WIADOMOŚCI - Informacjewróć do listy wiadomości

Nowy autobus dla Stowarzyszenia REMEDIUM

Poniedziałek, 22 Styczeń 2018

22 stycznia Zarząd Powiatu Limanowskiego podpisał umowę ze Stowarzyszeniem REMEDIUM na dofinansowanie zakupu 19 + 1 miejscowego autobusu, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

W podpisaniu umowy uczestniczyli Jan Puchała Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga Wicestarosta, Agata Zięba – Członek zarządu, Wojciech Włodarczyk- Członek Zarządu, Jacek Drożdżak Prezes Stowarzyszenia REMEDIUM, Grażyna Kurek Wiceprezes Stowarzyszenia REMEDIUM, a także Monika Nawalaniec Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej i Małgorzata Frączek pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. 


Dofinansowanie było możliwe dzięki pozyskaniu przez Starostwo Powiatowe w Limanowej za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej  środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier transportowych przewidzianych w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” w wysokości  235 tys. 645,36 zł. Wspomniana kwota stanowi aż 80% całej inwestycji.

 

 - Zakupiony ze środków PFRON autobus pozwoli na dowóz uczestników na Warsztaty Terapii Zajęciowej, wyjazdy do teatru, wycieczki, spotkania integracyjne czy zawody sportowe. Pozwoli to na aktywizację osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, integrację ze środowiskiem, stworzenie osobom niepełnosprawnym możliwości zaspokajania potrzeb psychicznych, umożliwi szeroko pojętą rehabilitację. – mówi Jan Puchała Starosta Limanowski.

Podkreśla się, iż podpisanie niniejszej umowy było wynikiem zawartej w dniu 21 grudnia 2017r. umowy pomiędzy Powiatem Limanowskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

 

Autor : Wydział Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości
Wyświetleń : 172
Tagi :