, z-ca przewodniczącego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a zarazem dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Limanowej,
który powitał członków Zespołu  oraz zaproszonych gości.

Podczas zebrania zatwierdzono - Plan pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na rok 2018, a przedstawiciele poszczególnych służb, inspekcji i straży przedstawili informacje dotyczące stanu przygotowania powiatu limanowskiego do zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych.

Przedstawiono również procedury powiadamiania organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu limanowskiego o zagrożeniach wynikających ze zmieniających się warunków atmosferycznych oraz omówiono sytuację dotyczącą zagrożenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń na terenie kraju i powiatu limanowskiego.

 

Autor : Wydział Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości/K.Paruch
Wyświetleń : 115
Tagi :