WIADOMOŚCI - Bezpieczeństwowróć do listy wiadomości

Odbyło się posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Środa, 31 Styczeń 2018

30 stycznia w siedzibie MORD w Krakowie odbyło się posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Posiedzenie miało charakter sprawozdawczo budżetowy.

We wtorek 30 stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Gospodarzem spotkania był Zastępca Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie Andrzej Witek.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, Starosta Limanowski Jan Puchała, podinsp. Krzysztof Dymura Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, dyrektorzy Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego w Tarnowie i Nowym Sączu, przedstawiciele Zarządców Dróg oraz osoby reprezentujące instytucje związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

 

 

 

Uczestników spotkania powitał Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Leszek Zegzda, który jednocześnie podkreślił znaczenie szeregu inicjatyw podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa.

Głównym tematem posiedzenia była analiza i ocena stanu bezpieczeństwa na drogach Małopolski w roku 2017, a także przedstawienie sprawozdania dla Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

Podinsp. Krzysztof Dymura - Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podczas swojego wystąpienia podsumował rok 2017 pod względem bezpieczeństwa na drogach. Podkreślił, iż w ubiegłym roku w Małopolsce odnotowano najmniejszą ilość wypadków drogowych na przestrzeni wielu lat. Zwrócił uwagę na bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza seniorów oraz błędów najczęściej popełnianych przez tą grupę uczestników ruchu drogowego.  

Podkreślił, iż należy poszukiwać nowych rozwiązań oraz kontynuować działania zarówno kontrolne, jak i edukacyjne w kierunku poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Na uwagę zasługuje fakt, że w ubiegłym roku dzięki konsekwentnym działaniom kontrolnym ujawniono większą ilość nietrzeźwych kierujących, a tym samym zmniejszyła się liczba wypadków spowodowanych przez prowadzących pojazd po alkoholu.

Ponadto podczas posiedzenia uczestnicy dyskutowali na temat innowacyjnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz planowanych przedsięwzięć w roku bieżącym.

Jednym z nich jest wdrożenie programu poprawy bezpieczeństwa poprzez doświetlenie i przebudowę przejść dla pieszych na drogach.

Bardzo istotną z punktu widzenia bezpieczeństwa i wyciągania wniosków jest wykonywana lustracja miejsc zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym - zaistniałych na drogach wszystkich kategorii. Czynności te realizowane są przez Policję oraz  przedstawicieli właściwych zarządców dróg pod kątem ustalenia czy stan drogi miał ewentualny wpływ na zaistniałe zdarzenie.

 

  

 

 

 

Autor : Wydział Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości
Wyświetleń : 92
Tagi :